Cách mạng hà lan

     

- các cuộc tranh đấu của nhân dân Nê-đéc-lan chống lại cơ quan ban ngành phong loài kiến Tây Ban Nha vẫn diễn ra, đỉnh cao là năm 1566.

Bạn đang xem: Cách mạng hà lan

- Năm 1581, các tỉnh miền bắc bộ Nê-đéc-lan đã thành lập và hoạt động "Các tỉnh giấc liên hiệp” (sau là cộng hòa Hà Lan).

- Năm 1648, chính quyền Tây Ban Nha thừa nhận nền tự do của Hà Lan.

* Kết quả:

- Là cuộc bí quyết mạng bốn sản đầu tiên trên cụ giới.

- Lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.

Cùng Top giải thuật tìm hiểu cụ thể về cách mạng Hà Lan nhé

Hà Lan: Gồm lãnh thổ những nước Hà Lan, Bỉ, Lucxămbua và một trong những vùng khu đất này có tên gọi "Nêđéclan" (vùng đất thấp).

a) toàn cảnh cuộc cách mạng Hà Lan

- từ trên đầu thế kỷ XVI Nêđéclan là giữa những vùng tài chính tư bản chủ nghĩa trở nên tân tiến nhất châu Âu.

- giai cấp tư sản Nêđéclan ra đời, ráng lực kinh tế ngày càng phệ mạnh.

- thực trạng kinh tế: Đầu rứa kỉ XVI, Nê-đec-lan là một trong những vùng tài chính phát triển tốt nhất châu Âu: các thành phố, hải cảng mở ra và thay đổi trung tâm thương mại nổi tiếng như U-trếch, Am-xtec-dam,... Nhiều ngân hàng được hành lập bao gồm vai trò đặc biệt trong cải tiến và phát triển kinh tế.

- tình hình xã hội: với sự trở nên tân tiến công yêu quý nghiệp, kẻ thống trị tư sản Nê-dec-lan sớm hình thành, càng ngày càng có thế lực về kinh tế nhưng bị ngăn cản bởi ách thống trị của thực dân Tây cha Nha.

b) Ý nghĩa - hạn chế cuộc cách mạng Hà Lan


* Ý nghĩa:

+ Là cuộc biện pháp mạng bốn sản thứ nhất trên thế giới dưới bề ngoài chiến tranh hóa giải dân tộc

+ Mở đường đến chủ nghĩa tư bạn dạng Hà Lan phát triển.

Xem thêm: Trình Bày Tính Chất Hóa Học Của Bazơ, Bazo Mạnh Và Bazo Yếu

+ lộ diện thời đại mới - bùng nổ những cuộc bí quyết mạng tư sản.

* Hạn chế: quan hệ thêm vào phong kiến còn trường thọ ở một trong những nơi, dân chúng không được hưởng quyền lợi về ghê tế, chính trị.

*
Trình bày diễn biến và tác dụng của phương pháp mạng Hà Lan" width="452">Lược thứ Hà Lan năm 1609

c) tình tiết chính của bí quyết mạng Hà Lan

- mon 8-1566, nhân dân miền bắc bộ Nê-đéc-lan khởi nghĩa, lực lượng trở nên tân tiến mạnh, cai quản nhiều nơi.

- Tháng 8-1567, vương triều Tây Ban Nha rước quân sang Nê-đéc-lan bọn áp dã man những người dân khởi nghĩa.

- Tháng 4-1572, quân khởi nghĩa thống trị các tỉnh giấc phía Bắc.

- Tháng 1-1579, họp báo hội nghị U-trếch tuyên cha thống độc nhất vô nhị tiền tệ, giám sát và tổ chức quân sự, cơ chế đối ngoại.

- Năm 1581, những tỉnh miền bắc bộ được thống tốt nhất thành một nước cộng hòa với tên gọi “Các tỉnh giấc liên Hiệp” hay Hà Lan.

- Năm 1609, hiệp định đình chiến được giữa Tây Ban Nha và Hà Lan được ký kết kết, nhưng cho năm 1648, nền độc lập của Hà Lan mới ưng thuận được công nhận.

d) đặc điểm và ý nghĩa sâu sắc của biện pháp mạng Hà Lan

- Tính chất: 

+ phương pháp mạng Hà Lan vừa là một trận chiến tranh giải phóng dân tộc, vừa là cuộc bí quyết mạng tư sản, chính vì nó vừa chống bọn xâm lược Tây Ban Nha vừa mở đường cho chủ nghĩa tư bạn dạng phát triển.

Xem thêm: Câu Hỏi Mục Đích Ra Đời Của Tổ Chức Vacsava (5/1955) Ra Đời Nhằm Mục Đích A

- Ý nghĩa:

+ Là cuộc biện pháp mạng tứ sản thứ nhất trên chũm giới

+ Lật đổ giai cấp của thực dân Tây Ban Nha, mở đường đến chủ nghĩa tư phiên bản phát triển.