Cách móc vòng tròn ma thuật

     
Theo giải pháp móc vòng tròn xoắn ốc thông thường khi móc thú, sản phẩm đôi khi không tròn hầu hết ở phần đa chỗ tăng sút mũi, vậy gồm cách nào tự khắc phục tình trạng này không? Câu trả lời chắc chắn rằng là có.

Bạn đang xem: Cách móc vòng tròn ma thuật


*

Thú thực là không hẳn lúc nào bạn cũng áp dụng cách tản mũi tròn phần đông trong móc thú bông len. Một số trong những mẫu sẽ yêu cầu độ góc cạnh, và bạn không cần thiết phải tản mũi làm cho gì. Xuất xắc như một số trong những mẫu khá nhỏ, ko tản mũi cũng ko làm ảnh hưởng đến mẫu mã thì cũng không bắt buộc tản. Nhưng với những mẫu mã thú len tăng size, khi số mũi càng mập và số hàng càng nhiều, bí quyết tản mũi coi ra phạt huy tác dụng tối đa. để ý là trong cả khi chart ko ghi theo kiểu tăng sút tản mũi, các bạn hoàn toàn có thể tự tản mũi trong lúc móc bằng phương pháp áp dụng hầu như kiểu tản mũi thường gặp mặt dưới đây:

1/ phương pháp móc tăng mũi thế nào cho tròn đều

Có rất nhiều cách móc tăng mũi, đó đó là luân phiên chuyển đổi vị trí mũi tăng. Theo cách này, các mũi tăng không nằm cùng một hướng nên không trở nên góc cạnh lục giác hay chén bát giác...

+ Cách đơn giản và dễ dàng nhất để móc tản mũi tròn hồ hết khi móc thú bông len là phân chia đôi số mũi ở sản phẩm chẵn, đúng ra chỉ cần chia đôi mũi đầu với mũi cuối.

Ví dụ 1: Với mẫu ban đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 6X.

H1: MR, 6X (6)

H2: 6V (12)

H3: (X, V)*6 (18)

H4: (2X, V)*6 (24)

⇒ (X, V, X)*6 (24) hoặc X, V, (2X, V)*5, X (24)

H5: (3X, V)*6 (30)

H6: (4X, V)*6 (36)

⇒ (2X, V, 2X)*6 (24) hoặc 2X, V, (4X, V)*5, 2X (36)

H7: (5X, V)*6 (42)

H8: (6X, V)*6 (48)

⇒ (3X, V, 3X)*6 (24) hoặc 3X, V, (6X, V)*5, 3X (48)

...

Ví dụ 2: Với mẫu bước đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 8X.

H1: MR, 8X (8)

H2: 8V (16)

H3: (X, V)*8 (24)

H4: (2X, V)*8 (32)

⇒ (X, V, X)*8 (32) hoặc X, V, (2X, V)*7, X (32)

H5: (3X, V)*8 (40)

H6: (4X, V)*8 (48)

⇒ (2X, V, 2X)*8 (48) hoặc 2X, V, (4X, V)*7, 2X (48)

H7: (5X, V)*8 (56)

H8: (6X, V)*8 (64)

⇒ (3X, V, 3X)*8 (64) hoặc 3X, V, (6X, V)*7, 3X (64)

...

*

Tản mũi tăng bằng phương pháp chia song mũi ở mặt hàng chẵn

+ một trong những tác giả chọn tản mũi bằng phương pháp chia số mũi ở sản phẩm lẻ thay do hàng chẵn (mũi đầu và mũi cuối):

Ví dụ 1: Với mẫu ban đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 6X và tăng tịnh tiến 6 mũi mỗi hàng.

H1: MR, 6X (6)

H2: 6V (12)

H3: (X, V)*6 (18)

H4: (2X, V)*6 (24)

 H5: (3X, V)*6 (30) 

⇒ (X, V, 2X)*6 (30) hoặc X, V, (3X, V)*5, 2X (30)

⇒ (2X, V, X)*6 (30) hoặc 2X, V, (4X, V)*5, X (30)

H6: (4X, V)*6 (36)

H7: (5X, V)*6 (42) 

⇒ (2X, V, 3X)*6 (42) hoặc 2X, V, (5X, V)*5, 3X (42)

⇒ (3X, V, 2X)*6 (42) hoặc 3X, V, (5X, V)*5, 2X (42)

H8: (6X, V)*6 (48)

...

Ví dụ 2: Với mẫu bắt đầu bằng vòng tròn ma thuật (MR) 8X cùng tăng tịnh tiến 8 mũi mỗi hàng.

H1: MR, 8X (8)

H2: 8V (16)

H3: (X, V)*8 (24)

H4: (2X, V)*8 (32)

 H5: (3X, V)*8 (40) 

⇒ (X, V, 2X)*8 (40) hoặc X, V, (3X, V)*7, 2X (40)

⇒ (2X, V, X)*8 (40) hoặc 2X, V, (3X, V)*7, X (40)

H6: (4X, V)*8 (48)

 H7: (5X, V)*8 (56)

⇒ (2X, V, 3X)*8 (56) hoặc 2X, V, (5X, V)*7, 3X (56)

⇒ (3X, V, 2X)*8 (56) hoặc 3X, V, (5X, V)*7, 2X (56)

H8: (6X, V)*8 (64)

...

Xem thêm: Vị Trí Tương Đối Của Hai Đường Thẳng Trong Không Gian, Xét Vị Trí Tương Đối Giữa Hai Đường Thẳng

Cứ thế các bạn móc tịnh tiến theo cách làm trên thay nào sản phẩm trông cũng tròn số đông hơn.

*

Tản mũi tăng bằng phương pháp chia số mũi ở hàng lẻ

2/ giải pháp móc giảm mũi làm thế nào cho tròn đều

Tương tự giải pháp móc tăng mũi, khi sút mũi bạn cũng nên áp dụng cách tản mũi để thành phầm tròn gần như hơn.

+ Cách dễ dàng và đơn giản nhất vẫn là chia song số mũi ở sản phẩm chẵn, đúng ra chỉ cần chia song mũi đầu cùng mũi cuối.

Ví dụ 1: Với mẫu giảm tịnh tiến 6 mũi từng hàng.

...

H1: (7X, A)*6 (48)

H2: (6X, A)*6 (42) 

⇒ (3X, A, 3X)*6 (42) hoặc 3X, A, (6X, A)*5, 3X (42)

H3: (5X, A)*6 (36)

H4: (4X, A)*6 (30)

⇒ (2X, A, 2X)*6 (30) hoặc 2X, A, (4X, A)*5, 2X (30)

H5: (3X, A)*6 (24)

H6: (2X, A)*6 (18)

⇒ (X, A, X)*6 (18) hoặc X, A, (2X, A)*5, X (18)

H7: (X, A)*6 (12)

H8: 6A (6)

Ví dụ 2: Với mẫu giảm tịnh tiến 8 mũi từng hàng.

...

H1: (7X, A)*8 (64)

H2: (6X, A)*8 (56)

⇒ (3X, A, 3X)*8 (56) hoặc 3X, A, (6X, A)*7, 3X (56)

H3: (5X, A)*8 (48)

H4: (4X, A)*8 (40)

⇒ (2X, A, 2X)*8 (40) hoặc 2X, A, (4X, A)*7, 2X (40)

H5: (3X, A)*6 (32)

H6: (2X, A)*6 (24)

⇒ (X, A, X)*8 (24) hoặc X, A, (2X, A)*7, X (24)

H7: (X, A)*8 (16)

H8: 8A (8)

+ một trong những tác giả chọn tản mũi bằng cách chia số mũi ở mặt hàng lẻ thay vị hàng chẵn (mũi đầu cùng mũi cuối):

Ví dụ 1: Với mẫu sút tịnh tiến 6 mũi từng hàng.

...

H1: (7X, A)*6 (48)

⇒ (3X, A, 4X)*6 (48) hoặc 3X, A, (7X, A)*5, 4X (48)

⇒ (4X, A, 3X)*6 (48) hoặc 4X, A, (7X, A)*5, 3X (48)

H2: (6X, A)*6 (42)

H3: (5X, A)*6 (36)

⇒ (2X, A, 3X)*6 (36) hoặc 2X, A, (5X, A)*5, 3X (36)

⇒ (3X, A, 2X)*6 (36) hoặc 3X, A, (5X, A)*5, 2X (36)

H4: (4X, A)*6 (30)

 H5: (3X, A)*6 (24)

⇒ (X, A, 2X)*6 (24) hoặc X, A, (3X, A)*5, 2X (24)

⇒ (2X, A, X)*6 (24) hoặc 2X, A, (3X, A)*5, X (24)

H6: (2X, A)*6 (18)

H7: (X, A)*6 (12)

H8: 6A (6)

Ví dụ 2: Với mẫu sút tịnh tiến 8 mũi mỗi hàng.

Xem thêm: Chép Vào Vở Bài Tập Các Vật Thể ... Đều Gồm Một Số, Các Vật Thể

...

H1: (7X, A)*8 (64)

⇒ (3X, A, 4X)*8 (64) hoặc 3X, A, (7X, A)*7, 4X (64)

⇒ (4X, A, 3X)*8 (64) hoặc 4X, A, (7X, A)*7, 3X (64)

H2: (6X, A)*8 (56)

H3: (5X, A)*8 (48)

⇒ (2X, A, 3X)*8 (48) hoặc 2X, A, (5X, A)*7, 3X (48)

⇒ (3X, A, 2X)*8 (48) hoặc 3X, A, (5X, A)*7, 2X (48)

H4: (4X, A)*8 (40)

H5: (3X, A)*8 (32) 

⇒ (X, A, 2X)*8 (32) hoặc X, A, (3X, A)*7, 2X (32)

⇒ (2X, A, X)*8 (32) hoặc 2X, A, (3X, A)*7, X (32)

H6: (2X, A)*8 (24)

H7: (X, A)*8 (16)

H8: 8A (8)

*

Quả đầu này áp dụng triệt để cách tản mũi lúc tăng và giảm mũi

nên lên thành phẩm tròn những và mướt mắt

Giờ thì có lẽ rằng bạn đã biết phương pháp móc tản mũi tròn phần đông khi móc thú bông len, cả tăng mũi lẫn sút mũi. Hiểu được cách thức tản mũi này, chúng ta có thể đọc chart móc cấp tốc hơn cùng ít cần nhìn hướng dẫn liên tục đấy! Chúc các bạn ngày càng tạo ra những sản phẩm bằng len móc đều, đẹp!