CÁCH SỬ DỤNG GIỚI TỪ IN ON AT

     

Giới tự IN ON AT được thực hiện rất thịnh hành trong anh văn giao tiếp và văn phạm tiếng anh cùng gây tương đối nhiều nhầm lẫn cho những người sử dụng. 


Trong bài viết này bọn họ cùng kiếm tìm hiểu chi ngày tiết cách cần sử dụng "IN, ON, AT" để các bạn không còn bồn chồn khi sử dụng những giới từ bỏ này.

Bạn đang xem: Cách sử dụng giới từ in on at

*
cách cần sử dụng giới từ IN ON AT trong tiếng anh

1. Cách dùng giới trường đoản cú IN, ON, AT nhằm chỉ thời gian

Sử dụng "In": vào … (khoảng thời hạn dài)

- Ta đặt "in" trước các từ chỉ thời gian dài như: năm, tháng, tuần, mùa, …

in 1993 (vào năm 1983)in 1980s (vào trong những năm của thập niên 80)in February (vào tháng hai)in this week (trong tuần này)in Summer (vào mùa hè)

Sử dụng "On": vào … (ngày vào tuần)

- Ta đặt "on" trước đa số từ chỉ mọi ngày vào tuần, hoặc một thời gian nào đó.

on Sunday (vào ngày nhà nhật)on Monday (vào ngày sản phẩm công nghệ bảy)on this occasion (nhân lúc này)on this opportunity (nhân cơ hội này)

Sử dụng "At" : vào thời gian … (giờ, khoảnh khắc)

- Ta đặt "at" trước tự chỉ mốc thời gian rất ngắn ví dụ như tiếng giấc trong ngày.

at 2 o’clock (vào thời gian 2 giờ)at that moment (vào dịp đó)at that time (vào cơ hội đó)at dawn (bình minh)at present (hiện tại)

2. Bí quyết dùng giới từ IN, ON, AT để chỉ khu vực chốn

Sử dụng "in": ở … (trong một chỗ nào đó)

- Ta để "in" trước từ bỏ chỉ khoanh vùng địa lý rộng lớn lớn, hoặc từ chỉ vị trí lọt lòng, làm việc trong lòng một cái gì đó.

in the bed (ở bên trên giường)in a box (ở trong một chiếc hộp)in this house (ở trong nơi ở này)in the street (ở trê tuyến phố phố)in thủ đô new york (ở New York)in Vietnam (ở Việt Nam)in Asia (ở châu Á)

Sử dụng "on": sinh sống … (trên mặt một cái gì đó)

- Ta để "on" trước tự chỉ dụng cụ để chỉ vị trí tiếp xúc cùng bề mặt phẳng của đồ vật đó.

on this table (ở trên cái bàn này)on this surface (ở xung quanh phẳng này)on this box (ở trên mẫu hộp này)

Sử dụng "at": ngơi nghỉ … (nơi nào kia không thế thể)

- Ta để "at" trước từ bỏ chỉ nơi chốn để chỉ địa điểm một cách chung chung.

at school (ở trường)at the office (ở văn phòng)at trang chủ (ở nhà)at work (ở vị trí làm việc)

3. Bài xích tập thực hiện IN ON AT

Bài tập 1: Hoàn thành những câu sau với in, on, at.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lên Dây Cót Đồng Hồ Automatic Đúng Tiêu Chuẩn

1. Mary wants khổng lồ live and work.........New York.2. My mother is working.........the farm.3. I am standing.........the crossroad. I don’t know whether to lớn turn left, turn right or go straight on.4. .........university, he was an excellent student.5. My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.6. There is a funny cartoon.........TV now.7. At present, I am.........home while my friends are.........school.8. Everyone, mở cửa your book.........page 123 and we start the lesson.

Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau cùng với in, on, at.

This is Jenny’s room. It is very nice & clean. She often spends a lot of time (1).........her bedroom but now she is not (2).........home. (3).........this room, she puts her bed (4).........the left, the sofa (5).........the right và the yellow carpet (6).........the center. She studies (7).........her table, between the bed và the sofa. (8).........this table, there is a máy tính and a phone. She stores her study materials (9).........the máy tính xách tay but she also uses it lớn watch films và listen to music. (10).........the wall, she hangs a clock, a picture & a shelf. It looks so great!

Bài tập 3: Hoàn thành các câu sau cùng với giới từ in, on, at.

1. I was born June 16th. I was born.........1949. I am a . I work.........a big hospital. I go lớn work.........5:00 a.m. 

2. Hi, I am an . I go khổng lồ work.........the morning. I start work 11:00 a.m. I was born.........April 10th. 

3. Howdy! I was born.........July 2nd, 1978. I am a . I work.........the farm everyday. I milk the cows.........the morning. I milk the cows.........6:00 a.m.

4. Hey, I am a . I was born.........August 1st. I was born.........1991. I go khổng lồ practice.........7:00 a.m.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 10 Học Kì 2 Có Đáp Án (5 Đề), Đề Thi Học Kì 2 Lớp 10 Môn Hóa

5. I was born.........1992. I go to lớn work.........night. I go to work 10:00 p.m. I work at night because I lượt thích to take pictures of the stars. I am a 

Đáp án:

Bài tập 1:

1. In 2. On 3. At 4. At. 5. At - in 6. On 7. At - in 8. On

Bài tập 2:

1. In 2. at 3. In 4. On 5. On 6. In 7. At 8. On 9. In 10. On

Bài tập 3:

1. In - in - at 2. In - on 3. On - on - in - at 4. On - in - at 5. In - at

Hy vọng cùng với phần hướng dẫn chi tiết cách cần sử dụng In On At sống trên các bạn đã nắm rõ cách cần sử dụng 3 giới từ phổ biến này, chúc các bạn học xuất sắc tiếng anh.