Cách Sử Dụng Stata

     
*Bạn đang xem: Cách sử dụng stata

*

*

*

*

*
wide------------------------------------------------------------------------Number of obs. 9 -> 3Number..." data-index="38" src="https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-38-320.jpg?cb=1404796671" srcset="https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-38-320.jpg?cb=1404796671 320w, https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-38-638.jpg?cb=1404796671 638w, https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-38-1024.jpg?cb=1404796671 1024w" loading="lazy" id="slide-image-37" />
*
F = 0.0000. Demo region1 = (region2+region3)/2( 1) region1 - .5 region2 - .5 region3 = 0.0F( 1, 5988) = 27.80..." data-index="55" src="https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-55-320.jpg?cb=1404796671" srcset="https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/85/hng-dn-s-dng-stata-55-320.jpg?cb=1404796671 320w, https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-55-638.jpg?cb=1404796671 638w, https://image.thehetrethanhhoa.com.vncdn.com/huongdansudungstata8-140708051541-phpapp02/95/hng-dn-s-dng-stata-55-1024.jpg?cb=1404796671 1024w" loading="lazy" id="slide-image-54" />
*
Xem thêm: Một Số Cách Ghép Nhạc Vào Video Online Nhanh, Chất Lượng, Cách Ghép Nhạc Vào Video Online Nhanh, Chất Lượng


Xem thêm: Cách Làm Kẹo Dẻo Không Cần Gelatin Lấp Lánh Như Đá Quý, 4 Cách Làm Kẹo Dẻo Mềm Ngon, Đầy Màu Sắc Cực Xinh