CÁCH THÊM TRANG TRONG POWERPOINT

     
PowerPoint mang đến thehetrethanhhoa.com.vn 365 PowerPoint mang lại thehetrethanhhoa.com.vn 365 dành mang đến máy Mac PowerPoint 2021 PowerPoint 2021 for Mac PowerPoint 2019 PowerPoint 2019 for Mac PowerPoint năm nhâm thìn PowerPoint 2016 for Mac PowerPoint 2013 PowerPoint 2010 xem thêm...Ít hơn

*


Để thêm thông tin đầu trang và cuối trang vào bản phân phát, hãy xem mục sửa đổi đánh số trang, footer và đầu trang cho bạn dạng phân phạt trong PowerPoint.

Bạn đang xem: Cách thêm trang trong powerpoint


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong team Dạng coi Bản trình bày, bấm chuột Thông thường.

Ở phía bên trái màn hình, trên ngăn tất cả chứa hình thu nhỏ tuổi trang chiếu, nhấn vào hình thu bé dại trang chiếu đầu tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, click chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang cùng Chân trang, hãy tiến hành một trong các thao tác sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang chiếu, hãy nhấp chuột tab Trang chiếu, rồi chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào những ghi chú, hãy nhấp chuột tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào những trang chiếu hoặc trang chú giải trong bản trình bày của mình, hãy click chuột Áp dụng đến tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn tất cả thể thay đổi số của trang chiếu bắt đầu, chỉ viết số một trang chiếu hoặc bỏ số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách tiến hành như sau.

Trên tab Thiết kế, trong đội Tùy chỉnh, bấm chuột Kích khuôn khổ Trang chiếu > Kích khuôn khổ Trang chiếu Tùy chỉnh.

Trong vỏ hộp Kích khuôn khổ Trang chiếu, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, lựa chọn một số bắt đầu.

Chỉ đặt số một trang chiếu hoặc tiến công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm chuột Đầu trang và Chân trang.

Trong hộp thoại Đầu trang cùng Chân trang, nhấp chuột tab Trang chiếu.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để đặt số trang chiếu chúng ta đã chọn, nên chọn lựa hộp kiểm Số trang chiếu, rồi click chuột Áp dụng. Tái diễn bước này cho từng trang chiếu riêng rẽ lẻ bạn muốn đánh số.

Để tấn công số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, hãy lựa chọn hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiện trên trang chiếu tiêu đề, rồi bấm vào Áp dụng đến Tất cả.

Để biết thông tin về phong thái sắp xếp lại những trang chiếu trong phiên bản trình bày, coi mục đổi khác thứ tự trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong team Dạng coi Bản trình bày, nhấp chuột Thông thường.

Ở bên trái màn hình, trên ngăn có chứa hình thu nhỏ tuổi trang chiếu, bấm vào hình thu nhỏ dại trang chiếu đầu tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, nhấp chuột Ngày & Giờ.

Trong hộp Đầu trang với Chân trang, hãy thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và giờ vào trang chiếu, hãy nhấn vào tab Trang chiếu.

Nếu bạn muốn thêm ngày với giờ vào những trang ghi chú, hãy bấm vào tab Ghi chú và bản phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày với giờ, rồi triển khai một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn muốn ngày và giờ phản ảnh ngày cùng giờ hiện tại mỗi khi bạn mở hoặc in bản trình bày, hãy click chuột Cập nhật tự động, rồi chọn định dạng ngày và giờ chúng ta muốn.

Nếu bạn có nhu cầu đặt ngày với giờ về một ngày cố thể, hãy click chuột Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày chúng ta muốn.

Qua việc đặt ngày trên bạn dạng trình bày là Cố định, chúng ta có thể dễ dàng theo dõi lần cuối chúng ta thay đổi bản trình bày.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày với giờ vào đều trang chiếu, trang chú thích hoặc bản phân phân phát trong bạn dạng trình bày, hãy nhấp chuột Áp dụng mang đến Tất cả.


Thêm số trang chiếu hoặc số trang ghi chú

Trên tab Xem, trong nhóm Dạng coi Bản trình bày, bấm vào Thông thường.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Paladins Trên Pc Đơn Giản, Dễ Thực Hiện Nhất

Ở phía trái màn hình, tại ngăn tất cả chứa hình thu bé dại trang chiếu, click chuột hình thu bé dại trang chiếu trước tiên trong phiên bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong team Văn bản, bấm vào Số Trang chiếu.

Trong vỏ hộp thoại Đầu trang với Chân trang, hãy thực hiện một vào các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn muốn thêm số trang chiếu, hãy bấm chuột tab Trang chiếu, rồi chọn hộp kiểm Số trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm số trang vào các trang ghi chú, hãy bấm chuột tab Ghi chú và bạn dạng phân phát, rồi lựa chọn hộp kiểm Số trang.

Nếu bạn muốn thêm số trang vào đầy đủ trang chiếu hoặc trang chú giải trong bản trình bày của mình, hãy nhấn vào Áp dụng cho tất cả.

Thay thay đổi số của trang chiếu bắt đầu

Bạn gồm thể chuyển đổi số của trang chiếu bắt đầu, chỉ đặt số một trang chiếu hoặc quăng quật số trang chiếu khỏi trang chiếu đầu tiên. Cách thực hiện như sau.

Trên tab Thiết kế, trong team Thiết lập Trang, nhấn vào Thiết lập Trang.

Trong hộp Thiết lập Trang, ở list thả xuống Đánh số Trang chiếu từ, chọn một số bắt đầu.

Chỉ khắc số một trang chiếu hoặc tấn công số tất cả trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên

Trên tab Chèn, trong đội Văn bản, bấm chuột Số Trang chiếu.

*

Trong hộp thoại Đầu trang và Chân trang, bấm chuột tab Trang chiếu.

*

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để khắc số trang chiếu các bạn đã chọn, hãy chọn hộp kiểm Số trang chiếu, rồi bấm vào Áp dụng. Tái diễn bước này đến từng trang chiếu riêng rẽ lẻ bạn muốn đánh số.

Để đánh số toàn bộ trang chiếu trừ trang chiếu đầu tiên, nên chọn lựa hộp kiểm Số trang chiếu, chọn Không hiện trên trang chiếu tiêu đề, rồi click chuột Áp dụng đến Tất cả.

Để biết thông tin về phong thái sắp xếp lại các trang chiếu trong phiên bản trình bày, xem mục thay đổi thứ trường đoản cú trang chiếu.

Thêm ngày cùng giờ

Trên tab Xem, trong team Dạng coi Bản trình bày, nhấn vào Thông thường.

Ở phía bên trái màn hình, tại ngăn tất cả chứa hình thu bé dại trang chiếu, bấm vào hình thu nhỏ dại trang chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm chuột Ngày & Giờ.

Trong vỏ hộp Đầu trang với Chân trang, hãy triển khai một trong các thao tác sau:

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và giờ vào trang chiếu, hãy click chuột tab Trang chiếu.

Nếu bạn có nhu cầu thêm ngày và giờ vào những trang ghi chú, hãy nhấn vào tab Ghi chú và bạn dạng phân phát.

Chọn hộp kiểm Ngày với giờ, rồi thực hiện một trong các thao tác làm việc sau:

Nếu bạn có nhu cầu ngày và giờ phản ảnh ngày cùng giờ hiện tại mỗi khi chúng ta mở hoặc in bản trình bày, nhấn vào Cập nhật từ động, rồi lựa chọn định dạng ngày với giờ bạn muốn.

Nếu bạn có nhu cầu đặt ngày cùng giờ về một ngày thế thể, hãy nhấp chuột Cố định, rồi ở vỏ hộp Cố định, nhập ngày các bạn muốn.

Qua vấn đề đặt ngày trên phiên bản trình bày là Cố định, chúng ta cũng có thể dễ dàng quan sát và theo dõi lần cuối chúng ta thay đổi phiên bản trình bày.

Nếu bạn muốn thêm ngày với giờ vào rất nhiều trang chiếu, trang chú thích hoặc phiên bản phân phân phát trong bản trình bày, hãy nhấn vào Áp dụng mang lại Tất cả.

Thêm, bố trí và xóa trang chiếu

Hiển thị số trang chiếu và tổng số trang chiếu trên mỗi trang chiếu

biến hóa thứ tự những trang chiếu của người sử dụng


Chèn hoặc thải trừ số trang chiếu

Đi mang lại dạng xem > bình thường.

Đi cho tới chènsố trang chiếu>.

Chọn số trang chiếu cùng nhập số trang chiếu bắt đầu. Bạn dạng xem trước Hiển thị vị trí.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Cột Trong Word 2007, Hướng Dẫn Cách Xóa Cột Trong Word

Để thêm hoặc vứt bỏ số bản chiếu ngoài trang tiêu đề, xóa hoặc chọn không hiển thị trên trang chiếu tiêu đề.