CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH CÁC HÌNH

     

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ phiên bản giúp các em học viên tham khảo, hệ thống hóa kỹ năng về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Cách tính diện tích các hình

Nhờ đó, vẫn biết cách vận dụng vào bài bác tập tốt hơn, để càng ngày càng học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong bài viết dưới đây của thehetrethanhhoa.com.vn:


Tổng hợp bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích s Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta rước chiều dài cộng chiều rộng lớn nhân với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích s Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta rước chiều lâu năm nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết DT search cạnh bằng phương pháp lấy DT phân chia cạnh đã biết.


2. Tính chu vi, diện tích Hình vuông


Công thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta rước độ dài một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta đem chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích s Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta đem độ lâu năm một cạnh nhân với chính nó.

Mở rộng: ví như biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng phương pháp nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng nhị cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng cách lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh sẽ biết.


Công thức tính diện tích s Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích s hình bình hành, ta rước độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích hình bình hành, ta rất có thể tính:

Độ dài đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích s Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta rước độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân với 4.

Mở rộng: ví như biết chu vi hình thoi, nhằm tìm cạnh hình thoi ta lấy chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta rước tích độ nhiều năm hai đường chéo cánh chia đến 2 (cùng một đơn vị đo).


5. Tính chu vi, diện tích Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ lâu năm 3 cạnh tam giác cộng lại với nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết chu vi hình tam giác cùng 2 cạnh, ta tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Cách Lắp Ống Thoát Nước Điều Hòa, Máy Lạnh Và Các Sai Lầm Cần Biết


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta đem độ lâu năm đáy nhân với độ cao rồi phân tách cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp ta biết diện tích hình tam giác, ta hoàn toàn có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài các cạnh hình thang cộng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình thang và độ lâu năm 3 cạnh, ta rất có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ lâu năm 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta rước tổng độ dài hai đáy nhân với độ cao rồi đem chia cho 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: ví như biết diện tích hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy 2 lần bán kính nhân cùng với số 3,14 (hoặc lấy bán kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: nếu biết chu vi hình tròn, ta hoàn toàn có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích hình tròn, ta lấy chào bán kinh nhân với nửa đường kính rồi nhân cùng với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích s xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân cùng với 4.


Tính diện tích s toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích s 1 mặt của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p. X c

Muốn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị đo).

Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình hộp chữ nhật, ta mang chiều rài nhân với chiều rộng lớn rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình nón

Diện tích bao phủ hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với nửa đường kính đáy hình nón (r) nhân với đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một mặt đường thẳng hoặc 1 đường cong phẳng. Cùng với hình nón thì đường sinh có chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích s xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xấp xỉ là 3,14r: phân phối kính mặt đáy hình nón và bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: con đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung xung quanh hình nón cộng với diện tích mặt dưới hình nón. Vì chưng diện tích dưới đáy là hình tròn trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: phân phối kính hình trụ đáy.

Xem thêm: Cách Xào Gan Lợn Ngon, Hấp Dẫn Đổi Vị Cho Bữa Cơm Gia Đình, Cách Xào Gan Lợn Không Bị Đắng Ngon Tuyệt Vời

h: là con đường cao hạ từ bỏ đỉnh xuống trung ương đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích xung xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao nối từ lòng tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của nhị đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: chiều cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích s mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
đái Ngọc
tải về
633
Lượt tải: 13.327 Lượt xem: 574.377 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết sở hữu về

Link thehetrethanhhoa.com.vn chính thức:

Toán tiểu học: công thức tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản tải về Xem

Các phiên bản khác và liên quan:


1 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập để Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA