CÁCH TÍNH KHẤU HAO NHANH

     

Khấu hao cấp tốc tài sản thắt chặt và cố định (TSCĐ) là phương thức trích khấu hao TSCĐ với mức cao để tịch thu vốn nhanh hơn khi đầu tư chi tiêu vào TSCĐ đó. Cách thức này góp doanh nghiệp có thể thu hồi vốn nhanh để thay đổi mới công nghệ nhằm tăng tác dụng kinh doanh.

Bạn đang xem: Cách tính khấu hao nhanh


Căn cứ pháp lý khấu hao nhanh TSCĐ

*

Theo điểm a khoản 2 điều 13 thông bốn 45/2013/TT-BTC quy định:

“Căn cứ khả năng thỏa mãn nhu cầu các đk áp dụng qui định cho từng phương thức trích khấu hao TSCĐ, công ty được chắt lọc các cách thức trích khấu hao tương xứng với từng nhiều loại TSCĐ của doanh nghiệp….Doanh nghiệp vận động có công dụng kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 2 lần nút khấu hao xác định theo phương thức đường thẳng để nhanh chóng thay đổi công nghệ.

TSCĐ thạm gia vào vận động kinh doanh được trích khấu hao cấp tốc là vật dụng móc, thiết bị; quy định làm việc đo lường và tính toán thí nghiệm; đồ vật và phương tiện vận tải; quy định quản lý; súc vật, vườn cửa cây thọ năm. Khi tiến hành trích hao nhanh, công ty phải bảo đảm kinh doanh có lãi. Trường hợp doanh nghiệp lớn trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức nguyên lý tại khung thời hạn sử dụng TSCĐ nêu trên phụ lục 1 kèm theo thông tư này, thì phần trích quá mức khấu hao cấp tốc (2 lần) không được tính vào túi tiền hợp lý lúc tính thuế các khoản thu nhập trong kỳ”.

Theo điều 4 thông bốn 96/2015/TT-BTC quy định:

“Doanh nghiệp chuyển động có hiệu quả kinh tế cao được trích khấu hao cấp tốc nhưng tối đa không thật 2 lần nút khấu hao khẳng định theo phương pháp đường trực tiếp để nhanh chóng đổi mới technology đối với một số trong những TSCĐ theo công cụ hiện hành của BTC về chính sách quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, công ty lớn phải bảo đảm kinh doanh gồm lãi”.

Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Đầu Của Bài Chinh Phụ Ngâm

Điều kiện để được áp dụng phương pháp trích khấu cấp tốc TSCĐ

*

Theo điều khoản ở mục 1, thì điều kiện cần với đủ để doanh nghiệp được áp dụng cách thức trích khấu hao nhanh TSCĐ là:

Doanh nghiệp hoạt động có công dụng kinh tế caoKhi tiến hành trích khấu nhanh TSCĐ, doanh nghiệp lớn vẫn bảo đảm an toàn có lãi

Các nhiều loại TSCĐ được trích khấu hao nhanh

Máy móc, thiết bịDụng thay làm việc đo lường thí nghiệmThiết bị và phương tiện đi lại vận tảiDụng vậy quản lýSúc vật, vườn cửa cây lâu năm

Mức trích khấu hao nhanh được tính vào chi phí hợp lý khi xác minh thuế TNDN

Mức trích khấu hao nhanh

 Trong đó:

Phương pháp trích Khấu hao tài sản thắt chặt và cố định theo phương thức đường thẳng

Xác định khung thời gian khấu hao tài sản cố định

Nếu mức trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng, thì phần trích thừa mức khấu hao này không được xem vào giá cả hợp lý khi tính thuế TNDN

Mục đích của phương thức trích khấu hao cấp tốc TSCĐ

*

Giúp doanh nghiệp cấp tốc chóng đổi mới được công nghệPhương pháp trích khấu nhanh TSCĐ làm cho tăng chi tiêu của doanh nghiệpLàm bớt lợi nhuận của doanh nghiệpPhương pháp này góp doanh nghiệp rất có thể thu hồi vốn nhanh để đổi mới công nghệ nhằm tăng công dụng kinh doanhVì vậy, đây là cách rất có thể giảm roi trên report tài thiết yếu khi doanh nghiệp không thích để lợi tức đầu tư cao.

Ví dụ minh họa

Hàng tháng, giả dụ trích khấu hao TSCĐ này theo cách thức đường thẳng

Số tiền khấu hao hàng tháng là: 45.000.000/(5*12) = 750.000 đồng

Tuy nhiên, để cấp tốc chóng thay đổi công nghệ, doanh nghiệp đã thực hiện trích khấu nhanh TSCĐ này: 1.500.000 đồng/tháng

→Ta thấy, số chi phí 1.500.000 đồng doanh nghiệp trích theo cách thức khấu hao cấp tốc = gấp đôi nếu trích theo phương thức đường thẳng.

Xem thêm: In Túi Giấy Nghệ Thuật Inducdung, In Đức Dũng

Vậy, số tiền: 1.500.000 đồng/tháng được xem vào giá cả hợp lý của doanh nghiệp

Nếu cũng lấy ví dụ trên, cơ mà hàng tháng doanh nghiệp trích khấu hao nhanh là 2.000.000 đồng/tháng, thì số tiền thừa mức là 2.000.000 – 1.500.000 = 500.000 đồng sẽ không còn được tính vào ngân sách chi tiêu hợp lý của doanh nghiệp.