CÁCH TÍNH NỒNG ĐỘ MOL CỦA DUNG DỊCH

     

Để giải được các bài tập liên quan đến số mol, mật độ mol, độ đậm đặc % hỗn hợp hay thể tích …các bạn cần phải học thuộc bí quyết tính để rất có thể áp dụng vào giải bài tập. Ở bài viết này hôm nay chúng tôi xin gởi đến các bạn công thức tính lạnh độ mol với công thức tính tỷ lệ dung dịch đúng mực nhất các bạn cùng học thuộc nhé.

*
Bạn đang xem: Cách tính nồng độ mol của dung dịch

Công thức tính mật độ mol

=> phương pháp tính nồng độ mol CM thông qua số mol hóa học chia cho thể tích dung dịch, từ bỏ đó cách làm như sau : CM = n/V

Trong kia :

CM là mật độ mol dung dịch được tính bằng mol/litn là độ đậm đặc mol dung dịch được xem bằng molV là thể tích dung dịch được xem bằng lít

Công thức 2 : mật độ mol CM bằng nồng độ tỷ lệ C% nhân với 10 lần khối lượng riêng của dung dịch ( 10.D ) chia cho cân nặng mol ( M ) , phương pháp tính như sau : CM=C%. 10.D/M

Trong đó

CM Nồng độ mol/lit C% độ đậm đặc phần trăm D trọng lượng riêng của dung dịchM khối lượng mol

Bài tập ví dụ tính nồng độ mol

Ví dụ 1: Tính nồng độ mol của hỗn hợp khi 0,5 lit dung dịch CuSO4 chứa 100 gam CuSO4

Hướng dẫn giải:

=> Áp dụng bí quyết tính số mol n = m : M ( Nếu chúng ta không biết có thể tham khảo những công thức tính số mol để hiểu thêm tin tức )

+ Số mol của CuSO4 = 100 : 160 = 0,625 mol

=> Ta vận dụng công thức tính độ đậm đặc mol cm = n/V lúc biết được số mol là 0,625 mol và thể tích là 0,5 lit

+ mật độ mol của dung dịch CuSO4 = 0,625 : 0,5 = 1,25M

Ví dụ 2: Trộn 200 ml hỗn hợp H2SO4 4M vào 4 lít dung dịch H2SO4 0,25M.

Xem thêm: Choose The Best Answervietnam Idol, A Music Reality Show, Is Bec


Xem thêm: Bài 42: Vệ Sinh 8 Bài 42 Vệ Sinh Da (Ngắn Gọn Nhất), Sinh Học 8 Bài 42: Vệ Sinh Da


độ đậm đặc mol của dung dịch mới là

Hướng dẫn giải:

Số mol H2SO4 2 lít dung dịch H2SO4 4M là

0,2 : 4 = 0,8 mol

Số mol H2SO4 4 lít hỗn hợp H2SO4 0,25M là

4 : 0,25 = 1 mol

Thể tích sau khoản thời gian trộn hỗn hợp là: 4 + 0,2 = 4,2 lít

Nồng độ mol của dung dịch new là: ( 0,8 + 1) : 4,2 = 0,43M

Công thức tính nồng độ phần trăm dung dịch

=> phương pháp tính nồng độ xác suất dung dịch C% bằng cân nặng dung dịch mdd chia cho trọng lượng chất tan mct với nhân cùng với 100% phương pháp tính như sau : C%=mct.100%/mdd

Trong đó

mdd Khối lượng dung dịchmct Khối lượng chất tan

C% mật độ phần trămCông thứ 2 : Nồng độ xác suất C% bởi nồng độ mol nhân với khối lượng mol chất trên 10 lần khối lượng riêng của dung dịch,

=> cách làm tính như sau : C%=CM.M/10D

Trong đó

C% Nồng độ phần trăm

CM Nồng độ mol/litM Khối lượng mol chấtD Khối lượng riêng biệt của dung dịch

Bài tập lấy một ví dụ tính nồng độ tỷ lệ dung dịch

Ví dụ 3: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: mdd = mdm + mct = 50 + 15 = 65 gam

Áp dụng công thức:

*

Ví dụ 4: Trộn 50 gam hỗn hợp muối nạp năng lượng có nồng độ 20% với 50 gam dung dịch muối nạp năng lượng 10%. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được ?

Hướng dẫn giải:

*

=> trên là toàn cộ cách tính nồng độ mol với nồng độ phần trăm dung dịch chúng ta cần học tập thuộc để vận dụng giải tốt chúng ta tập liên quan.