Cách tính số mũ

     

Bài tập Toán lớp 6: Lũy vượt với số mũ tự nhiên và các phép toán tổng hợp toàn thể kiến thức kim chỉ nan quan trọng, các dạng bài bác tập vận dụng và một loạt bài tập về nhà cho các em xem thêm công thức lũy thừa dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách tính số mũ

=>> Máy tính online khiến cho bạn dễ phát âm hơn về lũy thừa

Nhờ đó, núm thật chắc kiến thức và kỹ năng dạng Toán tương quan đến lũy thừa, số mũ để ngày dần học giỏi môn Toán 6. Năm 2021 – 2022, sẽ sở hữu được 3 cuốn sách Toán 6 mới là Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày và Cánh diều, những em có thể xem trước 3 bộ sách để vào khoảng thời gian học không còn bỡ ngỡ. Tham khảo cùng thehetrethanhhoa.com.vn thôi nào.

Video hướng dẫn

Vì vậy trong bài viết này họ cùng tổng hợp những dạng toán về luỹ quá với số nón tự nhiên, qua đó giúp những em cảm thấy vấn đề giải các bài tập về luỹ thừa chưa phải là sự việc làm cực nhọc được bọn chúng ta.

*

I. Kỹ năng và kiến thức cần ghi nhớ về Luỹ thừa

1. Lũy vượt với số nón tự nhiên

– Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bởi nhau, mỗi thừa số bởi a :

an = a.a…..a (n quá số a) (n khác 0)

– trong đó: a được gọi là cơ số.

n được điện thoại tư vấn là số mũ.

2. Nhân nhì lũy thừa cùng cơ số

– khi nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số, ta thân nguyên cơ số với cộng các số mũ.

am. An = am+n

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

– Khi phân tách hai lũy thừa thuộc cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số với trừ những số mũ đến nhau.

am: an = am-n (a ≠ 0, m ≥ 0)

4. Lũy thừa của lũy thừa.

(am)n = am.n

– lấy ví dụ như : (22)4 = 22.4 = 28

5. Nhân nhị lũy thừa cùng số mũ, không giống sơ số.

am . Bm = (a.b)m

– lấy ví dụ : 33 . 23 = (3.2)3 = 63

6. Chia hai lũy thừa thuộc số mũ, không giống cơ số.

am : bm = (a : b)m

– lấy một ví dụ : 64 : 34 = (6 : 3)4 = 24

7. Một vài ba quy ước.

1n = 1; a0 = 1

– ví dụ như : 12018 = 1 ; 20180 = 1

*

II. Các dạng toán về luỹ vượt với số nón tự nhiên

Dạng 1: Viết những công thức về lũy thừa với số mũ thoải mái và tự nhiên cho ví dụ

* Phương pháp: Áp dụng công thức: an = a.a…..a

Bài 1. (Bài 56 trang 27 SGK Toán 6): Viết gọn những tích sau bằng phương pháp dùng lũy vượt :

a) 5.5.5 5.5.5 ; b) 6.6.6.3.2 ;

c) 2 2.2.3.3 ; d) 100.10.10.10.

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 ;

c) 2.2.2.3.3 = 23.32 ;

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105 .

Bài 2. (Bài 57 trang 28 SGK Toán 6): Tính giá trị các lũy quá sau :

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210 ;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;

d) 52, 53, 54;

e) 62, 63, 64.

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8 ; 24 = 23.2 = 8.2 = 16.

– Làm tựa như như trên ta được :

25 = 32 , 26 = 64 , 27 = 128 , 28 = 256, 29 = 512 , 210 = 1024.

b) 32 = 9, 33 = 27 , 34 = 81, 35 = 243 .

c) 42 = 16, 43 = 64, 44 = 256 .

d) 52 = 25, 53 = 125, 54 = 625.

e) 62 = 36, 63 = 216, 64 = 1296.

Bài 3. (Bài 65 trang 29 SGK Toán 6): bằng cách tính, em hãy cho biết thêm số nào lớn hơn trong nhì số sau?

a) 23 cùng 32 ; b) 24 với 42 ;

c)25 và 52; d) 210 cùng 100.

* Lời giải

a) 23 = 8, 32 = 9 . Bởi vì 8 52.

d) 210 = 1024 yêu cầu 210 >100.

Xem thêm: Bài Văn Ta Cảnh Sinh Hoạt Lớp 6, Viết Bài Văn Tả Cảnh Sinh Hoạt Siêu Hay

Bài 4 : Viết gọn các tích sau dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4

b) 10 . 10 . 10 . 100

c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

d) x . X . X . X

Dạng 2. Viết một số ít dưới dạng luỹ quá với số mũ lớn hơn 1

* Phương pháp: áp dụng công thức a.a…..a = an (n thừa số a) (n không giống 0)

Bài 1. (Bài 58b; 59b trang 28 SGK Toán 6)

58b) Viết từng số sau thành bình phương của một số trong những tự nhiên : 64 ; 169 ; 196.

59b) Viết mỗi số sau ra đời phương của một trong những tự nhiên : 27 ; 125 ; 216.

* Lời giải

58b) 64 = 8.8 = 82;

169 = 13.13 = 132 ;

196 = 14.14 = 142.

59b) 27 = 3.3,3 = 33 ;

125 = 5.5.5 = 53 ;

216 = 6.6.6 = 63.

Bài 2. (Bài 61 trang 28 SGK Toán 6) trong các số sau, số làm sao là lũy vượt của một vài tự nhiên với số mũ to hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có rất nhiều cách viết dưới dạng lũy thừa) : 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100.

* Lời giải:

8 = 23; 16 = 42 = 24 ;

27 = 33 ; 64 = 82 – 26 = 43;

81 = 92 = 34; 100 = 102.

Dạng 3. Nhân 2 luỹ thừa thuộc cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức: am. An = am+n

Bài 1. (Bài 60 trang 28 SGK Toán 6): Viết tác dụng phép tính sau dưới dạng một lũy vượt :

a) 33.34 ; b) 52.57; c) 75.7.

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37 ;

b) 52.57 = 52+7 = 59 ;

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 2. (Bài 64 trang 29 SGK Toán 6) Viết hiệu quả phép tính dưới dạng một lũy quá :

a) 23.22.24;

b) 102.103.105 ;

c) x . X5 ;

d) a3.a2.a5 ;

* Lời giải:

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29 ;

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010;

c) x.x5 = x1+5 = x6;

d) a3.a2.a5 = a3+2+5 = 210 ;

Bài 3 : Viết những tích sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 48 . 220 ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 2520 . 1254 ; x7 . X4 . X 3 ; 36 . 46

Dạng 4: phân tách 2 luỹ thừa cùng cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức: am: an = am-n (a ≠ 0, m ≥ 0)

Bài 1 : Viết các công dụng sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 1255 : 253 b) 276 : 93 c) 420 : 215

d) 24n : 22n e) 644 . 165 : 420 g)324 : 86

Bài 2 : Viết những thương sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 : 184 : 94

Dạng 5: một số dạng toán khác

* Phương pháp: áp dụng 7 đặc điểm ở trên thay đổi linh hoạt

Bài 1 : Tính giá trị của các biểu thức sau.

a) a4.a6

b) (a5)7

c) (a3)4 . A9

d) (23)5.(23)4

Bài 2 : Tính giá chỉ trị những lũy vượt sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

b) 32 , 33 , 34 , 35.

c) 42, 43, 44.

d) 52 , 53 , 54.

Bài 3 : Viết các tổng sau thành một bình phương.

a) 13 + 23

b) 13 + 23 + 33

c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài 4 : Tìm x ∈ N, biết.

a) 3x . 3 = 243

b) 2x . 162 = 1024

c) 64.4x = 168

d) 2x = 16

Bài 5 : Thực hiện các phép tính sau bằng cách hợp lý.

Xem thêm: Chứng Minh Tính Chất Nhiệt Đới Nước Ta Thể Hiện Là, Tính Chất Nhiệt Đới Nước Ta Thể Hiện Như Thế Nào

a. (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b. (82017 – 82015) : (82104.8)

c. (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d. (28 + 83) : (25.23)

Bài 6: search x, biết.

a) 2x.4 = 128 b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6 d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243 g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81 k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

* Đáp án:

a) x = 5; b) x = 2; c) x = 5; d) x = 2

e) x = 2; g) x = 2; h) x = 4; k) x = 3; n) x = 4

Bài 7: So sánh

a) 26 với 82 ; 53 cùng 35 ; 32 và 23 ; 26 với 62

b) A = 2009.2011 cùng B = 20102

c) A = 2015.2017 với B = 2016.2016

d) 20170 và 12017

Bài 8: Cho A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) chứng minh: A = 22008 – 1

Bài 9: Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 2A

b) chứng tỏ A = (38 – 1) : 2

Bài 10: mang lại A = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3A

b) chứng tỏ : A = (32007 – 1) : 2

Bài 11: Cho A = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4A

b) chứng tỏ : A = (47 – 1) : 3

Bài 12: Tính tổng

S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

Từ khóa search kiếm : công thức lũy thừa, những công thức lũy thừa, bí quyết lũy thừa lớp 6, cách làm lũy vượt 12, cong thuc luy thua, bí quyết tính lũy thừa, bí quyết lũy vượt lớp 7, bí quyết mũ lũy thừa, công thức lũy thừa lớp 12, bí quyết hàm số lũy thừa, phương pháp tính tổng dãy số lũy thừa, bí quyết nhân hai lũy thừa thuộc cơ số, cách làm lũy vượt của một lũy thừa, những công thức lũy thừa lớp 7, cách làm lũy quá trong excel, cong thuc tinh luy thua, cách làm tính lũy thừa trong excel, cách làm về lũy thừa với số nón tự nhiên, cách làm về lũy thừa, viết bí quyết nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, cách làm tính tổng chuỗi lũy thừa, những công thức về lũy thừa, các công thức lũy thừa với số nón tự nhiên, công thức lũy thừa cùng logarit, viết bí quyết lũy thừa của một lũy thừa, các công thức của lũy thừa, cách làm chia nhị lũy thừa thuộc cơ số, công thức tính lũy quá lớp 6, cong thuc nhan hai luy thua kém cung co so, bí quyết lũy thừa tầng, công thức chuyển đổi lũy thừa, bí quyết luỹ thừa, minh chứng công thức lũy thừa, công thức hàm số lũy quá hàm số mũ với hàm số logarit, cong thuc luy thua thảm 12, những công thức tính lũy thừa, bảng công thức lũy thừa, bí quyết tính tổng lũy thừa, cách làm nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số, cac cong thuc luy thua, bí quyết tính lũy thừa tầng, phương pháp luỹ quá số phức, công thức cộng lũy thừa, viết bí quyết lũy thừa của một tích, cách làm cộng 2 lũy thừa cùng cơ số, tong hop cong thuc luy thua, cong thuc luy thất bại cua mot tich, công thức lũy quá của lũy thừa, viet cong thuc nhan nhị luy chiến bại cung co so, cách làm nhân phân tách hai lũy thừa cùng cơ số