Cách Tính Tích Phân Từng Phần

     

Tích phân từng phần (tptp) cùng phương pháp đổi đổi mới số là hai trong các phương pháp tính tích phân. TPTP được áp dụng khi biểu thức dưới vết tích phân đựng 2 nhiều loại hàm số không giống nhau trong 4 loại hàm số: logarit, đa thức, lượng giác, hàm số mũ. Cũng đều có khi phương thức này được dùng trong số bài toán tích phân hàm ẩn.


CÔNG THỨC TÍCH PHÂN TỪNG PHẦN

Với điều kiện các hàm số khả tích bên trên đoạn , ta có:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Cách tính không hề nặng nề như chúng ta tưởng buộc phải không nào. Hãy thay chắc “thần chú” với bảng nguyên hàm để xử cấp tốc dạng toán này nhé.