Cách trình bày luận văn tốt nghiệp

     

Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại phía trên (325.92 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Cách trình bày luận văn tốt nghiệp

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNGNGHỆ SÀI GÒN KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ oOo QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1. SẮP XẾP THỨ TỰ khi ĐÓNG LVTN VÀO BÌA CỨNG NHƯ SAU: Trang bìa Tờ lót (giấy trắng) Trang bìa phụ nhiệm vụ Bài thi giỏi nghiệp (sinh viên dìm tại VPK khi tất cả thông báo) chứng thực của cô giáo hướng dẫn chứng thực của thầy giáo phản biện (Đối cùng với SV Hệ Đại học với Liên thông đại học) Lời cảm ơn tóm tắt đề tài Mục lục Phần nội dung chủ yếu của LVTN Phụ lục (nếu có) Tài liệu tham khảo Tờ lót (giấy trắng) 2. DIỄN GIẢI DÀN BÀI TỔNG QUÁT MỘT LVTN: (1) Trang bìa - Ngành Điện – Điện tử trang bìa bằng giấy bìa cứng greed color dương được trình diễn theo “MẪU BÌA 1” cùng đóng theo mẫu mã (tham khảo ở văn phòng và công sở Khoa). - Ngành Điện tử – Viễn Thông trang bìa giấy bìa cứng màu mộc được trình diễn theo “MẪU
BÌA 1” cùng đóng theo mẫu mã (tham khảo ở văn phòng Khoa). Lưu lại ý: Gáy của cuốn luận văn ghi tên đề bài và năm giỏi nghiệp. 2) Trang bìa phụ Trang bìa phụ bằng giấy thường được trình diễn theo “MẪU BÌA 2”. (3) Trang “Nhiệm vụ bài xích thi tốt nghiệp”: Sinh viên dìm tờ nhiệm vụ Bài thi xuất sắc nghiệp tại VPK sau khoản thời gian có chữ cam kết của Trưởng khoa. VPK sẽ thông báo thời gian nhận tờ nhiệm vụ (khoảng 2-3 tuần trước lúc nộp LVTN). 2 (4) Trang “Xác thừa nhận của giáo viên hướng dẫn” Trang này chỉ ghi title XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN trên đầu trang, fonts chữ (font): Time New Roman; hình dáng phông chữ (font style): thông thường (normal); kích cỡ phông chữ (size): 16; chuẩn bị hàng (alignment): canh giữa (centered); và kẻ chiếc sẵn (khoảng 10 dòng): sau thời điểm SV đóng bìa mạ vàng, SV nộp cuốn LVTN này mang lại GVHD, GVHD đang ký chứng thực vào trang này. Lưu lại ý: VPK sẽ không còn nhận cuốn LVTN không tồn tại chữ ký xác thực của GVHD. (5) Trang “Xác dìm của thầy giáo phản biện”: (Trang này chỉ áp dụng đối với SV thuộc hệ Đại học cùng Liên thông Đại học) Trang này chỉ ghi tiêu đề XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN bên trên đầu trang, phông chữ (font): Time New Roman; kiểu dáng phông chữ (font style): thông thường (normal); độ lớn phông chữ (size): 16; sắp đến hàng (alignment): canh thân (centered); cùng kẻ dòng sẵn (khoảng 10 dòng). (6) Trang “Lời cảm ơn” Lời cảm ơn bắt buộc dành cho tất cả những người thực sự giúp đỡ vào việc chấm dứt luận văn xuất sắc nghiệp, vì thế không buộc phải cảm ơn vô số người, có tác dụng mất tác dụng lời cảm ơn. Lời cảm ơn phải
hết sức chân thành, không khuôn sáo. (7) cầm tắt đề tài tối đa là 2 trang. (8) Mục lục Sinh viên bắt buộc phải dùng công dụng Insert + Index & Tables + Table of Contents của ứng dụng MS-Word để chế tạo ra bảng mục lục này. (9) Phần văn bản của luận văn giỏi nghiệp a) Nội dung: theo đề cương luận văn giỏi nghiệp, tối thiểu 24 trang, tối đa 54 trang (chỉ kể các chương 1 cho tới chương 5, không kể những phần (1) cho phần (8) trước và các phần phụ lục (10), với phần xem thêm (11) buộc phải có các chương mục như sau : Chương 1: giới thiệu (2 mang lại 4 trang) 1.1 Đặt vấn đề: trong khúc này nói lên vấn đề LVTN cần giải quyết, tại sao phải làm, cùng tóm tắt bí quyết phân tích, cách giải quyết và xử lý 1.2: mục tiêu của LVTN 1.3: Phạm vi của LVTN Chương 2: Tổng quan, con kiến thức, tài liệu tham khảo liên quan cho LVTN (từ 10 đến trăng tròn trang) Chương 3: Phương pháp, cách tiến hành, nội dung đã nghiên cứu, đã kiến thiết và kèm theo lý do lại lựa chọn như vậy, ưu khuyêt điểm của các sự chọn lựa (từ 5 mang lại 10 trang) 3 Chương 4: hiệu quả và biện luận (Result & Discussion - Kết quả, các thí nghiệm nếu như có, lý do chọn các thí nghiệm như vậy, review kết quả, biện luận hiệu quả đạt được tự 5 mang lại 15 trang). Chương 5: kết luận và đề xuất (Conclusion and Recommendation - từ 2 đến 5 trang). 5.1 Kết luận: kết quả đạt được so với đề cương cứng đã đề ra, đa số gì đã đoạt được, hầu hết gì chưa dành được ? tại sao. Khó khăn, thuận tiện 5.2 những đề nghị: những đề nghị đến các nghiên cứu khác nếu tất cả để đạt đươc tác dụng tốt hơn
b) bề ngoài trình bày và đánh số chương mục - bề ngoài trình bày: Áp dụng chung cho toàn LVTN. Giấy khổ A4, in một mặt. Font chữ: Time New Roman, size: 12, line spacing: 1,2 lines (trừ các tiêu đề). Định lề trang giấy: top : 2,5 centimet Bottom : 2,5 centimet Left : 3,5 centimet Right : 2,0 cm Header : 1,5 cm Footer : 1,5 centimet Header: không ghi gì, Footer: Số trang ( tuyệt đối không đề tên GVHD tốt SVTH vào Header anh Footer ) Số sản phẩm công nghệ tự trang: đánh máy ở góc cạnh phải và bên trên mỗi trang, được tính là 1 trong những khi bắt đầu vào nội dung chủ yếu (CHƯƠNG 1), còn những phần trước kia (từ (3) mang đến (6) khắc số thứ tự trang như sau: i, ii, … - cách đánh chương mục: đề nghị đánh số phổ biến (1, 2, 3, …) (tránh cần sử dụng số la mã I, II, III,…) nhiều cấp (thường buổi tối đa 3 cấp) như sau: CHƯƠNG 1 LỜI GIỚI THIỆU kích cỡ 24 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ TIÊU ĐỀ CẤP 2 kích cỡ 16 1.1.1 Tiêu đề cung cấp 3 size 12 in đậm lưu giữ ý: - nếu còn muốn phân cung cấp hơn nữa, bọn họ không được sử dụng số Ả rập nữa mà có thể sử dụng (a), (b), (c), … hay (i), (ii), (iii), … - không được thực hiện các hình tượng (symbol) như , , , , vào LVTN (chỉ được sử dụng , -, +). Bắt đầu mỗi phần/chương trên một trang mới, và bỏ trống 2 loại dưới tiêu đề cấp cho 1. Vứt trống 1 chiếc dưới tất cả các tiêu đề cấp 1 cùng 2 và khi ban đầu mỗi đoạn. Hay bắt đầu mỗi phần/chương bên trên một trang mới, và quăng quật trống 1 loại dưới tiêu đề cấp 1. Khoảng cách giữa cái cuối của đoạn trên và cái đầu của đoạn kế là 6pt (chọn Paragraph, Spacing,


Xem thêm: Top 10 Cách Tự Lột Bao Quy Đầu Và Những Điều Bạn Cần Biết, Phòng Chống Thiên Tai Tỉnh Hà Tĩnh

stu.edu.vn TP. Hồ nước Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2013
TRƯỞNG KHOA TS. Tăng Văn Tơ


Tài liệu liên quan
Xem thêm: Cách Sử Dụng Access - Microsoft Access Là Gì

*
Phương hướng trả thiện những quy định về vẻ ngoài xử vạc VPHC và biện pháp khắc phục hậu quả 12 1 2