Cách Viết Hóa Đơn Theo Hợp Đồng

     
*

Cách viết hóa đơn theo hợp đồng như thế nào? Sau khi hoàn thành mỗi hợp đồng mua bán, một trong những công việc quan trọng mà kế toán cần thực hiện đó là xuất hóa hóa đơn theo hợp đồng. Để viết hóa đơn đúng theo quy định hiện hành, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây.

Bạn đang xem: Cách viết hóa đơn theo hợp đồng

1. Thời điểm viết hóa đơn theo hợp đồng

Tùy theo lĩnh vực mà việc xác định thời điểm viết hóa đơn theo hợp đồng sẽ được quy định khác nhau:

Hoạt động bán hàng hóa: Thời điểm lập hóa đơn theo hợp đồng được xác định là thời điểm phát sinh việc chuyển giao quyền sở hữu/sử dụng hàng hóa của người bán cho người mua bất kể đã thu tiền hay chưa.Hoạt động cung ứng dịch vụ: Thời điểm lập hóa đơn theo hợp hợp đồng được xác định là khi hoàn thành nghiệp vụ cung ứng dịch vụ bất kể đã thu tiền hay chưa. Riêng đối với thu tiền dịch vụ hoặc tiền nước khi hoàn thành cung ứng dụng dịch thì thời điểm lập hóa đơn căn cứ theo thời điểm thu tiền.Đối với lĩnh vực xây dựng, lắp đặt: Thời điểm lập hóa đơn theo hợp đồng là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng bất kể đã thu tiền hay chưa

*

Thời điểm viết hóa đơn doanh nghiệp cần lưu ý.

2. Nguyên tắc xuất hóa đơn theo hợp đồng

Khi viết hóa đơn theo các hợp đồng kinh tế, kế toán cần lưu ý các nguyên tắc:

Các trường hợp lập hóa đơn: Khi phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bao gồm cả trường hợp hàng hóa, dịch vụ sử dụng để quảng cáo, khuyến mại, cho biếu tặng, trao đổi, bồi thường hiện vật cho người lao động, trừ trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng hoặc luân chuyển nội bộ.Nội dung ghi trên hóa đơn theo hợp đồng phải đầy đủ, chính xác theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.Hóa đơn theo hợp đồng phải được lập theo thứ tự, xuyên suốt từ nhỏ đến lớn.Viết hóa đơn cần đảm bảo các điều kiện về bảo mật, tránh việc bị thay đổi, rò rỉ dữ liệu, mất dữ liệu kế toán.Trường hợp sử dụng hóa đơn giấy, dựa theo quy định của từng loại hóa đơn, kế toán cần lập thành nhiều liên khác nhau, các liên phải có sự đồng nhất về số hóa đơn, mỗi liên chỉ được in một lần và từ lần thứ 2 là bản sao.

Xem thêm: Cách Unlock Facebook Bị Khóa (Bị Chặn, Hướng Dẫn Unlock Facebook Mới Nhất 2020

*

Các nguyên tắc xuất hóa đơn quan trọng theo hợp đồng

3. Hướng dẫn cách viết hóa đơn theo hợp đồng

Để biết cách viết hóa đơn theo hợp đồng chi tiết, kế toán có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Mục ngày/tháng/năm: Tuân thủ theo đúng thời điểm lập hóa đơn của Bộ Tài Chính.Thông tin bên bán: Có sẵn trên hóa đơn.Thông tin bên mua: Hóa đơn cần thể hiện đầy đủ các tiêu thức gồm họ tên người mua hàng, tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế, hình thức thanh toán (TM – tiền mặt, CK – chuyển khoản, TM/CK – chưa xác định hình thức thanh toán).Đồng tiền ghi trên hóa đơn: Kế toán lưu ý không làm tròn số lẻ trên hóa đơn theo hợp đồng. Người mua thanh toán bằng ngoại tệ theo đúng quy định thì cần ghi tổng số tiền thanh toán bằng nguyên tệ và ghi tiếng Việt bằng chữ. Trường hợp thanh toán ngoại tệ thì dựa theo tỷ lệ giao dịch bình quân của thị trường tại thời điểm lập hóa đơn để ghi trên hóa đơn giá ngoại tệ với đồng Việt Nam.Chữ ký: Đối với người bán, chữ ký có thể do thủ trưởng đơn vị hoặc người được ủy quyền hợp pháp. Đối với bên mua, tùy theo trường hợp, một số trường hợp được miễn chữ ký người mua.

*

Viết hóa đơn theo hợp đồng.

Xem thêm: Full Cách Tăng Điểm 3 Đường Đao, Bổng, Quyền Thiếu Lâm Vltk1

Trên đây là hướng dẫn cách viết hóa đơn theo hợp đồng mới nhất năm 2021. Kế toán có thể tham khảo các thông tin về thời điểm, nguyên tắc viết để xuất hóa đơn theo hợp đồng tuân thủ đúng quy định về hóa đơn, chứng từ trong giao dịch mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN