Cách viết nào sau đây thể hiện địa chỉ khối

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 4: Địa chỉ của một ô là:

A.Tên cột nhưng mà ô kia nằm bên trên đó

B. Cặp tên cột cùng tên hàng mà lại ô kia nằm trên

C. Tên hàng mà ô đó nằm trên kia

D. Cặp tên hàng với tên cột nhưng ô kia nằm trên đó


Địa chỉ của một ô là:

A.

Bạn đang xem: Cách viết nào sau đây thể hiện địa chỉ khối

Tên hàng nhưng ô đó nằm bên trên đó

B.

Cặp thương hiệu cột và tên hàng nhưng ô đó nằm trên

C.

Cặp thương hiệu hàng cùng tên cột mà lại ô đó nằm bên trên đó

D.

Xem thêm: Tiếng Anh Lớp 4 Unit 20 Lớp 4 Lesson 2 Unit 20 Lesson 1 2022

Tên cột nhưng ô đó nằm trên đó


Câu nào dưới đây sai:

A.  Địa chỉ ô tính là cặp add tên cột và tên hàng

B. Trên trang tính chỉ lựa chọn được một khối duy nhất

C.  Miền làm việc chính của bảng tính gồm những cột và những dòng

D. Miền giao nhau giữa cột và dòng là ô tính dùng để chứa dữ liệu


I. TRẮC NGHIỆM ( 4đ)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng duy nhất trong các thắc mắc sau. Từng câu trả lời đúng tương xứng với (0,5đ)

Câu 1. ứng dụng Typing test gồm tất cả mấy trò chơi luyện gõ bàn phím?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 2. Ô B5 là ô nằm ở vị trí:

A. Mặt hàng 5 cột B

B. Mặt hàng B cột 5

C. Ô đó có chứa dữ liệu B5

D. Từ hàng 1 mang đến hàng 5 cùng cột A

Câu 3. Địa chỉ của một ô là?

A. Tên cột mà ô đó nằm trên đó

B. Cặp thương hiệu cột với tên hàng nhưng mà ô kia nằm trên

C. Thương hiệu hàng mà ô đó nằm bên trên đó

D. Cặp tên hàng và tên cột mà lại ô kia nằm bên trên đó

Câu 4. ý muốn tính tổng của những ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với cái giá trị vào ô E2 ta thực hiện theo công thức nào?

A. = (A2 + D2) * E2;

B. = A2 * E2 + D2

C. = A2 + D2 * E2

D. = (A2 + D2)xE2


Lớp 7 Tin học
2
0

Câu 1: Địa chỉ của một ô là:

 

A.Tên cột mà ô kia nằm bên trên đó

B. Cặp thương hiệu cột với tên hàng mà ô kia nằm trên

C. Cặp thương hiệu hàng và tên cột mà lại ô kia nằm bên trên đó

D. Thương hiệu hàng mà ô đó nằm trên

Câu 3: Để lưu tệp tin excel vào trong máy vi tính em làm như vậy nào?

 

A. Vào file/ save/chọn địa điểm lưu trên máy cùng gõ thương hiệu file ý muốn lưu

B. Vào File/ New/ lựa chọn Blank workbook

C. Vào file/Open/ lựa chọn vị trí lưu file/ lựa chọn tên file đề nghị mở/ dìm Open

D. Toàn bộ đều đúng

 


Lớp 7 Tin học
5
0

Câu 13: Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 mang đến ta biết:

A. địa chỉ cửa hàng của ô trên cột 6 sản phẩm B. địa chỉ cửa hàng của ô tại cột D hàng 6.

C. địa chỉ của ô tại mặt hàng D cho hàng 6. D. địa chỉ của ô từ cột D đến cột 6.

 


Lớp 7 Tin học
5
0

Câu 13: bên trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 đến ta biết:

A. địa chỉ cửa hàng của ô tại cột 6 hàng B. Showroom của ô trên cột D hàng 6.

Xem thêm: Vật Lý 12 Bài 12: Đại Cương Về Dòng Điện Xoay Chiều Là Gì Lớp 12 : Bài 12

C. Showroom của ô tại sản phẩm D mang lại hàng 6. D. Add của ô trường đoản cú cột D đến cột 6.


Lớp 7 Tin học tập
6
0

Khối ô có showroom A3:H3, có tập hợp những ô: *

A.Cùng ở trên mặt hàng 3

B.Cùng ở trên sản phẩm A

C.Nằm mặt khác trên cột A với F, mặt hàng 1 cùng 3

D.Cùng nằm trong cột F


Lớp 7 Tin học tập
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)