CÁCH XOÁ DỮ LIỆU TRÊN ICLOUD

     

iCloud là 1 trong tùy chọn lưu trữ đám mây tuyệt đối hoàn hảo cho những thiết bị của Apple. Nó cho phép bạn tạo phiên bản sao lưu toàn bộ thiết bị, sao lưu tài liệu, hình ảnh và hầu như bất kỳ dữ liệu làm sao vào thông tin tài khoản iCloud của bạn.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Và chính là nó!Các tin nhắn đang chọn hiện giờ sẽ bị xóa khỏi cuộc truyện trò cụ thể.Những biến đổi này sẽ đồng thời được đồng hóa hóa với tài liệu tin nhắn của doanh nghiệp trong iCloud.

Chúng tôi hi vọng hướng dẫn này đã giúp đỡ bạn xóa toàn bộ dữ liệu không quan trọng khỏi tài khoản iCloud của mình.Nếu các bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tương tác với chúng tôi bằng cách sử dụng phần nhận xét mặt dưới.