Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3

     

Lớp electron bên cạnh cùng của nguyên tử đó gồm bao nhiêu electron, đó là hầu hết electron gì ?

Đó là nguyên tử của một nguyên tố sắt kẽm kim loại hay phi kim ?


Một số nguyên tử có cấu hình electron như sau :

X. 1s22s22p1Y. 1s22s2Z. 1s22s22p63s23p63d64s2

Hỏi nguyên tử như thế nào là nguyên tử của một nguyên tố p ?

Hỏi nguyên tử như thế nào là nguyên tử của một nhân tố d ?


Nguyên tử photpho3115P có khối lượng m = 30,98u.

Bạn đang xem: Cấu hình electron của nguyên tử photpho là 1s22s22p63s23p3

Số khối của photpho là

A. 30,98. B. 31. C. 30,98 g/mol. D. 15

Nguyên tử khối của p là

A. 30,98. B. 31. C. 30,98 g/mol. D. 15.

Khối lượng mol nguyên tử của p là

A. 30,98. B. 31. C. 30,98 g/mol D. 15.


Cho biết số Avogađro N = 6,022.1023

Hãy cho biết 1 mol nhôm, 10 mol nhôm có bao nhiêu nguyên tử nhôm (Al) ?

Biết rằng 10 mol nhôm có trọng lượng bằng 269,7 gam, hãy tính khối lượng mol nguyên tử của nhôm.

.


Một nguyên tử của thành phần X bao gồm tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và tất cả số khối là 35. Số electron sinh sống lớp vỏ nguyên tử yếu tố X là


Điện tích của electron qe= -1,602.10-19C (culong)

Hãy tính năng lượng điện của phân tử nhân nguyên tử cacbon ra đơn vị chức năng culông.


Tổng số những hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nhân tố X (thuộc đội VIIA) là 28. Hãy viết cấu hình electron của nguyên tử yếu tắc đó.


Một số nguyên tử có thông số kỹ thuật electron như sau :

X. 1s22s22p1Y. 1s22s2Z. 1s22s22p63s23p6

Hỏi nguyên tử nào là nguyên tử của một yếu tắc s ?


Hãy cho thấy số electron ở phần bên ngoài cùng của những nguyên tử gồm số electron lần lượt bởi :

a) 3 b) 5 c) 6 d) 8.


Brom có 2 đồng vị :B3579r hàm vị 50,7%;Br3581 hàm vị 49,3% (so với tổng khối lượng của brom trường đoản cú nhiên).

Hãy tính nguyên tử khối mức độ vừa phải A của brom.

Xem thêm: Nhận Định Nào Sau Đây Là Đúng Về Vật Liệu ? A Nhận Định Nào Sau Đây Là Đúng Về Vật Liệu

(Coi nguyên tử khối trùng cùng với số khối).


Liti thoải mái và tự nhiên có hai đồng vị :L37i và L36i

Biết rằng nguyên tử khối trung bình của liti tự nhiên là 6,94.

Hỏi thành phần phần trăm (%) của từng đồng vị kia trong liti tự nhiên ?

(Coi nguyên tử khối trùng cùng với số khối).


Cho đều nguyên tố có số hiệu nguyên tử từ bỏ Z = 1 cho Z = 36. Tìm phần lớn nguyên tố có cấu hình electron thỏa mãn nhu cầu 2 điều kiện :

+ lớp bên ngoài cùng có 8e.

+ phần bên ngoài cùng đựng số e buổi tối đa.


Trong một nguyên tử, tổng thể eác hạt : proton, nơtron với electron bởi 28. Biết rằng số nơtron bằng số proton thêm vào đó một.

a) Hãy cho biết thêm số proton gồm trong nguyên tử.

b) Hãy cho biết thêm số khối của hạt nhân.

Xem thêm: Ở Điều Kiện Thường Chất Ở Trạng Thái Lỏng Ở Điều Kiện Thường Là :

c) Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử.

d) Hãy cho biết thêm đó là nguyên tử của nguyên tố làm sao ?


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam