Cấu Trúc Và Chức Năng Của Marn

     

ARN được kết cấu theo chính sách đa phân có 4 một số loại rinucleotit, chỉ có một chuỗi poliribonucleotit. Bao gồm 3 một số loại ARN (mARN,t ARN, rARN) mỗi loại tiến hành một tác dụng nhất định trong quy trình truyền đạt tin tức từ ADN sang trọng protein


I. ARN

1. Kết cấu hóa học tập của ARN 

Tương từ như phân tử AND thì ARN là đại phân tử cấu trúc theo lý lẽ đa phân, đơn phân là những ribonucleotit.

Bạn đang xem: Cấu trúc và chức năng của marn

Mỗi đơn phân (ribonucleotit) gồm 3 yếu tố : 

1 nơi bắt đầu bazơ nitơ (A, U, G, X) khác ở phân tử ADN là không có T  1 cội đường ribolozo ((C_5H_12O_5) ), nghỉ ngơi ADN tất cả gốc đường đêoxiribôz((C_5H_10O_4) ) 1 cội axit photphoric ((H_3PO_4)).

ARN có kết cấu gồm một chuỗi poliribonucleotit . Số ribonucleotit trong ARN bởi một nửa nucleotit trong phân tử ADN tổng đúng theo ra nó.

Các ribonucleotit liên kết với nhau bằng links cộng hóa trị giữa gốc((H_3PO_4))của ribonucleotit này với nơi bắt đầu đường ribolozo của ribonucleotit kia tạo ra thành chuỗi poliribonucleotit. 

2.Các các loại ARN và chức năng 

Có 3 một số loại ARN là mARN, tARN và rARN thực hiện các tác dụng khác nhau.

*

Hình 1: cấu trúc của các phân tử ARN.

mARN kết cấu từ một chuỗi polinuclêôtit bên dưới dạng mạch thẳng, mARN có công dụng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch nơi bắt đầu trên ADN mang lại chuỗi polipepetit. Để thực hiện tính năng truyền đạt thông tin di truyền tự ADN đến protein thì ARN có 

Trình tự nucleotit quánh hiệu giúp cho riboxom dìm và link vào ARN Mã khởi đầu : tín hiệu mở đầu phiên mã Các codon mã hóa axit amin: Mã chấm dứt , với thông tin ngừng quá trình dịch mã 

tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong các số ấy có một thuỳ mang bộ bố đối mã bao gồm trình tự bổ sung cập nhật với 1 bộ tía mã hóa axit amin bên trên phân tử mARN , tARN có công dụng vận đưa axit amin cho tới ribôxôm nhằm tổng hợp cần chuỗi polipetit .

rARN có kết cấu mạch đối chọi nhưng những vùng những nuclêôtit liên kết bổ sung cập nhật với nhau tạo những vùng xoắn kép viên bộ. RARN liên kết với các protein làm cho các riboxom. R ARN là các loại ARN có cấu tạo có nhiếu liên kết hidro vào phân tử nhất với chiếm số lượng lớn duy nhất trong tế bào. 


II.CÁC CÔNG THỨC LIÊN quan lại ĐẾN CẤU TẠO CỦA ADN.

Gọi số nu từng một số loại của ARN là rA, rU, rX, rG thì

- Theo NTBS:

rA = Tmạch gốc. →% rA = % Tmạch gốc

rU = Amạch cội → . % rU = % Amạch gốc.

rX = Gmạch gốc→ % rX = % Gmạch gốc

rG = Xmạch gốc → % rG = % Xmạch gốc

Vì Amạch gốc + Tmạch gốc = Agen = Tgen

 rA + rU = Agen = Tgen

rG + rX = Ggen = Tgen

 rN = rA + r U + r G + r X = (fracN2) => N = rN x 2 

Chiều nhiều năm phân tử ARN: L = rN x 3,4 (A0 )=> rN = (fracL3,4) 

Số links hoá trị (HT):

+ Giữa các ribonucleotit với nhau : rN - 1 

+ vào ribonucleotit : rN 

=> Tổng số link cộng hóa trị trong ren là : 2 rN – 1

Khối lượng phân tử ARN : M = 300 x rN => r N = (fracM300)

Tính số bộ tía mã hóa bên trên phân tử ARN là :

Trong phân tử ARN cứ 3 nucleotit liên kề nhau thì mã hóa cho 1 axit amin

Số bộ tía trên phân tử mARN : rN : 3 = N : ( 2 ×3 )Số bộ ba mã hóa aa trên phân tử mARN là : (rN : 3) – 1

( cỗ ba dứt không mã hóa axit amin)

 Số aa tất cả trong chuỗi polipeptit được tổng hòa hợp từ phân tử mARN là :(r N : 3) – 1 – 1

( lúc kết thức quá trình dịch mã aa bắt đầu bị cắt vứt khỏi chuỗi vừa được tổng hợp) 

Bài toán 1. Trong quy trình dịch mã, để tổng thích hợp 1 chuỗi pôlipeptit đề xuất môi trường cung cấp 249 axitamin.

1. Xác minh số nuclêôtit trên gen.

2. Xác minh số nuclêôtit bên trên mARN do gen phiên mã.

Xem thêm: Giải Tiếng Anh Lớp 9 Unit 2 : City Life, Unit 2 Lớp 9: City Life

3. Xác minh số chu kỳ xoắn của gen.

4. Xác định chiều nhiều năm mARN 

5. Tính số links peptit bên trên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài xích tập

1. Số nuclêôtit trên gen = (249+1) x 6 = 1500.

2. Số nuclêôtit bên trên mARN vì gen phiên mã = 1500: 2=750

3. Số chu kỳ luân hồi xoắn của gene =1500: trăng tròn = 75.

4. Chiều lâu năm của gen = (1500 : 2 )×3.4 = 2550A0.

5. Số link peptit bên trên chuỗi pôlipeptit = 249-1 =248. 

Ví dụ 2 . Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.

1. Xác minh bộ cha trên mARN

2. Xác định số nuclêôtit bên trên mARN vày gen phiên mã.

3. Khẳng định chiều lâu năm gen.

4. Số link peptit được hình thành để tạo nên chuỗi pôlipeptit.

Hướng dẫn giải bài tập

1. Xác định bộ bố trên mARN = 248+2=250

2. Số nuclêôtit trên mARN vì gen phiên mã =250 x 3 =750


3. Lgen = LmARN=750 x3,4 = 2550A0.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Sử Dụng Remember Nhanh Chóng Nhất, Cấu Trúc Và Cách Dùng Remember Trong Tiếng Anh

4. Số liên kết peptit được có mặt để tạo nên chuỗi pôlipeptit = 248.

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - xem ngay