Cây lúa được trồng nhiều nhất ở

     
Trắc nghiệm Địa 9 bài bác 39 : phát triển tổng hợp kinh tế tài chính và đảm bảo an toàn tài nguyên, môi trường Biển - Đảo (tiếp theo)
*