Chia 2 Chữ Số Lớp 4

     

Toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học viên tiếp tục được gia công quen cùng với phép tính phân tách và các bài tập áp dụng của phép chia.Bài học tập này thehetrethanhhoa.com.vn tiếp tục hỗ trợ các kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài bác tập vận dụng của toán lớp 4 phân tách cho số bao gồm 2 chữ số. Cha mẹ vàhọc sinh cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: Chia 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập phương pháp chia cho số có 1 chữ số

*

Thực hiện nay phép phân tách theo trang bị tự từ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

2 phân tách 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bởi 0

Hạ 1, 1 không phân chia được cho 2, viết 0

0 nhân 2 bằng 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0

Hạ 2, 2 phân chia 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bằng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Phương pháp chia cho số tất cả 2 chữ số

2.1. Lấy một ví dụ 1. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 phân tách 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép phân tách này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Bài Soạn Văn 8 Bài Trái Đất Năm 2000 Lớp 8, Soạn Bài Thông Tin Về Ngày Trái Đất Năm 2000

2.2. Lấy một ví dụ 2. Phép chia tất cả số dư

*

Thực hiện nay phép phân chia theo vật dụng tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân tách - nhân - trừ.

51 chia 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân tách 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép phân chia cho số có 2 chữ số

Những chú ý khi tiến hành phép chia số gồm hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia có số dư bởi 0

Phép chia tất cả dư là phép chia tất cả số dư khác 0

Phép chia có dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và phần trong số từ nhiên

*

Hàng đối chọi trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị hợp thành lớp đối chọi vịHàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm hợp thành lớp nghìn

4. Bài bác tập vận dụng toán lớp 4 phân chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: tìm x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà mỗi ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi có bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân chia 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

Hạ 4 được 24, 24 chia 24 bằng 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bằng 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân tách 72 bởi 5, viết 5

5 nhân 72 bằng 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép chia hết

*

168 phân chia 56 bởi 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 phân tách 56 bằng 0, viết 0

Hạ 84 chia 56 bằng 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân tách 56 bằng 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bởi 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

Hạ 9 được 219 phân tách 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bằng 210, 219 trừ 210 bằng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia tất cả số dư

*

205 phân tách 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bằng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia bao gồm số dư

*

228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 phân tách 46 bằng 9, viết 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

Hạ 5 được 345 chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bằng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia bao gồm số dư

*

459 phân tách 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân chia được đến 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 phân chia 57 không phân chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bằng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia gồm số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo luật lệ ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ tất cả phép nhân, phân tách thì thực hiện thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

Xem thêm: Soạn Văn Các Phương Châm Hội Thoại Tiếp Theo), Soạn Bài Các Phương Châm Hội Thoại (Tiếp Theo)

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy mỗi ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính cùng tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính quý giá biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cửa cây ăn quả nhà bác bỏ Tư bao gồm 800 cây ăn quả những loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu cây nạp năng lượng quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học giỏi toán lớp 4 phân chia cho số tất cả 2 chữ số, học viên cần phải chăm chỉ làm bài xích tập nhằm thành thục công việc tính phép chia. Liên tiếp theo dõi thehetrethanhhoa.com.vn để được hỗ trợ thêm các kiến thức bổ ích nhé.