Cho A Là Tập Hợp Các Số Tự Nhiên Chẵn Nhỏ Hơn 100

     

Số chẵn là số thoải mái và tự nhiên có chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9. Nhì số chẵn (hoặc lẻ) liên tục thì hơn yếu nhau 2 đối chọi vị.

Bạn đang xem: Cho a là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 100

a) Viết tập hợp C những số chẵn bé dại hơn 10.

b) Viết tập phù hợp L các số lẻ to hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A tía số chẵn liên tiếp, trong số đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập đúng theo B tứ số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn số 1 là 31.


Hướng dẫn giải bỏ ra tiết

a) Tập hòa hợp C những số chẵn nhỏ tuổi hơn 10 là: $C=left 0;2;4;6;8 ight$

b)Tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ tuổi hơn trăng tròn là: $L=left 11;13;15;17;19 ight$

c)Viết tập thích hợp A tía số chẵn liên tiếp, trong những số đó số nhỏ dại nhất là 18 là: $A=left 18;20;22 ight$

d)Viết tập thích hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong các số ấy số lớn nhất là 31 là: $B=left 27;29;31 ight$


Bài 16 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Mỗi tập phù hợp sau có bao nhiêu thành phần ?

a) Tập phù hợp A những số tự nhiên và thoải mái x nhưng x – 8 = 12.

b) Tập thích hợp B những số tự nhiên và thoải mái x mà x + 7 = 7.

c) Tập đúng theo C những số thoải mái và tự nhiên x mà x.0 = 0.

Xem thêm: Các Nguyên Tử Đồng Vị Có Cùng, Đồng Vị Là Những Nguyên Tố Có Cùng:

d) Tập hợp D các số thoải mái và tự nhiên x cơ mà x.0 = 3.


Bài 17 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết các tập hợp sau và cho biết thêm mỗi tập hợp bao gồm bao nhiêu thành phần ?

a) Tập vừa lòng A các số tự nhiên không vượt qua 20.

b) Tập vừa lòng B các số tự nhiên to hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6.


Bài 18 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho $A=left 0 ight$. Có thể nói rằng rằng A là tập đúng theo rỗng hay không ?


Bài 19 trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Viết tập hợp A những số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 10, tập hợp B những số từ bỏ nhiên nhỏ hơn 5, rồi cần sử dụng kí hiệu $subset $ nhằm thể hiện quan hệ giữa nhì tập hợp trên.


Bài đôi mươi trang 13 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho tập hòa hợp $A=left 15;,24 ight$. Điền kí hiệu $in ,,subset $ hoặc $=$ vào ô vuông mang đến đúng:

a) 150A; b) $left 15 ight$0A c) $left 15;,24 ight$ 0 A


Bài 21 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tập thích hợp $A=left 8;,9;,10;,,...,;,20 ight$ có trăng tròn – 8 + 1 = 13 (phần tử)

Tổng quát: Tập hợp những số tự nhiên và thoải mái từ a mang lại b có b – a +1 (phần tử).

Hãy tính số thành phần của tập hòa hợp sau: $B=left 10;,11;,12;,...;,99 ight$


Bài 23 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Tập vừa lòng $C=left 8;,10;,12;,,...,,;30 ight$ gồm (30 - 8) : 2 +1 = 12 (phần tử)

Tổng quát:

- Tập hợp những số chẵn từ bỏ a mang lại số chẵn b có: $left( b-a ight):2+1$ phần tử

- Tập hợp những số lẻ từ bỏ m đến số chẵn n có: $left( n-m ight):2+1$ phần tử

Hãy tính số phần tử của những tập phù hợp sau :

$D=left 21;,23;,25;,,...,;99 ight$

$E=left 32;,34,;,36;,...;,96 ight$.


Bài 24 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho A là tập hợp các số tự nhiên bé dại hơn 10

B là tập hợp các số chẵn,

$mathbbN^*$ là tập hợp các số thoải mái và tự nhiên khác 0

Dùng kí hiệu $subset $ để biểu thị quan hệ của từng tập đúng theo trên với tập $mathbbN$ các số trường đoản cú nhiên.

Xem thêm: Các Thiết Bị Nào Sau Đây Là Thiết Bị Nào Sau Đây Là Thiết Bị Nhập


Bài 25 trang 14 SGK môn Toán lớp 6 tập 1

Cho bảng số liệu sau (theo Niên giám năm 1999)

Viết tập đúng theo A tứ nước có diện tích lớn nhất, viết tập phù hợp B bố nước gồm diện tích nhỏ dại nhất.