Chọn Câu Đúng Nhất Về Phân Loại

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Chọn câu đúng độc nhất về phân các loại phân bón:

A. Phân bón gồm 3 nhiều loại là: Phân xanh, đạm, vi lượng

B. Phân bón bao gồm 3 loại: Đạm, lân, kali

C. Phân bón bao gồm 3 loại: Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh

D. Phân bón gồm 3 loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh


*

*

Chọn câu đúng tốt nhất về phân một số loại phân bón: *

A. Phân bón tất cả 3 nhiều loại là: Phân xanh, đạm, vi lượng.

Bạn đang xem: Chọn câu đúng nhất về phân loại

B. Phân bón có 3 loại: Đạm, lân, kali.

C. Phân bón tất cả 3 loại: Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh.

D. Phân bón gồm 3 loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh.

Xem thêm: Cách Khai Báo Nào Sau Đây Là Không Hợp Lệ :, Cách Khai Báo Nào Sau Đây Là Không Hợp Lệ


Câu 32: chọn câu đúng tuyệt nhất về phân một số loại phân bón:

A. Phân bón tất cả 3 các loại là: Phân xanh, đạm, vi lượng

B. Phân bón có 3 loại: Đạm, lân, kali

C. Phân bón có 3 loại: Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh

D. Phân bón có 3 loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh

Câu 33: lựa chọn câu đúng nhất trong số câu sau:

A. Bón phân tạo nên đất loáng khí

B. Bón phân nhiều năng suất cao

C. Bón phân đạm hóa học unique sản phẩm new tốt

D. Bón phân hòa hợp lí, cây xanh mới mang lại năng suất cao, phẩm chất tốt

Câu 34: Phân bón là gì?

A. Phân bón là "thức ăn" do bé người cung ứng cho cây trồng

B. Phân bón là "thức ăn" do nhỏ người bổ sung cho cây trồng

C. Phân bón là "phân bón" do bé người hỗ trợ cho cây trồng

D. Phân bón là "phân bón" do nhỏ người bổ sung cập nhật cho cây trồng

Câu 35: nhiều loại phân bón nào tiếp sau đây không bắt buộc là phân bón hữu cơ?

A. Than bùn

B. Than đá

C. Phân chuồng

D. Phân xanh


Lớp 7 công nghệ
2
0

Câu 32: Các nhiều loại phân sau đây là phân hóa học?

A. Phân bắc

B. Phân đạm, lân, kali, NPK

C. Phân chuồng

D. Phân bón đựng vi sinh vật đưa hóa đạm

Câu 33: Chọn câu đúng duy nhất về phân loại phân bón:

A. Phân bón tất cả 3 nhiều loại là: Phân xanh, đạm, vi lượng

B. Phân bón bao gồm 3 loại: Đạm, lân, kali

C. Phân bón có 3 loại: Phân chuồng, phân hóa học, phân xanh

D. Phân bón gồm 3 loại: Phân hữu cơ, phân hóa học, phân vi sinh

Câu 34: Bón thúc là phương pháp bón:

A. Bón 1 lần B. Bón nhiều lần C. Bón trước lúc gieo trồng

D. Bón trong quy trình sinh trưởng của cây

Câu 35: Tiêu chuẩn chỉnh nào dưới đây được reviews là một tương đương tốt?

A. Phát triển mạnh, chất lượng tốt

B. Năng suất cao, chống chịu đựng sâu bệnh dịch tốt

C. Sinh trưởng tốt, năng suất cao với ổn định, chất lượng tốt, chống chịu đựng được sâu bệnh

D. Bao gồm năng suất cao với ổn định

Câu 36: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích:

A. Tạo nên nhiều hạt giống ship hàng gieo trồng

B. Tăng năng suất cây trồng

C. Tạo thành nhiều phân tử giống, cây con giống ship hàng gieo trồng

D. Tăng vụ gieo trồng

Câu 37: Dùng tay bắt sâu giỏi ngắt bỏ cành, lá bị bệnh thuộc các loại biên pháp gì?

A. Giải pháp hóa học tập B. Giải pháp sinh học

C. Biện pháp canh tác D. Phương án thủ công

Câu 38: Thời vụ là:

A. Khoảng thời hạn nhất định nhưng mỗi một số loại cây được gieo trồng.

B. Khoảng thời gian nhất định cơ mà nhiều một số loại cây được gieo trồng.

C. Khoảng thời hạn không nhất quyết mà mỗi một số loại cây được gieo trồng.

Xem thêm: Mô Tả Những Hoạt Động Chủ Yếu Của Thành Thị Trung Đại Là M Những Nghề Gì ?

D. Tất cả đều sai.

Câu 39: Luân canh là

A. Cách thực hiện gieo trồng luân phiên các loại cây xanh khác nhau trên và một diện tích