Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

     
You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts và reload this page.

Bạn đang xem: Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020


*
*
*
*
*
*

*

*
Email
*
Bản in

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI

1. Công tác làm việc chỉ đạo, điều hành

- Việc xây dựng, phát hành chương trình, planer CCHC hàng năm của Ủy ban dân chúng huyện; những văn bạn dạng chỉ đạo, phía dẫn, đôn đốc triển thi công tác CCHC : Căn cứ các văn phiên bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, mặt hàng năm, ubnd huyện phát hành hệ thống những văn bản về tiến hành thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc về công tác Cải cach hành chính trên địa bàn. Tổng số văn phiên bản đã phát hành về công tác CCHC trên huyện từ thời điểm năm 2015 là 95 văn bản, trong đó:

+ Kế hoạch công tác CCHC tiến độ và những kế hoạch thực hiện công tác cách tân hành chính thường niên và thực hiện các nhiệm vụ rõ ràng về công tác làm việc CCHC là: 38 VB.

+ Quyết định: 14 (bao gồm những Quyết định công bố Chỉ số CCHC cấp xã sản phẩm năm; đưa ra quyết định kiện toàn, thành lập và hoạt động Ban chỉ huy CCHC cấp huyện; Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra công tác làm việc CCHC, soát sổ công vụ..)

 + Công văn chỉ đạo, phía dẫn, đôn đốc: 43 VB,

- Việc bố trí nguồn lực thực thi (nhân lực con tín đồ và ghê phí):

+ Về lực lượng lao động con người: Ủy ban dân chúng huyện đã thành lập Ban lãnh đạo công tác CCHC của huyện trong những số đó Chủ tịch ubnd huyện là trưởng ban chỉ đạo, các thành viên khác là thủ trưởng những đơn vị trực thuộc, quản trị UBND các xã, thị trấn; bố trí 01 công chức là nhân viên của chống Nội vụ trực tiếp tham mưu công tác làm việc CCHC của huyện; lãnh đạo mỗi phòng siêng môn, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phải bố trí 01 công chức phụ trách tham vấn công tác cải cách hành chính.

+ Về ngân sách đầu tư thực hiện: thường niên Ủy ban nhân dân huyện bố trí kinh tầm giá trực tiếp cho công tác cải tân hành chính, ngân sách đầu tư tăng dần qua các năm, từ thời điểm năm 2018 tới thời điểm này là 10 triệu đồng/ năm. Trong khi các cơ quan 1-1 vị, Ủy ban nhân dân những xã, thị xã đều sắp xếp kinh phí triển khai các văn bản về công tác CCHC từ nguồn chi thường xuyên phụ thuộc vào tình hình đơn vị.

- Những sáng sủa kiến, chiến thuật mới kết quả trong CCHC đã được triển khai áp dụng: Trong tiến trình 2011 -2020, một trong những cán bộ, công chức các cấp đã có những sáng con kiến về công tác CCHC được vận dụng tại cơ quan 1-1 vị, điển hình nổi bật là những sáng kiến, phương án về nâng cao hiệu quả công tác xử lý TTHC; ý tưởng sáng tạo về áp dụng ứng dụng lịch trên điện thoại thông minh thông minh trong báo cáo định kỳ cùng giải quyết quá trình của xã bởi Vân… đang góp phần nâng cấp hiệu quả công tác làm việc  CCHC nói riêng với trong chuyển động công vụ nói chung.

- Công tác thi đua khen thưởng trong CCHC: mặt hàng năm, Ủy ban dân chúng huyện phần đa gắn công tác dụng thực hiện công tác CCHC của cán bộ, công chức để làm 1 giữa những căn cứ để đánh giá, xếp các loại CBCC với xét thi đua khen thưởng.

2. Khám nghiệm việc tiến hành

- Việc tạo ra và tổ chức triển khai triển khai kế hoạch khám nghiệm hàng năm: Để kiểm tra về công tác CCHC nhằm mục đích phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các hạn chế về công tác CCHC, sản phẩm năm, Ủy ban quần chúng. # huyện những xây dựng planer kiểm tra công tác CCHC, chất vấn công vụ tại các đơn vị, UBND những xã, thị trấn trực ở trong và tổ chức triển khai kiểm tra theo quy định. Để kiểm tra, tính toán việc chấp hành giờ đồng hồ giấc, kỷ cách thức lao động, sản phẩm năm, Ủy ban quần chúng. # huyện triển khai lập Đoàn kiểm tra bất chợt xuất việc thực hiện kỷ cương, kỷ phép tắc hành chính. Đoàn kiểm tra của huyện đã tích cực và lành mạnh đi kiểm tra bỗng xuất việc triển khai kỷ cương, kỷ dụng cụ hành chính, văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp với dân chúng của cán bộ, công chức, viên chức nhằm bức tốc kỷ luật, lỷ cương cứng hành chính.

- Đánh giá tác động của công tác làm việc kiểm tra tới việc chuyển đổi thay trong công tác làm việc triền khai CCHC của các cơ quan, đơn vị; những vấn đề lớn đang phát hiện tại và cách xử lý sau kiểm tra:  Qua công tác kiểm tra, sẽ giúp những cơ quan, đơn vị chức năng và địa phương nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác cải tân hành chính; kể nhở, chấn chỉnh và xung khắc phục một trong những tồn tại, tiêu giảm trong quy trình triển khai tổ chức thực hiện, nhất là trong công tác niêm yết, công khai minh bạch thông tin, quy trình xử lý thủ tục hành chính, duy nhất là những giấy tờ thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến tổ chức với công dân; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh một số trong những trường hợp phạm luật về kỷ cương, kỷ phương tiện hành bao gồm của cán bộ, công chức, viên chức vào thực xây dựng vụ cùng đã cách xử lý với bề ngoài nhắc nhở. Qua đó, đã góp phần tích rất trong việc nâng cao ý thức chấp hành với thực hiện giỏi kỷ cương, kỷ vẻ ngoài hành chính, lề lối thao tác làm việc và nâng cao ý thức trọng trách trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

Xem thêm: Cách Sản Xuất Ma Túy Đá Làm Từ Cái Gì? Dễ Như Điều Chế Ma Túy

3. Thông tin, tuyên truyền CCHC

- ngôn từ và các hiệ tượng thông tin, tuyên truyền sẽ thực hiện:

Để thực hiện thực hiện xuất sắc kế hoạch tuyên truyền về CCHC thường niên của ubnd tỉnh, ubnd huyện đã phát hành kế hoạch và thường xuyên chỉ huy các cấp, các ngành quan tâm triển khai tiến hành công tác tuyên truyền bằng nhiều hiệ tượng khác nhau, hầu hết qua những phương tiện thông tin đại bọn chúng như Đài truyền thanh cơ sở, cổng tin tức điện tử, tập huấn, hội nghị, hội thảo...Hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục tuyên truyền về những chủ trương, chính sách pháp hình thức nhà nước, những công dụng đạt được với tồn tại, tinh giảm trong công tác cách tân hành chính. Kết quả:  Tuyên truyền thông dụng GDPL mang đến cán bộ và bạn dân trải qua việc xử lý TTHC như khai sinh, khai tử, kết hôn...với bên trên 7000 lượt bạn nghe; , tổ chức triển khai tập huấn, hội nghị: 06 với 240 học viên; tuyên truyền tại cơ sở qua bề ngoài như: Họp thôn, khu: 95 buổi với 2.142 lượt người nghe; cấp cho huyện tổ chức triển khai 02 hội nghị đối thoại với nhân dân; thị trấn đoàn kết hợp tổ chức 02 cuộc thi tuyên truyền về CCHC với hơn 400 ĐVTN tham gia; Đài truyền thanh thị xã đã thêm vào được 300 tin, bài, phóng sự về công tác CCHC.

- Đánh giá hiệu quả của thông tin tuyên truyền về CCHC so với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; người dân, doanh nghiệp: trải qua công tác tuyên truyền, công tác làm việc CCHC của huyện vẫn được đông đảo cán bộ, công chức, Đảng viên và toàn cục nhân dân, doanh nghiệp lớn hưởng ứng, tham gia lành mạnh và tích cực vào trào lưu cùng bình thường tay tiến hành CCHC cùng với tinh thần, nhiệm vụ cao.

4. Đánh giá tầm thường về công tác làm việc chỉ đạo, quản lý và điều hành

a) hiệu quả đạt được:

Nhờ sự khốc liệt của cung cấp ủy, thiết yếu quyền các cấp trên địa bàn, công tác CCHC của huyện đã bao gồm bước chuyển biến tích cực; những văn bạn dạng chỉ đạo điều hành và quản lý về công tác làm việc CCHC được phát hành kịp thời, đầy đủ, cân xứng với tình trạng của huyện. Lãnh đạo ubnd huyện liên tiếp sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, trong số ấy coi trọng trách CCHC của huyện là một nội dung chỉ tiêu đặc biệt quan trọng để cố gắng trong triển khai nhiệm vụ chung hàng năm.

b) Tồn tại, hạn chế:

Mặc dù cho có sự lãnh đạo, lãnh đạo quyết liệt và công tác làm việc tác tuyên truyền về công tác tổng thể cải tân hành thiết yếu nhà nước đã có được triển khai tiến hành thường xuyên, thường xuyên nhưng thực tế vẫn còn một thành phần không nhỏ các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trên địa phận huyện chưa nhận thức tương đối đầy đủ về ý nghĩa và tầm đặc biệt quan trọng của Chương trình tổng thể CCHC bắt buộc trong công tác làm việc chỉ đạo, quản lý và triển khai thực hiện chưa thật sự hiệu quả; những sáng loài kiến về công tác cải cách hành chính nói chung còn không nhiều về số lượng và chưa có sự đầu tư chiều sâu về chất lượng lượng.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

1.1. Tác dụng chủ yếu đã dành được

Việc tổ chức triển khai triển khai cơ chế, chính sách pháp lao lý thuộc phạm vi, lĩnh vực thống trị của huyện:

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật: hàng năm, ubnd huyện ban hành Kế hoạch về công tác làm việc theo dõi thi hành điều khoản và tổ chức triển khai thực hiện, cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác làm việc theo dõi tình hình thi hành luật pháp do cấp cho trên tổ chức. Nhìn chung, tình hình tuân thủ quy định của các cơ quan, solo vị, cá thể trên địa phận huyện ngày càng được cải thiện, ý thức tuân thủ quy định đã được nâng lên. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền tuân thủ quy định điều khoản về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung. Công tác làm việc xử lý vi phạm luật hành chính đúng chế độ của pháp luật; không xảy ra tình trạng năng khiếu nại, năng khiếu kiện. Phía dẫn các tổ chức, cá thể trên địa bàn tiến hành nghiêm túc luật pháp về Thanh tra, mức sử dụng Khiếu nại, cách thức Tố cáo, cách thức Phòng phòng tham nhũng và những văn bản hướng dẫn thi hành. Trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến đề nghị của công dân, cơ quan bao gồm thẩm quyền đã cách xử lý kịp thời, chủ yếu xác, khách quan, công khai, dân chủ, đúng pháp luật.

- công tác làm việc tuyên truyền, thịnh hành giáo dục pháp luật: mặt hàng năm ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến GDPL, hòa giải sinh sống cơ sở, desgin xã, thị xã đạt chuẩn tiếp cận lao lý và tổ chức triển khai thực hiện; những ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng những Quy định của Hiến pháp cùng văn bản quy bất hợp pháp luật, giữa trung tâm là những quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo đảm an toàn môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nhiệm vụ cơ bạn dạng của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ sở nhà nước, cán bộ, công chức, những văn bản quy phạm pháp luật new được ban hành, nhằm nâng cao ý thức chấp hành lao lý của cán bộ, công chức, tín đồ lao cồn và Nhân dân.

Xem thêm: Cách Gập Màn Hình Laptop Mà Máy Vẫn Chạy ? Cách Gập Laptop Máy Vẫn Chạy Bình Thường

Hình thức tuyên truyền chủ yếu như: Tuyên truyền miệng, tuyên media qua các phương tiện tin tức đại chúng, loa truyền thanh, pa-nô, áp-phích; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu vực dân cư; tổ chức triển khai thi tò mò pháp luật; trải qua công tác xử lý vi phạm luật hành chính, chuyển động tiếp công dân, giải quyết và xử lý khiếu nại, tố giác của công dân và vận động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua vận động trợ góp pháp lý, hòa giải làm việc cơ sở.