CON RẮN GỒM THÀNH PHẦN NÀO

     
Trắc nghiệm technology 7 bài bác 9 (có đáp án): Cách thực hiện và bảo vệ các một số loại phân bón thường thì !!
Trắc nghiệm công nghệ 7 bài bác 10 (có đáp án): mục đích của giống như và phương pháp chọn giống cây cỏ !!
Trắc nghiệm công nghệ 7 bài bác 33 (có đáp án): Một số phương thức chọn thanh lọc và làm chủ giống trang bị nuôi !!
*