CÔNG CỦA NGUỒN ĐIỆN KHÔNG THỂ TÍNH BẰNG CÔNG CỦA

     

Điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu tốn khi tất cả dòng điện chạy qua và năng suất tiêu thụ năng lượng điện năng của đoạn mạch là nội dung kỹ năng vật lý mà các em đã biết từ bậc THCS.

Bạn đang xem: Công của nguồn điện không thể tính bằng công của


Trong bài này chúng ta cùng khám phá về quy trình thực hiện công khi có dòng năng lượng điện chạy qua, về mối liên hệ giữa công của mối cung cấp điện và điện năng tiêu tốn trong mạch điện kín, công thức, phương pháp tính công suất tỏa nhiệt độ theo định quy định Jun-Len-xơ và áp dụng giải bài tập.

I. Điện năng tiêu thụ và công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

*
- Lượng điện năng cơ mà một đoạn mạch tiêu tốn khi có dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành những dạng tích điện khác được đo bởi công của lực điện thực hiện lúc dịch chuyển tất cả hướng những điện tích.

 A = Uq = UIt

- vào đó:

 A: Công của lực điện (J)

 U: Hiệu điện nạm đoạn mạch (V)

 I: Cường độ cái điện của mạch (A)

 t: thời gian (s)

 q: Lượng năng lượng điện di chuyển sang mạch trong thời hạn t (C).

2. Công suất điện

- Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu tốn điện năng của đoạn mạch đó và bao gồm trị số bằng điện năng nhưng mà đoạn mạch tiêu tốn trong một đơn vị chức năng thời gian.

- năng suất điện bởi tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.

*

II. Công suất lan nhiệt của vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-Len-xơ

- tuyên bố định luạt Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra nghỉ ngơi một vật dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của vật dẫn, cùng với bình phương cường độ loại điện cùng với thời hạn dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

- cách làm của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

- vào đó:

 Q: nhiệt lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ loại điện (A)

 t: thời hạn dòng điện chạy qua (s)

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi gồm dòng điện chạy qua

- Công suất toả nhiệt ở vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc trưng cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó với được khẳng định bằng nhiệt lượng toả ra ngơi nghỉ vật dẫn vào một đơn vị chức năng thời gian.

 

*

- vào đó:

 P: công suất (W)

 Q: nhiệt độ lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ chiếc điện (A)

 t: thời hạn dòng điện chạy qua (s)

III. Công cùng công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

- Điện năng tiêu thụ trong toàn mạch bằng công của những lực lạ phía bên trong nguồn điện, có nghĩa là bằng công của mối cung cấp điện.

 Ang = E.q = E.It

- vào đó:

 E: Suất điện hễ của mối cung cấp (V)

 q: Điện lượng chuyển qua nguồn (C)

 I: Cường độ cái chạy qua mối cung cấp (A)

 t: thời hạn dòng điện chạy qua mối cung cấp (s)

2. Công suất của nguồn điện

- Công suất Png của nguồn điện bởi công suất tiêu tốn điện năng của toàn mạch.

 

*

- công suất của nguồn đặc thù cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó và được xác minh bằng công của nguồn điện thực hiện vào một đơn vị chức năng thời gian.

IV. Bài bác tập áp dụng tính Điện năng tiêu tụ, Công và hiệu suất của nguộn, Định pháp luật Jen-Len-xơ.

Bài 1 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu tốn được đo bởi công vì lực làm sao thực hiện? Viết công thức tính năng lượng điện năng tiêu hao và hiệu suất điện của một đoạn mạch khi có dòng năng lượng điện chạy qua.

° giải mã bài 1 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

- Điện năng mà một đoạn mạch tiêu tốn được đo bởi công vày lực năng lượng điện trường thực hiện.

- công thức điện năng tiêu hao của đoạn mạch :

*

- công thức tính năng suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 2 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11: Hãy nêu thương hiệu một dụng cụ hay một thiết bị điện cho từng trường hòa hợp dưới đây:

a) khi hoạt động biến đổi điện năng thành sức nóng năng và tích điện ánh sáng

b) khi hoạt động đổi khác toàn bộ điện năng thành nhiệt độ năng.

c) lúc hoạt động chuyển đổi điện năng thành cơ năng cùng nhiệt năng.

d) lúc hoạt động đổi khác điện năng thành tích điện hóa học và nhiệt năng.

Xem thêm: Khái Quát Giá Trị Nội Dung Và Nghệ Thuật Của Bài Hoàng Lê Nhất Thống Chí

° lời giải bài 2 trang 49 SGK đồ vật Lý 11:

a) bóng đèn dây tóc

b) Bàn là (bản ủi), bếp điện

c) Quạt điện

d) Ắc quy (bình điện)

Bài 3 trang 49 SGK đồ vật Lý 11: Công suất tỏa sức nóng của từng đoạn mạch là gì và được tính bằng phương pháp nào?

° lời giải bài 3 trang 49 SGK trang bị Lý 11:

- hiệu suất tỏa nhiệt p ở đồ dùng dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc thù cho vận tốc tỏa sức nóng của trang bị dẫn đó với được khẳng định bằng nhiệt lượng lan ra ở đồ gia dụng dẫn trong khoảng thời hạn 1 giây: phường = R.I2

Bài 4 trang 49 SGK đồ vật Lý 11: Công của mối cung cấp điện bao gồm mối contact gì với điện năng tiêu hao trưng mạch năng lượng điện kín? Viết cách làm tính công và năng suất của mối cung cấp điện.

° giải mã bài 4 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

- Điện năng tiêu hao trong mạch điện kín băng công của lực lạ bên phía trong nguồn điện.

- Công của nguồn điện: Ang = E.I.t (trong kia E là suất điện rượu cồn của nguồn điện)

- hiệu suất của nguồn điện: 

*

Bài 5 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

 A. Vôn kế

 B. Công tơ điện

 C. Ampe kế 

 D. Tĩnh năng lượng điện kế

° giải mã bài 5 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Công tơ điện

- Điện năng tiêu tốn được đo bằng công tơ điện

Bài 6 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Công suất điện được đo bằng đơn vị chức năng nào sau đây?

 A. Jun (J)

 B. Oát (W)

 C. Niutơn (N)

 D. Culông (C)

° giải thuật bài 6 trang 49 SGK vật Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Oát (W).

Bài 7 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Tính năng lượng điện năng tiêu thụ và hiệu suất điện khi mẫu điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong 1 giờ, biết hiệu điện chũm giữa nhì đầu dây dẫn này là 6V.

° giải mã bài 7 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

- Theo bài xích ra, ta có: I = 1(A); U = 6(V); t = 1(h) = 3600(s).

- Điện năng tiêu hao của đoạn mạch: A=U.It = 6.1.3600=21600(J)

- năng suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 8 trang 49 SGK vật Lý 11: Trên nhãn của một nóng điện gồm ghi 220V-1000W.

a) mang lại biết chân thành và ý nghĩa các số ghi bên trên đó.

b) Sử ấm điện cùng với hiệu điện nắm 220V để hâm sôi 2 lít nước từ ánh nắng mặt trời 25oC. Tính thời hạn đun nước, biết công suất của ấm nước là 90% cùng nhiệt dung riêng rẽ của nước là 4190 J/(kg.K).

° giải mã bài 8 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

a) Ý nghĩa của các số ghi trên nóng điện:220V - 1000W

- Chỉ số 220V là hiệu điện nắm định mức đặt vào nhì đầu ấm điện nhằm ấm hoạt động bình thường.

- Chỉ số 1000W là hiệu suất tiêu thụ định mức của nóng điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện thay 220V.

b) nhiệt lượng quan trọng để làm sôi 2 lít từ nhiệt độ 250C nước là: Q = mc.Δt

- Theo bài bác ra, ta có: 

 Khối lượng của 2 lít nước: m = 2kg.

 Nhiệt dung riêng của nước: c = 4190 J/(kg.K)

 Độ tăng nhiệt độ (ở bài bác này là nước): Δt = 100 - 25.

⇒ sức nóng lượng cần cung cấp là:

 Q = mc.Δt = 2.4190.(100 - 25) = 628500(J).

- Theo bài xích ra, công suất ấm là 90% đề nghị lượng năng lượng điện năng thực tế mà ấm tiêu thụ là:

 

*

- Ta lại có: 

*

Bài 9 trang 49 SGK vật Lý 11: Một mối cung cấp điện bao gồm suất điện cồn 12V. Lúc mắc nguồn điện này thành mạch điện bí mật thì nó hỗ trợ một cái điện gồm cường độ 0,8A. Tính công của nguồn điện này sản ra trong thời gian 15 phút cùng tính hiệu suất của điện áp nguồn khi đó.

° giải mã bài 8 trang 49 SGK đồ Lý 11:

- Theo bài xích ra, ta có: E = 12V, I = 0,8A, t = 15 phút = 15.60 = 900 (s).

Xem thêm: Giải Bài 14 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2, Giải Bài 14 Trang 72 Sgk Toán 9 Tập 2

- Công của mối cung cấp điện có mặt trong 15 phút: Ang = E.I.t = 12.0,8.900 = 8640(J).