CÔNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU TRẮC NGHIỆM

     

Trắc nghiệm technology 12 bài bác 14. Mạch điều khiển tín hiệu

Câu 1: Mạch báo hiệu và bảo đảm có nhiệm vụ thông báo và cắt điện khi năng lượng điện áp:

A. 20V

B. 200V

C. 220V

D. 230V

Đáp án: D

Câu 2: Nhiệm vụ của những khối trong mạch tinh chỉnh tín hiệu:

A. Khối dìm lệnh: nhấn lệnh báo cáo từ cảm biến

B. Khối khuếch đại: khuếch đại biểu lộ đến năng suất cần thiết

C. Khối chấp hành: phạt lệnh báo bởi chuông, đèn, chữ nổi,...

Bạn đang xem: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu trắc nghiệm

D. Cả 3 đáp án phần đông đúng

Đáp án: D

Câu 3: Khối chấp hành đang phát lệnh báo cho biết bằng:

A. Chuông

B. Đèn

C. Mặt hàng chữ nổi

D. Cả 3 đáp án hồ hết đúng

Đáp án: D

Câu 4: Đối cùng với mạch báo cáo và bảo đảm an toàn quá năng lượng điện áp mang lại gia đình, phát triển thành áp bao gồm nhiệm vụ:

A. Tăng điện áp từ bỏ 20V → 220V

B. Hạ năng lượng điện áp tự 220V → 20V

C. Hạ năng lượng điện áp từ bỏ 220V → 200V

D. Hạ năng lượng điện áp từ bỏ 200V → 20V

Đáp án: B

Câu 5: Đối cùng với mạch thông báo và bảo đảm quá năng lượng điện áp cho gia đình, Đ1 và C gồm nhiệm vụ:

A. Đổi năng lượng điện xoay chiều thành điện một chiều để nuôi mạch điều khiển.

B. Đổi năng lượng điện một chiều thành năng lượng điện xoay chiều nhằm nuôi mạch điều khiển.

C. Cả 2 đáp án mọi đúng.

D. Cả 2 đáp án đầy đủ sai.

Đáp án: A

Câu 6: Mạch tinh chỉnh và điều khiển tín hiệu:

A. Điều khiển sự biến đổi tốc độ của tín hiệu

B. Điều khiển sự chuyển đổi công suất của mạch

C. Điều khiển sự chuyển đổi trạng thái của tín hiệu

D. Điều khiển sự thay đổi trạng thái và tốc độ của tín hiệu

Đáp án: C

Câu 7: Phát biểu nào sau đây sai:

A. Mạch tinh chỉnh tín hiệu là mạch điện tử điều khiển sự đổi khác trạng thái của tín hiệu.

B. Mạch tinh chỉnh và điều khiển tín hiệu giúp thông báo về tình trạng buổi giao lưu của máy móc.

C. Đối với đèn biểu thị giao thông, khối chấp hành phân phát lệnh báo hiệu bởi chuông.

D. Tác dụng thông báo thông tin quan trọng cho con người thực hiện theo lệnh sinh hoạt mạch tinh chỉnh và điều khiển tín hiệu như: đại dương hiệu, hình hình ảnh quảng cáo.

Đáp án: C

Câu 8: Sự đổi khác trạng thái của biểu hiện đó là:

A. Biến hóa tắt, sáng sủa của đèn giao thông

B. Giờ đồng hồ còi thông báo khi gặp sự cố

C. Sản phẩm chữ chạy của các bảng quảng cáo

D. Cả 3 lời giải trên

Đáp án: D

Câu 9: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

A. Thông báo tình trạng trang bị khi gặp gỡ sự cố.

B. Thông tin những thông tin quan trọng cho nhỏ người thực hiện theo lệnh.

C. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử.

D. Cả 3 câu trả lời trên.

Đáp án: D

Câu 10: Đâu là sơ vật dụng khối mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu:

*

Đáp án: C

Lý thuyết công nghệ 12: bài 14. Mạch điều khiển và tinh chỉnh tín hiệu


I. Khái niệm về mạch tinh chỉnh và điều khiển tín hiệu.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Hóc Môn Tuyến Tụy Là Gì? Vai Trò Của Tuyến Tụy

1. Khái niệm:

Mạch ĐKTH là mạch năng lượng điện tử tinh chỉnh sự biến hóa trạng thái, chế độ làm câu hỏi của biểu hiện nào đó.

Chắng hạn như đổi khác tín hiệu nhìn, biểu đạt nghe hoặc kết hợp.

2. Công dụng của mạch tinh chỉnh tín hiệu.

- dùng để làm thông báo triệu chứng thiết bị 

( bình thường hay gặp gỡ sự cố).

- dùng làm thông báo tin tức cần thực hiện theo quy định.

- dùng để làm trang trí, quảng cáo.

II. Nguyên lý chung của mạch tinh chỉnh tín hiệu.

1. Sơ trang bị khối của mạch.

Được diễn tả trên hình 14.2 gồm những khối chức năng:

*

- Khối dìm lệnh.

- Khối xử lý.

- Khối khuếch đại.

- Khối chấp hành.

2. Nguyên lý chung của mạch tinh chỉnh tín hiệu.

 Sau khi dấn lệnh (thường sang 1 cảm biến), mạch đã xử lý biểu hiện đã nhận, pha chế nó theo một qui định nào kia rồi đưa sang khổi khuếc đại đẻ khuếch đại bộc lộ đến công suất hợp lý để mang tới khối chấp hành; Khối chấp hành đang phát lệnh thông báo ( bằng chuông, đèn hiệu). 

3. Ví dụ.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 18 Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Tập 2

Mạch báo cáo và bảo đảm quá năng lượng điện áp

- chức năng của mạch: thông tin và giảm điện khi năng lượng điện áp vựợt thừa ngưỡng nguy hiểm.

- Sơ đồ vật mạch gồm: những khối nhấn lệnh( vươn lên là áp, điôt D, tụ điện C), xử trí (Điện trở R1, phát triển thành trở VR, điôt ổn áp Đo, năng lượng điện trở R2), khuếch đại ( T1, T2, điện trở bảo vệ R3, rơle K), chấp hành (đèn hiệu ĐH, chuông, những tiếp điểm K1, K2)