CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CÀ PHÊ TẬP TRUNG Ở

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Công nghiệp chế biến cà phê phân bố đa phần ở

A.

Bạn đang xem: Công nghiệp chế biến cà phê tập trung ở

Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ

B. Tây Nguyên, Đông phái mạnh Bộ

C. Tây Nguyên, Trang du với miền núi Bắc Bộ

D. Tây Nguyên, Duyên hải nam giới Trang Bộ


*


Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

( Đơn vi: ngàn ha)

Cây công nghiệp thọ năm

Cả năm

Trung du với miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Tổng

2134,9

142,4

969,0

Cà phê

641,2

15,5

673,

Chè

132,6

96,9

22,9

Cao su

978,9

30,0

259,0

Các cây khác

382,2

0

113,7

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đang học, vấn đáp các thắc mắc sau:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích s gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm năm trước là?

A. Cột ông chồng

B. Miền

C. Tròn

D. Đường


Lớp 12 Địa lý
1
0

Dựa vào Atlat Địa lí việt nam và kỹ năng đã học, so sánh ngành công nghiệp chế biến lương thực – thực phẩm thân vùng Tây Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ.


Lớp 12 Địa lý
0
0

Dựa vào Atlat Địa lí nước ta và kiến thức đã học, phân tích các thế mạnh hầu hết về tài nguyên và hạn chế đối với phát triển kinh tế tài chính - buôn bản hội của tía miền địa lí tự nhiên vn (miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, miền tây bắc và Bắc Trung Bộ, miền nam Trung cỗ và phái nam Bộ).


Lớp 12 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng cây lâu năm lâu năm, năm 2005

 (Đơn vị: nghìn ha)

Các một số loại cây

Cả nước

Trung du cùng miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây công nghiệp lâu năm

1633,6

91,0

634,3

Cà phê

479,4

3,3

445,4

Chè

122,5

80,8

27,0

Caosu

482,7

-

109,4

Các cây khác

531,0

7,7

52,5

Để diễn tả quy tế bào và cơ cấu tổ chức cây công nghiệp nhiều năm của cả nước, Trung du miền núi phía bắc và Tây Nguyên, biểu đồ dùng nào dưới đây thích phù hợp nhất?

A. Miền.

B. Tròn.

C. Cột ghép.

D. Cột chồng.


Lớp 12 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu sau:

Các loại cây

Cả nước

Trung du và miền núi Bắc Bộ

Tây Nguyên

Cây công nghiệp thọ năm

1633,6

91,0

643,3

Cà phê

497,4

3,3

445,4

Chè

122,5

80,8

27,0

Caosu

482,7

-

109,4

Các cây khác

531,0

7,7

52,5

Diện tích gieo trồng cây lâu năm lâu năm, năm 2005 (nghìn ha)

Để bộc lộ quy mô và cơ cấu cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du miền núi phía bắc và Tây Nguyên, biểu thiết bị nào tiếp sau đây thích hợp nhất?

A. Miền.

B. Tròn.

C. Cột ghép.

Xem thêm: Liên Hệ So Sánh Hình Tượng Người Lái Đò Sông Đà Liên Hệ Với Bài Nào

D. Cột chồng.


Lớp 12 Địa lý
1
0

Tây Nguyên có diện tích s trồng cafe và cao su thiên nhiên lớn rộng vùng Trung du và miền núi phía bắc do?

A. Đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo

B. ánh sáng ở Tây Nguyên luôn luôn thấp

C. Lượng mưa nhiều

D. Bao gồm nguồn lao hễ dồi dào hơn


Lớp 12 Địa lý
1
0

Chuyên môn hóa cung ứng cây công nghiệp cùa Trung du và miền núi bắc bộ khác cùng với Tây Nguyên là vì sự không giống nhau chủ yếu về

A. đk sinh thái nông nghiệp

B. điều kiện giao thông vận tải

C. Các đại lý vật hóa học kĩ thuật

D. Truyền thống lịch sử sản xuất


Lớp 12 Địa lý
1
0

Dựa vào Atlat Địa lí việt nam và kỹ năng và kiến thức đã học, hãy đến biết:

a) Tại sao nhị vùng Trung du cùng miền núi phía bắc và Tây Nguyên đều có thế mạnh bạo về chăn nuôi gia súc lớn?

b) Tại sao sinh hoạt Trung du với miền núi bắc bộ trâu được nuôi nhiều hơn bò, còn sống Tây Nguyên thì ngược lại?


Lớp 12 Địa lý
1
0

Duyên hải phái nam Trung Bộ gồm vai trò quan trọng đặc biệt hơn trong quan hệ với các tỉnh Tây Nguyên, khu vực Nam Lào với Đông Bắc Thái Lan, chủ yếu nhờ vào

A. Các đường nối Tây Nguyên với cảng nước sâu.

B. Hệ thống sân cất cánh của vùng.

C. Quốc lộ 1.

D. đường sắt Bắc - Nam.


Lớp 12 Địa lý
1
0

Duyên hải nam giới Trung Bộ bao gồm vai trò quan trọng hơn trong quan hệ với những tỉnh Tây Nguyên, khoanh vùng Nam Lào và Đông Bắc Thái Lan, chủ yếu nhờ vào

A. các đường nối Tây Nguyên với cảng nước sâu

B. hệ thống sân bay của vùng.

C. quốc lộ 1.

D.

Xem thêm: Tất Tần Tật Công Thức Tính Bước Sóng Của Sóng Điện Từ ( Đầy Đủ)

 đường fe Bắc - Nam.


Lớp 12 Địa lý
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)