Công thức tính điện trở tương đương mạch ngoài

     

Cách tính điện trở tương tự của đoạn mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song, mạch ước

A. Cách thức & Ví dụ

– Mạch điện mắc nối liền các năng lượng điện trở: R = R1 + R2 + … + Rn

*

– Mạch điện mắc tuy nhiên song những điện trở:

Liên quan: cách làm tính điện trở tương đương

*

+ Nếu bao gồm 2 năng lượng điện trở:

*

+ Nếu có n – R0 tương tự nhau:

*
*

– Mạch năng lượng điện trở phức tạp có đoạn nối tắt (dây nối không điện trở) thì:

+ Đồng nhất những điểm cùng điện cố gắng (chập mạch).

+ Vẽ lại sơ đồ dùng lí thuyết cùng thực hiện thống kê giám sát theo sơ đồ.

– vào trường đúng theo đoạn mạch có cấu tạo đối xứng, hoàn toàn có thể lí luận phụ thuộc sự đối xứng để định các điểm đồng hóa về điện thế.

trường hợp đặc biệt quan trọng

Mạch cầu cân bằng:

*

*

Ta vứt R5 hoặc chập 2 điểm M với N lại và vẽ lại mạch như 1 trong các 2 hình sau:

*

Mạch mong không cân nặng bằng:

*

Ta gửi từ mạch tam giác thanh lịch mạch hình sao hoặc ngược lại.

*
*

Ví dụ 1:Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong các số ấy R1 = 10Ω, R2 = 6Ω, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ vày R3 với R5 mắc nối tiếp nên ta có: R35 = R3 + R5 = 6Ω

+ vị R4 mắc song song với R35 nên:

*

+ bởi vì R1 mắc thông liền với R345 nên: R1345 = R1 + R345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

+ vị R2 mắc tuy nhiên song cùng với R1345 nên:

*

Ví dụ 2:Cho đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong số ấy R1 = 6Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ điện thoại tư vấn M là vấn đề nối giữa điện trở R2 và R3. M cùng A nối trực tiếp với nhau buộc phải M trùng cùng với A.

+ gọi N là điểm nối giữa năng lượng điện trở R1 và R2. N cùng B nối trực tiếp với nhau yêu cầu N trùng cùng với B.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ vày (R1 // R2 // R3) nên:

*

Ví dụ 3: mang lại đoạn mạch năng lượng điện như hình vẽ. Trong những số ấy R1 = 15Ω, R2 = 10Ω, R3 = 10Ω, R4 = 10Ω. Tính năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch đó.

*

Hướng dẫn:

+ hotline M là điểm nối giữa điện trở R2 , R3 và R4.

Mạch điện được vẽ lại như sau:

*
*

+ bởi vì (R3 // R4) nên:

*

+ vì chưng (R2 nt R34) nên:

+ vì (R1 // R234) nên:

*

Ví dụ 4: tía điện trở R1 = 1Ω, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Hỏi gồm bao nhiêu cách mắc các điện trở này với nhau? Tìm năng lượng điện trở tương đương trong những trường hợp.

Bạn đang xem: Công thức tính điện trở tương đương mạch ngoài

Hướng dẫn:

những cách mắc 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3 là:

: Rtđ = R1 + R2 + R3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

:

*

Vậy: gồm 8 phương pháp mắc 3 điện trở R2, R1, R3 như trên.

Ví dụ 5: Dây dẫn có điện trở R = 144 Ω. Bắt buộc cắt dây ra từng nào đoạn cân nhau để lúc mắc các đoạn đó song song nhau, điện trở tương đương là 4Ω?

Hướng dẫn:

Điện trở của mỗi đoạn dây sau khi cắt là:

*

Điện trở tương tự của n đoạn dây như là nhau mắc // :

*

Ví dụ 6: bao gồm hai nhiều loại điện trở R1 = 3Ω, R2 = 5Ω. Hỏi phải đề xuất mỗi loại mấy dòng để khi ghép nối tiếp, chúng tất cả điện trở tương đương là 55Ω?

Hướng dẫn:

điện thoại tư vấn x là số điện trở R1, y là số năng lượng điện trở R2 phải dùng: x, y nguyên, dương.

– Điện trở tương tự khi hệ ghép nối tiếp:

*

– bởi y nguyên, dương nên: 11 – 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

• x = 0 ⇒ y = 11: mạch gồm 11 điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 5 ⇒ y = 8 : mạch gồm 5 năng lượng điện trở R1 cùng 8 năng lượng điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 10 ⇒ y = 5: mạch bao gồm 10 điện trở R1 cùng 5 năng lượng điện trở R2 ghép nối tiếp.

• x = 15 ⇒ y = 2: mạch có 15 điện trở R1 với 2 điện trở R2 ghép nối tiếp.

Ví dụ 7: cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 5Ω. Tính điện trở tương đương của mạch.

*

Hướng dẫn:

+ Ta có:

*
mạch mong không cân bằng.

+ thứ nhất ta đưa mạch gồm dạng tam giác AMN thành mạch hình sao.

*

Với:

*

*

+ Mạch điện được vẽ lại đẩy đủ hình.

Ta có:

*

+ Lại có:

*

+ Vậy năng lượng điện trở tương tự của mạch là:

*

B. Bài xích tập

Bài 1.

Xem thêm: Vì Sao Phổi Phải Có Số Lượng Phế Nang Lớn, Khoảng 700, Vì Sao Phổi Phải Có Số Lượng Phế Nang Lớn

Tính năng lượng điện trở tương đương của những đoạn mạch điện hình bên, biết rằng những điện trở đều bằng nhau và bằng R = 12Ω

*
*
*

Bài 2. nhị dây dẫn, khi mắc thông suốt có điện trở bự gấp 6,25 lần lúc mắc tuy vậy song. Tính tỉ số năng lượng điện trở của hai dây.

Bài 3.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Học 9 Bài 3 Có Đáp Án Nào Chỉ Có Thể Đồng Hợp Tử Trội?

gồm hai nhiều loại điện trở 5Ω và 7Ω. Search số năng lượng điện trở mỗi loại làm sao để cho khi ghép tiếp liền ta được năng lượng điện trở tổng cộng là 95Ω với số điện trở nhỏ nhất.

Bài 4. cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1 = R3 = 2Ω, R2 = R5 = 4Ω, R4 = 4Ω. Tính điện trở tương đương của mạch

*

Trắc nghiệm tính điện trở tương đương mạch nối tiếp, mạch tuy vậy song, mạch mong Dạng 2: Định công cụ Ôm cho đoạn mạch tiếp liền và song song Trắc nghiệm Định mức sử dụng Ôm mang lại đoạn mạch nối tiếp và song song Dạng 3: Tìm số chỉ của Ampe kế và Vôn kế Trắc nghiệm tra cứu số chỉ của Ampe kế với Vôn kế 50 bài xích tập trắc nghiệm Định điều khoản Ôm mang đến đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở R gồm đáp án chi tiết (phần 1) 50 bài xích tập trắc nghiệm Định biện pháp Ôm đến đoạn mạch chỉ bao gồm điện trở R có đáp án chi tiết (phần 2)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 trên thehetrethanhhoa.com.vn

Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 bao gồm đáp án hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 gồm đáp án đưa ra tiếtGần 40.000 câu trắc nghiệm đồ gia dụng lý 11 có đáp ánKho trắc nghiệm những môn khác