Đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích

     

 
*

Cọ xát một thước vật liệu nhựa vào vải vóc len, ta thấy thước nhựa hoàn toàn có thể hút được các vật nhẹ như giấy

- nhiễm điện do tiếp xúc


 
*

Cho thanh kim loại không truyền nhiễm điện đụng vào quả cầu đã nhiễm điện thì thanh kim loại nhiễm điện thuộc dấu với năng lượng điện của quả ước - Đưa thanh sắt kẽm kim loại ra xa quả ước thì thanh kim loại vẫn lây truyền điện.

Bạn đang xem: đặc điểm của lực điện giữa hai điện tích

- lan truyền điện vì hưởng ứng


 
*

Đưa thanh sắt kẽm kim loại không truyền nhiễm điện mang đến gần quả mong đã truyền nhiễm điện dẫu vậy không va vào quả cầu, thì nhì đầu thanh sắt kẽm kim loại được lan truyền điện. Đầu gần quả ước hơn nhiễm năng lượng điện trái vệt với điện tích quả cầu, đầu xa hơn nhiễm điện cùng dấu.

Đưa thanh kim loại ra xa quả ước thì thanh kim loại trở về trạng thái ko nhiễm điện như thời gian đầu

2. Điện tích. Điện tích điểm

- trang bị bị lây truyền điện còn được gọi là vật có điện, đồ dùng tích điện hay vật cất điện tích.

- Điện tích điểm là 1 trong những vật tích năng lượng điện có form size rất nhỏ dại so với khoảng cách tới điểm nhưng mà ta xét. Điện tích trữ là điện tích được đánh giá như tập trung tại một điểm.

3. Tác động điện. Hai một số loại điện tích

- các điện tích hoặc đẩy nhau, hoặc hút nhau (Hình 1.1). Sự đẩy nhau tốt hút nhau giữa các điện tích kia là liên hệ điện.

*

- tất cả hai nhiều loại điện tích là năng lượng điện dương (+) cùng điện tích âm (-).

+ các điện tích cùng các loại (cùng dấu) thì đẩy nhau.

+ những điện tích khác một số loại (khác dấu) thì hút nhau.

- nhị lực tác dụng vào hai điện tích là nhì lực trực đối, cùng phương, ngược chiều, độ lớn đều nhau và đặt vào hai điện tích.

Xem thêm: Dạy Học Phát Triển Năng Lực Học Sinh Theo Mô Hình Trường Học Mới

II. Định phép tắc Cu-lông. Hằng số năng lượng điện môi.

1. Định nguyên tắc Cu-lông.


Năm 1785, Cu-lông, nhà bác bỏ học fan Pháp, lần trước tiên lập được định biện pháp về sự dựa vào của lực liên quan giữa những điện tích trữ (gọi tắt là lực điện hay lực Cu-lông) vào khoảng cách giữa chúng.

- Nội dung: Lực hút xuất xắc đẩy thân hai điện tích điểm gồm phương trùng với mặt đường thẳng nối hai điện tích điểm đó, có độ to tỉ lệ thuận với độ khủng của hai năng lượng điện tích và tỉ lệ nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.


Biểu thức:


(F = kfracleftr^2)

Lực thúc đẩy có:

+ Phương: là con đường thẳng nối thân 2 năng lượng điện điểm

+ Chiều:

 

*


+ Độ lớn:

 Tỉ lệ thuận cùng với tích độ phệ q1, q2

 Tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách

 (F_12 = F_21 = F = kfracr^2)

trong đó:

(q_1, m q_2) được gọi là điện tích điểm (đơn vị : C (Culông)r là khoảng cách của 2 năng lượng điện điểmk là hằng số Cu-lông: (k = 9.10^9left( N.m^2/c^2 ight))

2. Hằng số năng lượng điện môi.

- Điện môi là một môi trường thiên nhiên cách điện.

- khi đặt các điện tích lũy trong một điện môi (chẳng hạn vào một hóa học dầu phương pháp điện) đồng tính chỉ chiếm đầy không gian xung quanh các điện tích, thì lực thúc đẩy sẽ yếu đuối đi ε lần đối với khi đặt nó trong chân không. ε được call là hằng số điện môi của môi trường xung quanh (ε ≥ 1). Đối cùng với chân ko thì ε = 1 còn đối với các môi trường xung quanh khác ε >1.

Xem thêm: Anh Văn 8 Unit 13 Language Focus Unit 13: Festivals, Language Focus

- Hằng số năng lượng điện môi là một đặc trưng quan trọng đặc biệt cho đặc thù điện của một chất cách điện. Nó cho biết khi để điện tích trong hóa học đó thì lực liên quan giữa các điện tích sẽ nhỏ đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.

 (F = kfrac q_1q_2 ightvarepsilon r^2)

3. Nguyên lý ông xã chất lực điện 

Giả sử gồm n điện tích điểm q1, q2,…, qn công dụng lên năng lượng điện điểm q đông đảo lực liên quan tĩnh năng lượng điện (overrightarrow F_1 ,overrightarrow F_2 ,...,overrightarrow F_n ) thì lực điện tổng hợp do những điện tích lũy trên công dụng lên năng lượng điện q tuân thủ theo đúng nguyên lý chồng chất lực điện. 

(overrightarrow F = overrightarrow F_1 + overrightarrow F_2 + ... + overrightarrow F_n )