Đại diện nào thuộc ngành chân khớp

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

. Kể tên các đại diện của ngành Chân khớp? Hãy nêu các tác hại của một số đại diện chân khớp đối với con người


*

tác hại:

-lm tắc nghexn cho giao thông đường thủy(vd: con sun,...)

-Truyền bệnh giun ,sán kí sinh(vd: tôm, cua,...)

-Làm hại ruộng lúa(vd:cua đồng,...)

-Kí sinh gây hại ở cá(vd: chân kiếm,...)

 


*

Các đại diện của ngành Chân khớp:nhện,sâu bọ,tôm,cua,..

Bạn đang xem: đại diện nào thuộc ngành chân khớp

Tác hại:

- Làm hại cây trồng

- Là vật trung gian truyền bệnh

- Làm hại con người 


Đại diện: Nhện, gián, ong, bọ xít, tôm, cua,...* Có hại:

- Làm hại cây trồng như nhện đỏ, ...

- Làm hại đồ gỗ trong nhà như mối, ...

- Có hại cho giao thông đường thủy như con sun, ...

- Truyền nhiều bệnh nguy hiểm như ruồi, muỗi, ..

Xem thêm: Bài Tập Kiểu Mảng 1 Chiều Trong Pascal (1), Bài Tập Về Mảng 1 Chiều Trong Pascal (1)


Câu 1: Nêu những đặc điểm nhận biết các ngành động vật: Ruột khoang, các ngành giun (giun đốt), thân mềm, chân khớp.Câu 2: Cho ví dụ các loài động vật là đại diện của các ngành: Ruột khoang, các ngành giun, thân mềm, chân khớp.Câu 3: Nêu vai trò của ngành ruột khoang, chân khớp, các ngành giun.Câu 4: Thân mềm đa dạng ở những đặc điểm nào?Câu 5: Mực khác bạch tuộc ở đặc điểm nào?Câu 6: Nêu biện pháp tiêu diệt sâu hại? Phải diệt sâu hại ở giai đoạn nào trong vòng đời phát triển của nó?Câu 7: Giun đũa thường ký sinh ở bộ phận nào trên cơ thể người?


Lớp 6 Sinh học
2
0

Thuỷ tức là đại diện của nhóm động vật nào sau đây ? A. Ruột khoang. B. Giun. C. Thân mềm. D. Chân khớp.


Lớp 6 Sinh học
16
0

Dựa vào đặc điểm hình thái của ngành Chân khớp, hãy phân biệt con châu chấu khác con nhện ở điểm nào?


Lớp 6 Sinh học
2
1

Câu 9: Đặc điểm nhận biết ngành chân khớp?

A. Động vật ngành Chân khớp có bộ xương ngoài bằng kitin, chân phân đốt, có khớp động

B. Động vật ngành Chân khớp có lớp vỏ đá vôi bảo vệ bên ngoài

C. Động vật ngành Chân khớp có cơ thể phân đốt, dài, có các đôi chi bên

D. Động vật ngành Chân khớp có cơ thể đối xứng tỏa tròn

Câu 10: Cơ thể mềm không phân đốt, đa số các loài có lớp vỏ cứng bên ngoài bảo vệ cơ thể, là đặc điểm của ngành động vật nào?

A. Ngành Chân khớp

B. Ngành thân mềm

C. Ngành ruột khoang

D. Các ngành GiunNhanh=tick


Lớp 6 Sinh học
8
0

a. Lập bảng để phân biệt các nhóm nấm (tên nhóm, đặc điểm, ví dụ đại diện).

b. Nêu vai trò và tác hại của nấm?

c. Em cần làm gì để phòng chống bệnh nấm da ở người?Giúp mình với mọi người


Lớp 6 Sinh học
2
0

Câu 21: Những đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?

(1) Có bộ xương ngoài bằng chất kitin

(2) Cơ thể mềm, hình dạng khác nhau

(3) Các chân phân đốt, có khớp động

(4) Không có khả năng di chuyển

A. (1), (2)

B. (3), (4)

C. (1), (3)

D. (2), (4)

Câu 22: Những đại diện nào dưới đây thuộc ngành Chân khớp?

A. Ong, ruồi, ve sầu, bọ ngựa

B. Nhện, tôm, sò huyết, mực

C. Cua, bạch tuộc, châu chấu, sứa

D. Tôm, mực, cua, cá

Câu 23: Chân khớp không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Đa dạng về môi trường sống

B. Số lượng loài ít

C. Đa dạng về lối sống

D. Đa dạng về hình thái


Lớp 6 Sinh học
5
0

Câu 1: Xác định đặc điểm của nấm và Kể tên một số đại diện nấm?

Câu 2: Trình bày kỹ thuật trồng nấm rơm

Câu 3: Trình bày đặc điểm của các nhóm thực vật?

Câu 4: Trình bày vai trò của thực vật trong tự nhiên và trong đời sống?

Câu 5: Kể tên các ngành thuộc động vật không xương sống và động vật có xương sống? Cho ví dụ?

Câu 6: Trình bày vai trò của động vật trong đời sống?

Câu 7: Nêu các biện pháp hạn chế tác hại do động vật gây ra?


Lớp 6 Sinh học
0
0

Cua đồng được xếp vào ngành chân khớp do chúng có đặc điểm nào dưới đây?

Chân phân đốt, khớp động.

Có nhiều chân.

Sống trong hang.

Xem thêm: Giải Địa Lí Lớp 7 Bài 36 : Thiên Nhiên Bắc Mĩ, Giải Địa Lí 7 Bài 36: Thiên Nhiên Bắc Mĩ


Lớp 6 Sinh học
5
0

Kể tên 5 đại diện thuộc giới nguyên sinh. Nêu các đặc điểm chung của các nguyên sinh vật.


Lớp 6 Sinh học
2
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)