Đặt 1 đoạn dây dẫn thẳng dài 120cm

     

Câu hỏi :

Đặt một quãng dây dẫn thẳng nhiều năm 120 cm tuy nhiên song với tự trường đều phải có độ lớn cảm ứng từ 0,8 T. Chiếc điện trong dây dẫn là trăng tròn A thì lực từ gồm độ khủng là


*