Dấu hiệu cây thiếu nitơ đặc trưng là

     

(2) NH4+ở trong tế bào thực đồ vật được đồng bộ theo 3 bé đường: amin hóa, gửi vị amin và hiện ra amit.

Bạn đang xem: Dấu hiệu cây thiếu nitơ đặc trưng là

(3) Nitơ là nguyên tố bồi bổ khoáng thiết yếu, là thành phần ko thể thay thế của tương đối nhiều hợp hóa học sinh học tập quan trọng.

(4) trong cây, NO3-được khử thành NH4+.

(5) có mặt amit là con đường khử độc NH4+dư thừa, đồng thời chế tạo ra nguồn dự trữ NH4+cho quy trình tổng thích hợp axit amin khi phải thiết.

Có bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng về quá trình nhất quán nitơ sinh sống thực vật?


Câu 3:


Khi nói tới vai trò của yếu tắc nitơ đối với thực vật, tuyên bố sau đâysai?


Câu 4:


Vai trò của nitơ trong cơ thể thực vật:


Câu 5:


Nội dung nào sau đây không đúng khi nói tới vai trò của N đối với thực vật?


Câu 6:


Có từng nào ý đúng khi nói đến vai trò sinh lí của nhân tố nitơ?

(1) Nitơ không hẳn là nguyên tố bồi bổ khoáng cần thiết của thực vật.

(2) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạngNH4+">NH4+NH4+vàNO3-">NO3−NO3-

(3) thiếu nitơ lá gồm màu vàng.

(4) Nitơ tham gia kết cấu các phân tử prôtêin, cacbohiđrat, enzim, diệp lục


Câu 7:


Nguồn cung ứng nitơ tự nhiên cho cây là:


Câu 8:


Quá trình nào sau đây không yêu cầu là biện pháp mà thực vật thực hiện để đồng hoáNH4+?


Câu 9:


Quá trình đồng hóaNH4+">NH4+NH4+ trong mô thực vật gồm mấy bé đường?


Câu 10:


Khử nitrat là quá trình?


Câu 11:


Thực trang bị chỉ dung nạp được dạng nitơ trong đất bởi hệ rễ là?


Câu 12:


Trong những nhận định sau :

(1) Rễ cây chỉ dung nạp nitơ sinh sống dạngNH4+NH4+">.

(2)NH4+ở trong mô thực thiết bị được nhất quán theo 3 con đường: amin hóa, đưa vị amin và hình thành amit.

Xem thêm: Soạn Văn Bài Giọt Sương Đêm Sgk Ngữ Văn 6 Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo Siêu Ngắn

(3) Nitơ là nguyên tố bổ dưỡng khoáng thiết yếu, là thành phần không thể rứa thế của không ít hợp chất sinh học quan trọng.

(4) vào cây,NH4+NH4+">NH4+được khử thànhNO3-.

(5) ra đời amit là tuyến phố khử độcNH4+dư thừa, đồng thời tạo nên nguồn dự trữNH4+NH4+">NH4+cho quá trình tổng đúng theo axit amin khi cần thiết.

Có bao nhiêu đánh giá đúng về thừa trình đồng nhất nitơ sinh hoạt thực vật?


Câu 13:


Trong tế bào thực vật bao gồm bao nhiêu tuyến phố liên kếtNH3">NH3NH3với những hợp chất hữu cơ?


Câu 14:


Rễ cây hútNH4+NH4+">NH4+. Khi vào trong khung hình thực đồ thìNH4+">NH4+NH4+tham gia vào bao nhiêu quá trình chuyển hóa sau đây?

(1) Amin hoá trực tiếp để ra đời aa.

(2) đưa vị amin để hình thành những aa mới.

(3) đưa hóa quay trở lại thànhN2N2">N2thoát ra ngoài.

Xem thêm: Biểu Thức Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình, Tính Nguyên Tử Khối Trung Bình

(4) sinh ra amit để tham gia trữ NH4+.


Câu 15:


Khử nitrat là vượt trình đặc trưng của sự nhất quán nito trong tế bào thực vật. Đó là quá trình


Hỏi bài bác
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam