Dãy muối tác dụng với dung dịch natri hiđroxit là

     

Dựa vào kỹ năng đã được học về những loại phản bội ứng từ đó phân loại được bội nghịch ứng bên trên thuộc một số loại nào.
Bạn đang xem: Dãy muối tác dụng với dung dịch natri hiđroxit là

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho một khối lượng mạt fe dư vào 500 ml dd HCl, sau làm phản ứng chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Nồng độ mol của dung dịch HCl đã sử dụng là


Cho 16,25 gam kẽm vào 300 gam hỗn hợp HCl đem dư, bội phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp A và khí H2. Cân nặng dung dịch A là
Xem thêm: 1 Nguồn Điện Có Điện Trở Trong 0.1 Ôm

Cho 10,5 gam tất cả hổn hợp hai kim loại Zn và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, bạn ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần tỷ lệ theo khối lượng mỗi kim loại trong lếu láo hợp thuở đầu là


Cho 44,78 gam hỗn hợp A bao gồm KOH cùng Ba(OH)2 vào 400 gam hỗn hợp HCl 7,3% vừa đủ, phản nghịch ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X chiếm được 56,065 gam các thành phần hỗn hợp muối. Nồng độ xác suất của BaCl2 trong dung dịch X là


Hòa tan hoàn toàn một hiđroxit của sắt kẽm kim loại R bởi dung dịch HCl 14,6% (vừa đủ), sau làm phản ứng chiếm được dung dịch đựng muối clorua có nồng độ 17,03%. Phương pháp hiđroxit của kim loại R là
Xem thêm: Đây Là Hạn Chế Lớn Nhất Của Cơ Cấu Dân Số Trẻ Là, Hạn Chế Lớn Nhất Của Cơ Cấu Dân Số Trẻ Là

Hòa tan hoàn toàn 23,2 gam các thành phần hỗn hợp A bao gồm (FeO, CuO) bắt buộc dùng trọn vẹn 200 ml hỗn hợp H2SO4 1,5M thu được dung dịch X. Phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A là


Lấy 200 ml dung dịch BaCl2 0,6M chức năng với 400 ml hỗn hợp H2SO4 0,5M nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là