Đề Cương Ôn Tập Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

     
Phân tích mục đích của Nguyễn Ái Quốc so với sự cải cách và phát triển của phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản cùng sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

Bạn đang xem: đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.Chuẩn bị về chủ yếu trị: Sau khi chạm chán chủ nghĩa Mác-Lenin, Nguyễn Ái Quốc đã vận động , viết những tác phẩm;soạn thảo các văn kiện cho họp báo hội nghị hợp nhất thành lập và hoạt động Đảng.Chuẩn bị về bốn tưởng: Lập báo Người cùng khổ, báo Thanh niên…, huấn luyện và giảng dạy cán bộ, truyền bá tuyến phố cách mạng vô sản vào Việt Nam.Chuẩn bị về mặt tổ chức: Thành lập Hội việt nam Cách mạng Thanh niên. Nhà trì triệu tập và hợp nhất ba tổ chức triển khai cọng sản.Phát triển phong trào yêu nước theo xu hướng vô sản.

Quá trình Nguyễn Ái Quốc search kiếm và xác minh chủ nghĩa Mác – Lenin:

6/1911: chưng ra đi kiếm đường cứu vãn nước1919: gởi yêu sách 8 điểm tới hội nghị Vecxai7/1920: Đọc bản sơ đàm luận cương về sự việc dân tộc và sự việc thuộc địa của Lênin12/1920: gia nhập Đảng cùng sản Pháp.

Quá trình Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam.


*

Sự chuẩn bị về tư tưởng – chính trị:

+ Viết các bài báo: báo Thanh niên, báo Người cùng khổ, báo Nhân đạo.


+ Viết sách: Bản án cơ chế thực dân Pháp, Đường biện pháp Mệnh

Sự sẵn sàng về tổ chức:

+ Nguyễn Ái Quốc thành lập và hoạt động Hội việt nam Cách Mạng tuổi teen (6/1925), phía trên được xem như là tiền thân của Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Chính sách cai trị của thực dân Pháp ở nước ta cuối thay kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Phân tích những tác động ảnh hưởng đến xóm hội Việt Nam.

Chính sách cai trị:

Về chính trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực tối cao đối nội cùng đối nước ngoài của chính quyền phong kiến công ty Nguyễn; chia việt nam ra thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chính sách cai trị riêng, đoàn kết với địa chủ.Về ghê tế: Thực dân Pháp triển khai cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; chi tiêu vốn khai quật tài nguyên (mỏ than, mỏ thiết, mỏ kẽm…); xây dựng một vài cơ sở công nghiệp (điện, nước); xây dựng hệ thống đường bộ, mặt đường thuỷ, bến cảng ship hàng cho chế độ khai thác nằm trong địa của nước Pháp.– Về văn hoá: Thực dân Pháp thực hiện cơ chế văn hoá giáo dục đào tạo thực dân; dung túng, gia hạn các hủ tục lạc hậu…

Tác động mang lại xã hội Việt Nam:

Việt nam đã biến hóa từ một làng hội phong con kiến thành một xã hội ở trong địa nửa phong kiến, mất hẳn quyền độc lập, phụ thuộc vào vào nước Pháp về hầu như mặt ghê tế, thiết yếu trị, văn hoá.


Các giai cấp xã hội bị đổi mới đổi:Giai cấp phong kiên địa nhà đầu hàng đế quốc, nhờ vào chúng nhằm áp bức, bóc lột nhân dân.Giai cung cấp nông dân bị bần cùng hoá với phân hoá sâu sắc.Các kẻ thống trị mới mở ra như: ách thống trị tư sản (tư sản dân tộc bản địa và bốn sản mại bản); kẻ thống trị công nhân thành lập và trưởng thành; thống trị tiểu bốn sản ngày dần đông đảo.Xã hội nước ta có hai mâu thuẫn cơ bản:Một là: xích míc giữa tổng thể dân tộc nước ta với chủ nghĩa đế quốc xâm lăng Pháp và bọn tay sai.Hai là: mâu thuẫn giữa dân chúng Việt Nam, đa số là thống trị nông dân, với kẻ thống trị địa chủ phong kiến.

Hai mâu thuẫn đó lắp chặt với nhau, vào đó, mâu thuẫn giữa tổng thể dân tộc ta với công ty nghĩa đế quốc Pháp cùng tay không nên phản hễ là mâu thuẫn chủ yếu. Xích míc đó ngày dần trở nên sâu sắc và gay gắt.Giải quyết những mâu thuẫn đó để mở con đường cho giang sơn phát triển là yêu mong cơ phiên bản và bức thiết của cách mạng việt nam lúc bấy giờ.

3. Trình bày nội dung cưng cửng lĩnh thiết yếu trị trước tiên của Đảng cộng sản Việt Nam? văn bản Luận cương chủ yếu trị tháng Mười – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương? Điểm kiểu như và khác nhau của nhị văn kiện trên, từ bỏ đó xác minh sự thống độc nhất trong đường lối cách mạng của Đảng.

Xem thêm: Đề Văn 6: Tả Cảnh Gia Đình Em Trong Dịp Đón Năm Mới Ai Giúp Mình Nha

Nội dung cưng cửng lĩnh chính trị:Phương hướng chiến lược: tứ sản dân quyền cách mạng và thổ địa phương pháp mạng nhằm đi tới làng mạc hội cùng sảnNhiệm vụ của bí quyết mạng bốn sản dân quyền cùng thổ địa biện pháp mạng:

+ Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và lũ phong kiến; lập cơ quan chính phủ công nông binh, tổ chức quân team công nông.

+ Về gớm tế: Tịch thu cục bộ sản nghiệp khủng của đế quốc giao cho chính phủ nước nhà công nông binh cai quản lý: căn bệnh viện, ngôi trường học, trạm xá…, tịch thu ruộng đất của đế quốc làm cho của công chia cho nông dân nghèo mở với công nghiệp-nông nghiệp miễn thuế mang lại dân cày nghèo triển khai ngày làm cho 8h. 

+ Về văn hóa- xã hội: thực hiện nam cô bé bình quyền và phổ thông giáo dục và đào tạo công nông hoá.

+ Về lực lượng cách mạng: Toàn thể dân tộc Việt Nam, cương cứng lĩnh nhà trương hàng phục tập hòa hợp quần bọn chúng nông dân, công nhân khỏi tác động tư sản, làm cho cho thống trị công nhân lãnh đạo bí quyết mạng dựa vào hạng dân cày nghèo chỉ đạo đất nước. Đối với phú nông, tiểu chủ, tư bản Việt Nam chưa rõ khía cạnh phản rượu cồn thì cuốn hút họ về phía phương pháp mạng hoặc làm cho họ trung lập. Lực lượng làm sao tỏ rõ bộ mặt phản phương pháp mạng thì cần phải đánh đổ.


*

+ Về lãnh đạo bí quyết mạng: ách thống trị vô sản là lực lượng lãnh đạo biện pháp mạng Việt Nam

+ Về quan hệ của biện pháp mạng nước ta với phong trào cách mạng nuốm giới: cách mạng nước ta là một phần tử của phương pháp mạng thế giới do kia phải liên kết với phương pháp mạng trái đất nhất là giải pháp mạng vô sản Pháp. 

Nội dung của Luận cương bao gồm trị mon Mười:

+ Về mâu thuẫn giai cấp ở Đông Dương: một mặt là thợ thuyền, dân cày cùng các thành phần lao khổ cùng với một mặt là địa chủ, phong kiến, tư bạn dạng và đế quốc công ty nghĩa.

+ Phương hướng kế hoạch của biện pháp mạng Đông Dương: lúc đầu “là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền… có đặc điểm thổ địa với phản đế” sau đó phát triển bỏ lỡ thời kỳ tư phiên bản tiến thẳng lên con phố xã hội nhà nghĩa.

+ Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền: đánh đổ những di tích phong kiến để thực hành thực tế thổ địa bí quyết mạng triệt để với đánh đổ đế quốc tạo cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Hai nhiệm vụ này còn có quan hệ ràng buộc với nhau, trong các số ấy “Vấn đề thổ thần là loại cốt của cách mạng bốn sản dân quyền”.

+ Về lực lượng cách mạng: vào cuộc biện pháp mạng bốn sản dân quyền, vô sản thống trị và nông dân là hai động lực chính, nhưng mà vô sản có cầm quyền chỉ đạo thì phương pháp mạng mới chiến thắng được.

Các kẻ thống trị và tầng lớp khác: bốn sản mến nghiệp với công nghiệp đứng về phía đế quốc; cỗ phận thủ công nghiệp trong ách thống trị tiểu bốn sản có thái độ vì dự, tiểu bốn sản doanh gia không đống ý cách mạng, tiểu tứ sản trí thức có xu hướng cải lương.

+ Về phương thức cách mạng: Luận cương nhấn mạnh sự cần thiết phải sử dụng bạo lực cách mạng: “võ trang bạo động”.

+ Về vai trò chỉ đạo của Đảng: “Điều cốt yếu cho sự thắng lợi của biện pháp mạng Đông Dương là rất cần được có một Đảng cùng sản bao gồm một đường lối chánh trị đúng, có kỷ luật, tập trung, mật thiết liên lạc với quần bọn chúng và từng trải tranh đấu mà trưởng thành. Đảng là đội tiên phong của ách thống trị vô sản, lấy nhà nghĩa các Mác và Lênin có tác dụng gốc”.

+ Về mối quan hệ giữa cách mạng việt nam với cách mạng rứa giới: cách mạng Đông Dương là một phần tử của phương pháp mạng vô sản cầm giới, vô sản Đông Dương đề xuất liên lạc quan trọng với vô sản thế giới, tốt nhất là vô sản Pháp, và bắt buộc mật thiết liên lạc trào lưu cách mạng ở những nước nằm trong địa và nửa trực thuộc địa để mở rộng và tăng cường cho trận đấu tranh phương pháp mạng nghỉ ngơi Đông Dương

Điểm như thể và khác biệt của nhì văn khiếu nại trên, trường đoản cú đó khẳng định sự thống nhất trong mặt đường lối cách mạng của Đảng.

Giống nhau:

cả 2 văn kiện đều xác minh được tích chất của cách mạng đất nước hình chữ s (Đông Dương) là : CM bốn sản dân quyền và CMXHCN, đấy là 2 trách nhiệm CM nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cáchđều xác định mục tiêu của biện pháp mạng Đông Dương là tự do dân tộc với ruộng khu đất dân cày Khẳng định lực lượng lãnh đạo biện pháp mạng vn là đảng cùng sản , đảng lấy công ty nghĩa Mac-Lenin làm nền tảng mà team quân đi đầu là thống trị công nhân khẳng định phương pháp mạng vn là 1 phần tử khăng khít của CMTG, kẻ thống trị vô sản VN đề nghị đoàn kết với vô sản nhân loại nhất là vô sản Pháp xác định mục đích và sức mạnh của kẻ thống trị công nhân

Khác nhau:

xác định kẻ thù& nhiệm vụ , kim chỉ nam của CM:_trong cương cứng lĩnh bao gồm trị khẳng định kẻ thù, trách nhiệm của phương pháp mạng VM là tấn công đổ đế quốc và bọn phong kiến bốn sản ,tay không đúng phản cách mạng (nhiệm vụ dân tộc bản địa và dân chủ).Nhiệm vụ dân tộc bản địa được xem như là nhiệm vụ số 1 của CM, nhiệm vụ dân công ty cũng nhờ vào vấn đề dân tộc để xử lý .Như vậy kim chỉ nam của cương lĩnh xác định: khiến cho Việt Nam hoàn toàn độc lập, quần chúng được trường đoản cú do, dân chủ , bình đẳng,tịch thu ruộng khu đất của bọn đế quốc Việt gian phân tách cho nông dân nghèo,thành lập cơ quan chỉ đạo của chính phủ công nông binh và tổ chức triển khai cho quan đội công nông,thi hành chính sách tự bởi vì dân công ty bình đẳng

Còn trong Luận cương chính trị thì xác định:đánh đổ phong con kiến đế quốc để làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.đua lại ruộng đất mang đến dân cày,nhiệm vụ dân nhà và dân tộc được tiến hành cùng 1 lúc bao gồm quan hệ khăng khít với nhau.Việc xác minh nhiệm vụ bởi thế của Luận cương bao gồm trị đã đáp ứng nhu cầu những yêu ước khách quan tiền đồng thời giải quyết 2 xích míc cơ bạn dạng trong làng hội vn lúc đó là mâu thuẫn dân tộc và mâu thuẫn ách thống trị đang càng ngày càng sâu sắc.Tuy nhiên luận cưng cửng chưa xác minh được kẻ thù ,nhiệm vụ hàng đầu ở 1 nước trực thuộc địa nửa phong kiến.Như vậy mục tiêu của luận cương hướng tới giải quyết đựợc quyền lợi của kẻ thống trị công nhân nước ta chứ không phải là toàn bộ thống trị trong làng hộiLực lượng CM: trong Cương lĩnh chính trị xác định lực lượng bí quyết mạng là kẻ thống trị công nhân và nông dân nhưng dường như cũng phải liên minh câu kết với tiểu tứ sản, lợi dụng hoặc trung lập Phú nông trung đái địa chủ, bốn sản dân tộc chưa ra mắt phản biện pháp mạng. Như vậy ngoài việc xác định lực lượng nồng cốt của biện pháp mạng là thống trị công nhân thì cưng cửng lĩnh cũng phát huy được sức khỏe của cả khối đoàn kết dân tộc, hướng về phía nhiệm vụ số 1 là hóa giải dân tộc

ngôn từ chủ trương Ban Chấp Hành tw Đảng cộng sản Đông Dương đã giới thiệu trong quy trình 1936- 1939.

1936 – 1939: Đòi dân công ty dân sinhKẻ thù trước mắt: bầy đàn tay sai, bọn phản độngNhiệm vụ trước mắt của giải pháp mạng: tạm gác lại trách nhiệm chống Pháp, trợ thì gác lại slogan “ Độc lập dân tộc bản địa và fan cày tất cả ruộng”. Thực hành thực tế khẩu hiệu “ Đấu tranh đòi từ do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”Hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh:Mít tinh, biểu tình với những biện pháp :công khai- nửa công khai, thích hợp pháp- nửa thích hợp phápĐoàn kết quốc tế: ủng hộ trận mạc nhân dân Pháp, ủng hộ chính phủ Mặt trận quần chúng. # Pháp để cùng cả nhà chống lại quân địch chung là bầy phát xít và đàn phản cồn thuộc địa sinh hoạt Đông Dương

văn bản và ý nghĩa sâu sắc sự gửi hướng lãnh đạo chiến lược của Đảng trong số những năm 1939 – 1945.

Nội dung:

Một là: đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên mặt hàng đầu.

Xem thêm: Dụng Cụ Dùng Để Đo Đường Kính Dây Dẫn, Panme Là Dụng Cụ Cơ Khí Dùng Để: A

Hai là: quyết định ra đời Mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hòa hợp lực lượng biện pháp mạng nhằm phương châm giải phóng dân tộc.