ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 10 CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

     

Đề bình chọn 1 huyết Hóa 10 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: vào nguyên tử, hạt có điện tích âm là

A. Proton. B. Electron. C. Proton, electron. D. Nơtron.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 1 có đáp án

Câu 2: các nguyên tử 

*
bao gồm cùng

A. Số khối B. Số proton

C. Số nơtron D. Sốđơn vị năng lượng điện hạt nhân

Câu 3: trong tự nhiên, Sb bao gồm 2 đồng vị là:

*
 chiếm 62% và
*
 chiếm 38%. Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Sb là:

A. 122 B. 121,76 C. 121,70 D. 121,80

Câu 4: Phân lớp nào sau đây được điện thoại tư vấn là bão hòa?.

A. 1s2 B. 2p5 C. 3d5 D. 4p4

Câu 5: Cho thông số kỹ thuật e của những nguyên tố sau. Xác minh nguyên tố làm sao là sắt kẽm kim loại ?

A. 1s22s22p63s2 B. 1s22s22p63s23p6

C. 1s22s22p3 D. 1s22s22p63s23p5

Câu 6:Cho nguyên tử 

*
. Số hạt notron nguyên tử kia là

9 B. 19 C. 10 D. 18

Câu 7: Một nguyên tử có 9 electron cùng hạt nhân của nó có 10 nơtron. Số hiệu nguyên tử Z là

A. 9. B. 10. C. 28. D. 19.

Xem thêm: Nội Dung Quay Tại Chỗ Gồm Những Động Tác Nào ? Động Tác Quay Tại Chỗ Dùng Trong Trường Hợp Nào

Câu 8: cấu hình e của nguyên tử photpho (Z=15) là

A. 1s22s22p63s23p3 B. 1s22s22p63s23p6 

C. 1s22s22p63s23p4 D. 1s22s22p63s23p5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Từ luận (6 điểm).

Bài 1 ( 3 điểm). Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của các nguyên tố có Z = 13, Z = 17, Z =10

Bài 2 (2 điểm) nguyên tố R gồm tổng số những hạt là 46, trong những số đó hạt có điện nhiều hơn thế nữa số hạt không sở hữu điện là 14

a. Hãy xác minh A, Z với kí hiệu nguyên tử của nhân tố R.

Xem thêm: Những Bàn Tay Cóng Phương Thức Biểu Đạt, Top 19 Những Bàn Tay Cóng Đọc Hiểu Mới Nhất 2022

b, Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử và dự đoán tính chất của

Câu 3 (1,0 điểm). Đồng trong tự nhiên có 2 đồng vị là 

*
. Khối lượng nguyên tử vừa phải của Cu là 63,54. Xác định % mỗi đồng vị.