Đề Kiểm Tra Cuối Kì 2 Lớp 7 Môn Toán

     

Đây là đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán bởi Kiến đang soạn. Đề có 2 phần : Phần câu hỏi và phần đáp án và giải chi tiết. Đề được phân cấp độ từ cơ bạn dạng đến cải thiện nhằm để các bạn trung bình khá có thể làm được . Mong rằng đây đang là đề góp ích những bạn. Các bạn cùng tìm hiểu thêm với con kiến nhé.

Bạn đang xem: đề kiểm tra cuối kì 2 lớp 7 môn toán

Phần 1 Đề thi toán lớp 7 học kì 2

Câu 1: (2.0 điểm) Bảng bên dưới dây là vấn đề kiểm tra một máu môn Toán của các bạn học sinh lớp 7 của một trường thcs được cho như sau:

*

a) tín hiệu để điều tra trong bảng bên trên là gì?b) Số học viên sẽ làm khám nghiệm là bao nhiêu? Số những giá trị khác nhau?c) Hãy tính số trung bình cùng và kiểu mẫu của bài bác ?

*

Câu 3:(1.0 điểm) Hãy tìm đa thức M . Đề biết:

a) M - (x2y - 1) = -2x3+ x2y + 1b) 3x2+ 3xy - x3- M = 3x2+ 2xy - 4y2

Câu 4:(2 điểm) cho những đa thức sau: P(x) = x3+ 3x2+ 3x - 2 và

a) Tính P(x) + Q(x)b) Tính P(x) - Q(x)c) tìm nghiệm của đa thức H(x) biết H(x) = P(x) + Q(x).

Câu 5:(1.0 điểm) đến hai đa thức f(x) = 2x2+ ax + 4 và g(x) = x2- 5x - b (a, b là hằng số).

Ta bao gồm f(1) = g(2) cùng f(-1) = g(5). Hãy tìm hệ số a cùng b trường đoản cú đề đã mang lại .

Câu 6:(3.0 điểm) Cho

*
vuông trên A, có AB = 6cm, AC = 8cm.

a) Tính độ lâu năm BC với chu vi của tam giác ABC=?.b) Đường thẳng trải qua góc B là 2 góc cân nhau ,cắt AC tại D. Vẽ
*
.

Chứng minh:

*

c) chứng minh: da

Phần 2 Đáp án với giải đề thi học kì toán lớp 7 học tập kì 2

Câu 1.

Xem thêm: Ý Tưởng Vẽ Tranh Vẽ Đề Tài Học Tập Đầy Ý Nghĩa, Tranh Vẽ Đề Tài Học Tập Đẹp

a) tín hiệu để rất có thể điều tra: “Điểm chất vấn 1 máu môn Toán của từng học viên có trong một lớp 7” (0,5 điểm)b) tất cả 40 học viên làm kiểm tra. Có 8 quý giá khác nhau. (0,5 điểm)c) kiểu mẫu của lốt hiệu: 8 (dấu hiệu tất cả tần số béo nhất: 11) (0,5 điểm)

Số trung bình cộng (0,5 điểm)

Câu 2.

a)

A = (2x3y).(-3xy) = (2.(-3)).(x3.x).(y.y) = -6x4y2. (0,25 điểm)

Đơn thức bao gồm bậc là 4 + 2 = 6 (0,25 điểm)

b)

*

Câu 3.

a)

M = (x2y - 1) = -2x3+ x2y + 1

M = (-2x3+ x2y + 1) + (x2y - 1)

M = -2x3+ 2x2y (0,5 điểm)

b)

3x2+ 3xy - x3- M = 3x2+ 2xy - 4y2

M = (3x2+ 3xy - x3) - (3x2+ 2xy - 4y4)

M = (3x2- 3x2) + (3xy - 2xy) - x3+ 4y2

M = xy - x3+ 4y2(0,5 điểm)

Câu 4.

a) P(x) = x3+ 3x2+ 3x - 2; Q(x) = -x3- x2- 5x + 2

P(x) + Q(x) = (x3+ 3x2+ 3x - 2) + (-x3- x2- 5x + 2)

= (x3- x3) + (3x2- x2) + (3x - 5x) + (-2 + 2)

= 2x2- 2x (0,75 điểm)

b) P(x) - Q(x) = (x3+ 3x2+ 3x - 2) - (x3- x2- 5x + 2)

= (x3+ x3) + (3x2+ x2) + (3x + 5x) + (-2 - 2)

= 2x3+ 4x2+ 8x - 4 (0,75 điểm)

c) Ta có: H(x) = 2x2- 2x

H(x) = 0 khi

2x2- 2x = 0

=> 2x(x - 1) = 0

Suy ra

*

Vậy ta có được đáp án như sau

đa thức H(x) gồm nghiệm là x = 0; x = 1. (0,5 điểm)

Câu 5.

Theo đề bài xích ta có:

f(1) = g(2) => 6 + a = -6 - b => a + b = -12 (1) (0,25 điểm)

f(-1) = g(5) => 6 - a = -b => b = a - 6 (2) (0,25 điểm)

Thay (2) vào (1) ta được:

a + a - 6 = -12 => a = -3

=> b = a - 6 = -3-6 = -9 (0,25 điểm)

Vậy a = -3; b = -9. (0,25 điểm)

Câu 6.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 10 Chương 2 Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 45 Phút (1 Tiết)

a) Vẽ hình đúng tiếp nối ghi giả thiết và kết luận( 0,5 điểm )

*

Sử dụng định lý Py-ta-go vào tam giác vuông ABC ta được:

BC2= AC2+ AB2= 62+ 82= 100 => BC = 100 cm (0,5 điểm)

Chu vi tam giác ABC: AB + AC + BC = 6 + 8 + 10 = 24 centimet (0,5 điểm)

b) Xét nhì

*
vuông ABD và HBD có:

BD là cạnh chung

BD là phân giác góc B => góc ABD = góc HBD

Do đó: (cạnh huyền – góc nhọn) (1 điểm)

c) từ bỏ câu b) suy ra domain authority = DH (hai cạnh tương ứng) (1)

Xét tam giác vuông DHC có: DC > DH (DC là cạnh huyền) (2)

Từ (1) cùng (2) suy ra: DC > da (0,5 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn toán trên giúp cho các bạn cũng chũm và kiểm soát cho phiên bản thân đúng với mức độ của đồng bọn . Đề bao trọn các câu hỏi khó dễ dàng được phân bổ theo từng mức độ. Đánh giá chỉ đúng nấc độ học của từng học sinh . Thật sự để đạt được điểm 9-10 các bạn cần phải có sự cần mẫn trong học tập kì . Chúc các bạn làm bài xích thật giỏi và đạt điểm cao nhé .