Đề kiểm tra hóa 10 học kì 2

     

Bài tất cả đáp án. Đề chất vấn học kì 2 dạng trắc nghiệm (Đề 1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Cho 20 gam láo lếu hợp gồm $Mg, MgO, Zn, ZnO, Al, Al_2O_3$ công dụng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,8 mol HCl thì thu được dung dịch X với 0,15 mol khí $H_2$. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng muối khan nhận được là

A. 48,90 gam.B. 30,65 gam.C. 42,00 gam.D. 44,40 gam.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 10 học kì 2

Câu 2: Chất X là chất khí ở đk thường, bao gồm màu kim cương lục, dùng làm khử trùng nước sinh hoạt… hóa học X là:

A. $O_2$B. $Cl_2$C. $SO_2$D. $O_3$

Câu 3: Hòa tung 10,8 gam một kim loại R có hóa trị không đổi vào dung dịch HCl loãng dư thu được 10,08 lít $H_2$ (ở đktc). Kim loại R là:

A. MgB. FeC. ZnD. Al

Câu 4: Cho 21,75 gam $MnO_2$ tác dụng với hỗn hợp HCl đặc hiện ra V lít khí $Cl_2$ (đktc), biết năng suất phản ứng là 80%. Giá trị của V là:

A. 4,48 lítB. 6,72 lítC. 5,6 lítD. 2,24 lít

Câu 5: Nguyên tử nguyên tố đội VIIA có cấu hình electron phần ngoài cùng là:

A. $ns^2np^3$B. $ns^2np^4$C. $ns^2np^5$D. $ns^2np^7$

Câu 6: Oxi hóa 16,8 gam sắt bởi V lít không gian (ở đktc) nhận được m gam chất rắn A tất cả ($Fe, FeO, Fe_2O_3, Fe_3O_4$). Phối hợp hết A bằng dung dịch $H_2SO_4$ quánh nóng dư thu được 5,6 lít khí $SO_2$ thành phầm khử duy nhất. Tính V (Biết những khí đo sinh hoạt đktc với $O_2$ chiếm $frac15$ thể tích không khí).

A. 33,6 litB. 11,2 lítC. 2,24 lítD. 44,8 lít

Câu 7: Dung dịch $H_2S$ nhằm lâu ngày trong không khí thường có hiện tượng:

A. Xuất hiện chất rắn color đenB. đưa sang màu nâu đỏC. Vẫn vào suốt, ko màuD. Bị vẩn đục, màu sắc vàng.

Câu 8: Chất nào tiếp sau đây tan vào nước các nhất?

A. $SO_2$B. $H_2S$C. $O_2$D. $Cl_2$

Câu 9: Hấp thụ 6,72 lít khí $SO_2$(đktc) vào 250 ml hỗn hợp NaOH 2M. Dung dịch sau phản bội ứng chứa:

A. $NaHSO_3$ 1,2M.B. $Na_2SO_3$ 1M .C. $NaHSO_3$ 0,4M và $Na_2SO_3$ 0,8M.D. $NaHSO_3$ 0,5M với $Na_2SO_3$ 1M.

Câu 10: Nhận xét làm sao sau đó là không đúng?

A. Trong cuộc sống ozon cần sử dụng làm chất liền kề trùng nước sinh hoạt.B. Ozon có tính oxi hóa mạnh khỏe hơn oxi.C. Vào y học tập ozon được dùng để chữa sâu răng.D. Ở đk thường, ozon oxi hóa được vàng.

Câu 11: Hòa tan không còn m gam các thành phần hỗn hợp $CuO, MgO, Fe_2O_3$ vào 400 ml dung dịch axit HCl 3M vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng chiếm được 65 gam muối khan. Tính m?

A. 22,4 gamB. 32,0 gamC. 21,2 gamD. 30,2 gam

Câu 12: Có 3 bình đựng 3 chất khí riêng biệt biệt: $O_2, O_3, H_2S$ lần lượt đến từng khí này qua hỗn hợp KI gồm pha thêm hồ nước tinh bột, chất khí làm cho dung dịch chuyển màu xanh lá cây là:

A. $O_2$B. $H_2S$C. $O_3$D. $O_3$ cùng $O_2$

Câu 13: Phương pháp để điều chế khí $O_2$ trong phòng xem sét là:

A. Điện phân $H_2O$B. Chưng cất phân đoạn bầu không khí lỏngC. Nhiệt độ phân $KMnO_4$D. Điện phân dung dịch NaCl

Câu 14: Cho lần lượt các chất sau: $Cu, C, MgO, KBr, FeS, Fe_3O_4, Fe_2O_3, FeO, Fe(OH)_2, Fe(OH)_3$ chức năng với dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng. Số phản nghịch ứng oxi hoá – khử là:

A. 9B. 8C. 7D. 6

Câu 15: $Cl_2$ không phản ứng trực tiếp được với hóa học nào sau đây?

A. $O_2$. B. $H_2$. C. $Cu$. D. $NaOH$.

Câu 16: Hoà tan hoàn toàn 2,44 gam tất cả hổn hợp bột X gồm $Fe_xO_y$ và Cu bằng dung dịch $H_2SO_4$ đặc nóng (dư). Sau bội nghịch ứng chiếm được 0,504 lít khí $SO_2$ (sản phẩm khử duy nhất, sinh hoạt đktc) với dung dịch cất 6,6 gam tất cả hổn hợp muối sunfat. Tính phần trăm khối lượng của Cu trong X.

A. 23,26%B. 36,23%C. 26,23%D. 26,23%

Câu 17: Cho 4,35 gam $MnO_2$ tác dụng cùng với lượng dư hỗn hợp HCl đặc, đun nóng. Thể tích khí bay ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít. B. 1,12 lít. C. 2,24 lít. D. 0,112 lít.

Câu 18: Nguyên tố lưu lại huỳnh không có năng lực thể hiện nay số thoái hóa là

A. +4. B. +6. C. 0. D. +5.

Câu 19: Chất nào tiếp sau đây không công dụng với dung dịch $HCl, H_2SO_4$ loãng?

A. CuO. B. NaOH. C. Fe. D. Ag.

Câu 20: Trong những halogen sau, halogen nào tất cả tính khử yếu nhất?

A. Flo. B. Clo. C. Brom. D. Iot.

Câu 21: Dẫn 2,24 lít $SO_2$ (đktc) vào hỗn hợp nước vôi trong, dư. Cân nặng kết tủa sinh sản thành sau bội nghịch ứng là

A. 10 gam. B. 11 gam. C. 12 gam. D. 13 gam.

Câu 22: Cho cân đối hóa học: $2SO_2 (k) + O_2 (k)leftrightarrow 2SO_3 (k)$; phản bội ứng thuận là bội phản ứng tỏa nhiệt. Tuyên bố đúng là

A. Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận lúc tăng sức nóng độ.B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ $O_2$.C. Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.D. Cân bằng di chuyển theo chiều nghịch khi giảm nồng độ $SO_3$.

Câu 23: Trường hòa hợp nào tính năng với $H_2SO_4$ sệt nóng với $H_2SO_4$ loãng phần đông cho sản phẩm giống nhau?

A. $Fe$. B. $Fe(OH)_2$. C. $Fe(OH)_3$. D. $Fe_3O_4$.

Xem thêm: Axit Béo Là Axit Đơn Chức, Có Mạch Cacbon Dài Và Không Phân Nhánh

Câu 24: Trong chống thí nghiệm, bạn ta thường pha trộn oxi bởi cách

A. Nhiệt phân $KMnO_4$.B. Nhiệt phân $K_2MnO_4$.C. Điện phân nước.D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

Câu 25: Hòa tan hoàn toàn 0,65 gam Zn bằng dung dịch $H_2SO_4$ đặc, nóng, dư thấy chiếm được V lít $SO_2$ (đktc). Quý hiếm của V là

A. 0,224. B. 0,336. C. 0,112. D. 0,448.

Câu 26: Cho làm phản ứng: $Br_2 + HCOOH$ → $2HBr + CO_2$. Nồng độ ban sơ của $Br_2$ là 0,012 mol/lít, sau 50 giây độ đậm đặc $Br_2$ còn lại là a mol/lít. Tốc độ trung bình của phản nghịch ứng trên tính theo $Br_2$ là $4.10^-5$ mol/(l.s). Tính quý hiếm của a.

A. 0,01B. 0,012C. 0,014D. 0,1

Câu 27: Cho phản nghịch ứng sau: $HCOOH + Br_2$ → $2HBr + CO_2$

Lúc đầu nồng độ hơi $Br_2$ 0,04 mol/l. Sau 100 giây, nồng độ khá $Br_2$ còn lại là 0,012 mol/l. Tính tốc độ trung bình của bội nghịch ứng theo $Br_2$ trong khoảng thời gian 100 giây?

A. $2,8. 10^-3$ Mol/l.sB. $2,8. 10^-4$ Mol/l.sC. $2,8. 10^-5$ Mol/l.sD. $2,8. 10^-6$ Mol/l.s

Câu 28: Đặc điểm như thế nào sau đây không là đặc điểm chung của toàn bộ các halogen?

A. Liên kết trong phân tử halogen ($X_2$) không bền lắm.B. Các nguyên tố halogen đều sở hữu các số thoái hóa -1; +1; +3; +5; +7 trong những hợp chất.C. Halogen là các phi kim điển hình.D. Trong bội phản ứng hóa học, nguyên tử halogen dễ dàng thu thêm 1 electron.

Câu 29: Cho cân đối hoá học: $N_2 (k) + 3H_2 (k)$ ⇔ $2NH_3 (k)$; bội phản ứng thuận là phản nghịch ứng toả nhiệt. Thăng bằng hoá học không biến thành chuyển dịch khi

A. đổi khác áp suất của hệ.B. Biến hóa nồng độ N2.C. Chuyển đổi nhiệt độ.D. Thêm chất xúc tác Fe.

Câu 30: Cho các phương trình hóa học sau:

(a) $O_2 + 4Ag$ → $2Ag_2O$

(b) $F_2 + 2NaCl$ → $2NaF + Cl_2$

(c) $H_2S + FeCl_2$ → $FeS + 2HCl$

(d) $HCl + AgNO_3$ → $AgCl + HNO_3$

Số phương trình chất hóa học viết đúng là

A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 30: Những thành phần ở nhóm nào tiếp sau đây có thông số kỹ thuật electron phần bên ngoài cùng là $ns^2np^5$?

A. Nhóm sắt kẽm kim loại kiềm.B. Nhóm khí hiếm.C. đội halogen.D. Nhóm oxi – lưu huỳnh.

Câu 31: Trong PTN oxi hoàn toàn có thể thu được từ phản bội ứng nhiệt phân hóa học nào sau đây?

A. $CaCO_3$. B. $KMnO_4$. C. $BaSO_4$. D. $Na_2O$.

Câu 32: Dãy các muối sunfua tan trong nước là

A. $CuS; FeS; ZnS$. B. $PbS; Ag_2S; K_2S$.C. $FeS; ZnS; Na_2S. D. $BaS; K_2S; Na_2S$.

Câu 33: Phản ứng nào sau đây là sai?

A. $2Fe(OH)_2 + 4H_2SO_4$ đặc → $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 6H_2O$.B. $Fe_2O_3 + 4H_2SO_4$ đặc → $Fe_2(SO_4)_3 + SO_2 + 4H_2O$.C. $Fe(OH)_2 + H_2SO_4$ loãng → $FeSO_4 + 2H_2O$ .D. $Fe_2O_3 + 3H_2SO_4$ loãng → $Fe_2(SO_4)_3 + 3H_2O$.

Câu 34: Chất khí X rã trong nước tạo nên một hỗn hợp làm đổi màu quỳ tím thành đỏ và rất có thể được cần sử dụng làm hóa học tẩy màu. Khí X là

A. $NH_3$. B. $CO_2$. C. $SO_2$. D. $O_3$.

Câu 35: Các số oxi hóa phổ cập của S vào hợp hóa học là

A. -2, 0, +2, +4. B. -2, 0, +4, +6.C. -2, +2, +4. D. -2, +4, +6.

Câu 36: Kim một số loại nào sau đây không tác dụng với hỗn hợp $H_2SO_4$ loãng và dung dịch $HCl$?

A. Na. B. Al. C. Mg. D. Cu.

Câu 37: Sục ung dung 2,24 lít $SO_2$ (ở đktc) vào 200ml dung dịch KOH 0,85M thu được m gam muối. Tính m?

A. 16,44 gamB. 13,27 gamC. 14,66 gamD. 12,81 gam

Câu 38: Các halogen có tính chất hóa học tập cơ bạn dạng là

A. Vừa có tính oxi hóa, vừa tất cả tính khử.B. Tính khử.C. Tính kim loại.D. Tính oxi hóa.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Bài 18 Ôn Tập Về Giải Toán, Bài 18 Ôn Tập Về Giải Toán

Câu 39: Khi đến dung dịch $AgNO_3$ phản ứng với dung dịch nào tiếp sau đây sẽ quán triệt kết tủa?

A. Dung dịch NaI. B. Dung dịch NaCl.C. Dung dịch NaBr. D. Dung dịch NaF.

Câu 40: Cho 0,1 mol $KMnO_4$ tác dụng với hỗn hợp HCl dư, đun nóng. Khối lượng khí thoát ra là: