ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG TRONG NỘI DUNG CỦA HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ

     

Đâu không phải là vấn đề tương đồng về ngôn từ của hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 cùng Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?
Bạn đang xem: điểm tương đồng trong nội dung của hiệp định giơnevơ

- những đáp án A, C, D: là vấn đề chung về văn bản của hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 với Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam.

- Đáp án B: là ý nghĩa sâu sắc của hiệp nghị Pari, hiệp định Giơnevơ (1954) không tồn tại nội dung này.


*
*
*
*
*
*
*
*

Ý nào tiếp sau đây không minh chứng hiệp định Pari năm 1973 về nước ta đã tạo nên thời cơ để quần chúng. # ta tiến tới giải phóng trọn vẹn miền Nam?
Xem thêm: Giải Anh 10 Unit 4 Writing, Tiếng Anh Lớp 10 Unit 4 Writing

Việc kí kết hiệp nghị Pari năm 1973 về hoàn thành chiến tranh lập lại tự do ở vn đã phản chiếu xu nạm gì của gắng giới trong những năm 70 của rứa kỉ XX?


Điểm giống nhau về bối cảnh nhân loại tại thời điểm kí kết hiệp nghị hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương với hiệp định Pari năm 1973 về vn là


Đâu ko phải là vấn đề hạn chế của hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã có được hiệp định Pari năm 1973 về việt nam khắc phục?
Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Este Khó Có Lời Giải Chi Tiết, 50 Bài Toán Hay Và Khó Về Este Đa Chức

Đâu không phải là vấn đề tương đồng về ngôn từ của hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 cùng Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam?


Hai nhân vật tất cả vai trò đặc biệt quan trọng trong vấn đề kí kết hiệp định Paris - được mệnh danh là rất nhiều “huyền thoại nước ngoài giao” – với tất cả ta với Mĩ. Họ là ai?