Định lí đảo và hệ quả của ta lét

     

Hai đoạn thẳng AB cùng CD gọi là tỉ lệ với nhị đoạn thẳng $A"B"$ với $C"D"$ nếu tất cả tỉ lệ thức:

$dfracABCD = dfracA"B"C"D"$ xuất xắc $dfracABA"B" = dfracCDC"D"$.

Bạn đang xem: định lí đảo và hệ quả của ta lét

2. Định lí Ta-lét trong tam giác

Ví dụ: Ở hình 1 ta gồm $Delta ABC,,,DE//BC $$Rightarrow dfracADAB = dfracAEAC$ cùng $dfracADDB = dfracAEEC$

*

3. Định lí Ta-lét hòn đảo

*

Ví dụ: $Delta ABC$có (dfracADDB = dfracAEEC Rightarrow DE m//BC) (h.2)

4. Hệ trái của định lí Ta-lét

*

(Delta ABC,DE//BC )(Rightarrow dfracADAB= dfracAEAC = dfracDEBC) (h.2)

Chú ý: Hệ quả trên vẫn chuẩn cho trường hợp đường thẳng (a) tuy nhiên song với cùng một cạnh của tam giác và giảm phần kéo dãn dài của hai cạnh còn lại.


*

Ở hai hình trên (Delta ABC) có (BC m//B"C")( Rightarrow dfracAB"AB = dfracAC"AC = dfracB"C"BC.)

2. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ lâu năm đoạn thẳng, chu vi, diện tích và những tỉ số.

Phương pháp:

Sử dụng định lí Ta-lét, hệ quả định lí Ta-lét, tỉ số đoạn thẳng để tính toán.

Xem thêm: Trong Tin Học Khái Niệm Tệp Chỉ A, Trong Tin Học Tệp Là Khái Niệm Chỉ

+ Định lý: Nếu một đường thẳng song song với 1 cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn sót lại thì nó định ra trên nhị cạnh đó phần lớn đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ.

+ Hệ quả: Nếu một mặt đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó sinh sản thành một tam giác mới có cha cạnh khớp ứng tỉ lệ với cha cạnh tam giác vẫn cho.

Xem thêm: Soạn Văn Lớp 7 Văn Bản Báo Cáo, Soạn Bài Văn Bản Báo Cáo

+ không tính ra, ta còn thực hiện đến đặc điểm tỉ lệ thức:

Nếu (dfracab = dfraccd)thì ( left{ eginarraylad = bc\dfracac = dfracbd\dfraca + bb = dfracc + dd;,dfraca - bb = dfracc - dd\dfracab = dfraccd = dfraca + cb + d = dfraca - cb - dendarray ight.)

Dạng 2: chứng minh hai đường thẳng tuy vậy song, chứng minh các đẳng thức hình học.