ĐỐ KINH THÁNH CÓ ĐÁP AN

     

7. Thiên Chúa đã trừng phạt nhỏ rắn cụ nào vày tội dỗ ngon dỗ ngọt ông A-đam cùng bà E-và ăn quả cấm?

a buộc phải bò bởi bụng, phải ăn bụi đất các ngày trong đời

b bị đuổi thoát khỏi vườn

c bị giã nát đầu

 a / St 3,14

8. Bạn nữ đầu tiên được Thiên Chúa tạo dựng tên là gì?

a Đê-li-la

b Rê-bê-ca

c E-và

d Đề-bô-ra

 c / St 3,20

9. Ai may quần áo cho ông A-đam với bà E-và?

a Thiên Chúa

b bà E-và

c ông A-đam

 a / St 3,21

10. Theo sách sáng sủa thế, “Người trục xuất con người, cùng ở phía đông sân vườn Ê-đen, bạn đặt các thần hộ giá bán với lưỡi gươm …………, để canh giữ đường mang lại cây ngôi trường sinh”.

Bạn đang xem: đố kinh thánh có đáp an

a dung nhan nhọn

b sáng lóe

c dài 9 tấc

 b / St 3,24

11. Thiên Chúa đang trừng phát ông A-đam và bà E-và ở đâu sau khi Người trục xuất bọn họ khỏi sân vườn Ê-đen?

a phía bắc vườn cửa Ê-đen

b phía đông vườn Ê-đen

c phía tây vườn cửa Ê-đen

d phía phái mạnh vườn Ê-đen

 b / St 3,24

12. A-ben là anh của Ca-in.

a đúng

b sai

 b / St 4,1-2

13. Theo Thánh Kinh, vụ thịt người xẩy ra lần trước tiên là vụ nào?

a Đa-vít giết mổ U-ri-a

b Áp-sa-lôm giết thịt Am-môn

c Ca-in thịt A-ben

d Mô-sê giết mổ một người Ai-cập

 c / St 4,8

14. “Con là bạn giữ em nhỏ hay sao ?”. Ca-in đã vấn đáp với Chúa.

a đúng

b sai

 a / St 4,9

15. Ca-in đã chỗ nào sau tử vong của A-ben?

a tại xứ Nốt

b trên xứ Ca-na-an

c tại Ê-đom

d

 a / St 4,16

16. Nhỏ cháu ông Nô-ê vừa xây tháp Ba-ben kết thúc thì cơn Hồng thủy ập đến.

a đúng

b sai

 b / St 6 – 11

 17. Khi cơn Hồng thủy đến, vào tàu ông Nô-ê tất cả bao nhiêu người?

a 5

b 8

c 7

d 9

 b / St 7,13

18. Làm sao ông Nô-ê biết là nước vẫn rút cùng bề mặt đất?

a con quạ cất cánh đi và không trở về

b kê trong tàu gáy dồn dập

c nhỏ bồ câu cơ mà ông thả ra đem lại một nhành là ô-liu tươi

 c / St 8,11

19. Theo sách sáng sủa thế, ai là người đầu tiên trồng nho?

a ông Nô-ê

b ông A-ben

c ông Kham

d ông Ca-na-an

 a / St 9,20

20. Theo sách sáng thế, ai là người hero đầu tiên xung quanh đất?

a ông Nim-rốt

b ông Cút

c ông Ít-ma-en

 a / St 10,8

21. Ông Áp-ra-ham ra đi, như Đức Chúa đã phán cùng với ông. Ông Áp-ra-ham được ………… tuổi lúc ông rời Kha-ran.

a 40

b 55

c 70

d 75

 d / St 12,4

22. Về sự ra đời của họ, I-xa-ác cùng Sa-mu-en sắc nét chung nào?

a họ phần nhiều là con út

b vừa xuất hiện đã biết nói cười

c bọn họ sinh ra do sự can thiệp của Thiên Chúa

 c / St 16,1 ; 17,19 ; 21, 1-3 ; 1 Sm 1,2.11.19-20

23. Trong list dưới đây, ai được sinh ra vị ông Áp-ra-ham với bà Xa-ra?

a Ít-ra-en

b Ít-ma-en

c I-xa-ác

 c / St 17,19 ; 21,2-3

24. Thiên Chúa đã ký kết Giao cầu với ông Áp-ram và thay tên ông thành Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

 a / St 17,5

25. Tên tuổi “Áp-ra-ham” tức là gì?

a con loài người

b đàn ông của ông A-đam

c phụ vương của vô số dân tộc

d thân phụ của tất của rất nhiều người sống

 c / St 17,5

26. Bà Xa-ra là em gái, bé cùng cha khác mẹ, và là bà xã của ông Áp-ra-ham.

a đúng

b sai

 a / St 20,12

27. Ông làm sao mơ thấy Thiên Chúa bảo hãy trả bà Xa-ra về mang đến ông Áp-ra-ham?

a vua A-bi-mê-léc

b vua Pha-ra-ô

c vua Ky-rô

 a / St 20,2-3

28. Ông Áp-ra-ham đã chứng tỏ sự tín thác của bản thân vào Thiên Chúa bởi chính câu hỏi ông chuẩn bị hiến tế đứa con trai.

a đúng

b sai

 a / St 22,12

29. ở đầu cuối ông Áp-ra-ham đã dâng mang đến Thiên Chúa thứ gì làm cho lễ toàn thiêu?

a I-xa-ác, con trai ông

b bé cừu con

c nhỏ cừu đực

 c / St 22,13

30. Ê-xau cùng Gia-cóp là hai bạn bè cùng phụ vương khác mẹ.

a đúng

b sai

 b / St 25,25-26

31. Trong hai bạn con sinh đôi, bà Rê-béc-ca yêu quý Gia-cóp hơn, trong những khi ông I-xa-ác lại phù hợp Ê-xau, vị …………

a ông nạp năng lượng thịt săn của cậu

b đấy là miêu duệ ông

c tay cậu có rất nhiều lông xứng bậc nam giới nhi

d cậu có tài năng bắn cung tên

 a / St 25,28

32. Ê-xau đã không đem lòng oán thù thù Gia-cóp khi ông này chiếm mất lời chúc lành của phụ thân dành mang lại mình.

a đúng

b sai

 b / St 27,41

33. Ông Gia-cóp mộng mị thấy một cái thang bắc từ đất lên trời.

a đúng

b sai

 a / St 28,10-12

34. Ông Gia-cóp đang cưới bà làm sao trước bà Ra-khen?

a Lê-a

b Đi-na

c Xa-ra

 a / St 29,23

35. Ông Gia-cóp đã bị thương ở đâu đang khi đồ vật lộn?

a bị thương ở đầu

b bị trơ trẽn xương hông

c bị gãy cổ

 b / St 32,26

36. Ông Gia-cóp đã tìm phương pháp làm hòa cùng với ai lúc ông trở về quê hương sau nhị mươi năm xa cách?

a ông La-ban

b bà Ra-khen

c ông Ê-xau

 c / St 32,4

37. Các con trai ông Gia-cóp đã làm những gì để trả thù việc hãm hiếp đáp em gái của họ?

a họ vẫn tàn liền kề tất cả lũ ông và chiếm phá thành

b chúng ta rời quăng quật vùng đất và không bao giờ trở lại

c họ không đủ can đảm trả thù

 a / St 34,25-29

38. Ông Giu-se mơ thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, toàn bộ đều vâng phục ông.

a đúng

b sai

 a / St 37,5-9

39.Ông Giu-se mơ thấy những bé bò và phần lớn gié lúa.

a đúng

b sai

 b / St 41,17-20

40. Đầu tiên, ông Giu-se tất cả yêu mong gì lúc cho anh em của ông trở về quê hương?

a cho cha của họ đến trình làng ông Giu-se

b có đứa em út ít đến mang đến ông Giu-se

c giao dịch thanh toán món nợ trước kia

 b / St 42,2

41. Chén bạc bẽo của ông Giu-se được tìm thấy vào bao của ai khi đồng đội ông đang trê tuyến phố trở về với cha là ông Gia-cóp?

a Giu-đa

b Ben-gia-min

c Rưu-ven

 b / St 44,2

42. Ông Giu-se đã giải thích số mệnh của bản thân trước anh em ông như vậy nào?

a Thiên Chúa vẫn sai ông Giu-se đi trước với mục đích là nhằm cứu toàn bộ gia đình ông.

b ông Giu-se sẽ quan hệ phương pháp tuyệt vời

c vua Pha-ra-ô đã nhận được ra kỹ năng lãnh đạo của ông Giu-se.

d một sự như mong muốn bất ngờ.

 a / St 45,7

43. Loại dõi ông Gia-cóp trở nên trẻ khỏe và đông đúc bên Ai-cập.

a đúng

b sai

 a / Xh 1,7

44. Vua Pha-ra-ô đã ra lệnh hung tàn nào cho các bà đỡ của Ai-cập?

a phải chăm lo mọi trẻ sơ sinh kỹ càng

b buộc phải làm hại phần đa trẻ sơ sinh

c bắt buộc giết toàn bộ mọi trẻ phái mạnh Híp-ri vừa mới sinh

 c / Xh 1,16

45. Vua Pha-ra-ô sai khiến giết hết mọi phụ nữ Híp-ri bắt đầu sinh ra.

a đúng

b sai

 b / Xh 1,22

 46. Ông Mô-sê thuộc cái họ nào?

a Lê-vi

b Giu-đa

c Ben-gia-min

d Rưu-ven

 a / Xh 2,1-10

47. Khi bắt đầu sinh, ông Mô-sê đã được giấu bờ sông suốt tía tháng.

a đúng

b sai

 b / Xh 2,2-3

48. Ai được trả tiền nuôi nấng ông Mô-sê?

a người mẹ ông

b chị ông

c người hầu của công chúa bé vua Pha-ra-ô

 a / Xh 2,8-9

49. Thiên Chúa đòi ông Mô-sê phải làm gì trước lúc đến gần bụi cây đang cháy?

a tấn công răng

b che mặt lại

c quỳ gối

d toá dép ra

 d / Xh 3,5

50. “Lạy Chúa, xin xá lỗi mang lại con, từ hồi nào mang lại giờ, trong cả từ lúc Chúa ban lời mang đến tôi tớ Người, con chưa hẳn là kẻ tài năng ăn nói, vì bé cứng miệng cứng lưỡi.” ai đó đã nói?

a ông A-ha-ron

b ông Mô-sê

c ông Giu-se

d vua Đa-vít

 b / Xh 4,10

 51. Ai đã thay ông Mô-sê rỉ tai với vua Pha-ra-ô?

a ông A-ha-ron

b ông Giê-rô

c bà Xíp-pô-ra

 a / Xh 4,16

52. Theo sách Xuất hành, trận dịch chấy rận xảy ra trước trận dịch ếch nhái.

a đúng

b sai

 b / Xh 8,1-18

53. Theo sách Xuất hành, trận dịch châu chấu xảy ra trước sự kiện về tối tăm.

a đúng

b sai

 a / Xh 10,4-23

54. Dấu hiệu nào đã làm cho Thần Tru khử “vượt qua” không đánh phạt nhà của dân Ít-ra-en?

a ngày tiết bôi trên size cửa

b các thiếu nữ lấy khăn quấn đầu lại

c số đông nhà bao gồm đốt nhang

 a / Xh 12,22

55. Đức Chúa cạnh bên hại mọi nhỏ đầu lòng trong đất Ai-cập …

a thời điểm bình minh

b cơ hội hoàng hôn

c thời gian nửa đêm

d ngay giữa trưa

 c / Xh 12,29

56. Khi Mô-sê giơ tay trên biển, nước biển cả Đỏ trở nên khô cạn vì một cơn gió đông thổi táo bạo suốt đêm.

a đúng

b sai

 a / Xh 14,21

 57. Thiên Chúa rẽ biển cho ông Mô-sê cùng dân Ít-ra-en qua bằng cách làm ra một nhỏ cá thật lớn để nó uống khô nước biển.

a đúng

b sai

 b / Xh 14,21

58. Khi ở vào sa mạc, vào trong ngày ………… hàng tuần, dân Ít-ra-en nhặt man-na nhiều gấp đôi so với phần lớn ngày khác.

a sản phẩm bảy

b vật dụng ba

c sản phẩm sáu

d lắp thêm nhất

 c / Xh 16,5

59. Ai đó đã đỡ tay ông Mô-sê khi ông Giô-suê giao chiến tại Rơ-phi-đim?

a ông A-ha-ron và ông Khua

b ông A-ha-ron với ông Ê-lê-a-da

c ông Giê-rô và ông A-ha-ron

d bà Mi-ri-am với ông Giê-rô

 a / Xh 17,12

60. Sau khi ông Mô-sê sử dụng gậy đập vào tảng đá để mang nước mang đến dân uống, ông đã đặt tên nơi đó là Ma-xa với Mơ-ri-va, nghĩa là …………

a hồng ân

b demo thách

c kỳ lạ lùng

 b / Xh 17,6

61. Ông Gít-rô là tư tế Ma-đi-an cùng là ………… ông Mô-sê.

a nhạc phụ

b anh họ

c ông nội

d không tồn tại quan hệ gì

 a / Xh 18,1

 62. Từ khi rời Ai-cập, phải mất bao lâu con cháu Ít-ra-en bắt đầu tới sa mạc Xi-nai?

a bố tháng

b một năm

c sáu tháng

d ba năm

 a / Xh 19,1

63. Ông Mô-sê đã nhận nơi Thiên Chúa vật gì ở trên núi Xi-nai?

a quan tài bia giao ước

b mười điều răn

c đông đảo cuộn sách ở biển cả Chết

 b / Xh 20,1-17

64. Điều răn thứ bố là gì?

a “Ngươi không được gia công chứng gian sợ hãi người”

b “Ngươi hãy ghi nhớ ngày Sa-bát, mà coi chính là ngày thánh”

c “Ngươi ko được làm thịt người”

d “Hãy thờ kính thân phụ mẹ”

 b / Xh 20,8

65. Điều răn “ngươi ko được nước ngoài tình” được để trước điều răn “ngươi ko được giết mổ người”.

a đúng

b sai

 b / Xh 20,13-14

66. Điều răn “ngươi ko được nước ngoài tình” được đặt trước điều răn “ngươi không được trộm cắp”.

a đúng

b sai

 a / Xh 20,14-15

67. Theo sách Xuất hành, “Ăn trộm yêu cầu bồi thường xuyên ; nếu không tồn tại gì đền bù thì nó được tha”

a đúng

b sai

 b / Xh 22,2

68. Theo sách Xuất hành, “Ngươi không được a dua theo …… để triển khai điều trái ; trong một vụ kiện, ngươi không được ngả theo ……… cơ mà làm chứng, khiến công lý bị không nên lệch”

a kẻ mạnh

b số đông

c kẻ quyền thế

d kẻ phạm tội

 b / Xh 23,2

69.Vật liệu nào đã làm được dùng để làm Hòm Bia Giao Ước?

a mộc keo

b mộc tùng

c mộc thích

 a / Xh 25,10

70. Tại sao dân Ít-ra-en đúc một nhỏ bê bằng vàng để thờ?

a chính vì ông A-ha-ron nổi loạn

b bởi vì ông Mô-sê quá lờ lững trễ

c chính vì chán nản

d tất cả đều sai

 b / Xh 32,1

71. Ai đó đã đứng ra nài nỉ xin gắng cho dân bọn chúng sau vụ thờ bé bê bằng vàng?

a các thầy Lê-vi

b ông A-ha-ron

c ông Giô-suê

d ông Mô-sê

 d / Xh 32,11

72. Ông Mô-sê vẫn nói : “Ai bái Đức Chúa thì theo tôi !”

a đúng

b sai

 a / Xh 32,26

 73. Thiên Chúa đã mang đến ông Mô-sê mười điều răn nhị lần.

a đúng

b sai

 a / Xh 34,1

74. Thời Mô-sê, người làm việc ngày Sa-bát bị phát hình phạt nào?

a bị vứt tù một năm

b phải dùng đồ chay một tháng

c đề nghị chết

d bị trục xuất

 c / Xh 35,1-3

75. Ở Ai-cập, ông Giu-se bị ngược đãi như 1 tên nô lệ.

a đúng

b sai

 b / Xh 39,2

76. Vào Thánh Kinh, sách Lê-vi được đặt trước sách Xuất hành.

a đúng

b sai

 b /

77. Theo sách Lê-vi, ngoài bé heo ra, các con vật nào thì cũng bị xem như là ô uế?

a lạc đà

b ngân thử

c thỏ rừng

d toàn bộ những bé trên

 d / Lv 11,4-6

78. “Con heo, vì nó bao gồm chân chẻ làm cho hai móng, dẫu vậy không nhai lại : các ngươi bắt buộc coi nó là loài ô uế.” Đức Chúa phán cùng với …………

a ông Mô-sê cùng ông A-ha-ron

b ông Giô-suê

c ông Nô-ê

 a / Lv 11,7

79. Theo sách Lê-vi, bất kể ai gây thương tích cho người ở bên cạnh thì người ấy sẽ bị gây yêu mến tích lại như vậy.

a đúng

b sai

 a / Lv 24,17,22

80. Theo sách Dân số, điều gì xẩy ra cho đa số thường dân khi họ cho gần công ty Tạm đựng hòm Bia Giao Ước?

a bạn ấy sẽ ảnh hưởng đuổi thoát khỏi trại trong vòng 40 ngày

b bạn ấy sẽ đề nghị chết

c fan ấy sẽ bị ô uế

 b / Ds 1,51

81. Theo sách Dân số, khi dân Ít-ra-en đóng trại, họ tự do thoải mái cắm lều của chính bản thân mình ở bất kể nơi nào chúng ta muốn.

a đúng

b sai

 b / Ds 2,2

82. Theo sách Dân số, người con trai nào của ông A-ha-ron yêu cầu trông coi tổng thể NhàTạm cùng các vật trong những số đó : những vật thánh và các đồ phụ tùng?

a I-tha-ma

b E-la-da

c Na-đáp

 b / Ds 4,16

83. Ông Mô-sê cầu nguyện : “Lạy Đức Chúa, xin vực dậy cho địch thù Ngài tán loạn, và cho kẻ ghét Ngài cần …… !”

a tiêu vong

b không thể huênh hoang từ đắc

c cần hổ thẹn

d chạy trốn thánh nhan

 d / Ds 10,35

 84. Theo sách Dân số, điều gì sẽ xảy ra nếu chỉ một loại kèn được thổi?

a toàn dân vẫn tập họp lại

b những kỳ mục đã tập họp lại

c các tư tế đã tập họp lại

 b / Ds 10,4

85. Theo sách Dân số, khi bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron làm phản đối ông Mô-sê bởi vì ông cưới một thiếu phụ người Cút, bà Mi-ri-am tức khắc bị ………

a mù

b xuất huyết dữ dội

c cùi

 c / Ds 12,9-16

86. Theo sách Dân số, vâng lệnh Đức Chúa, ông Mô-sê không nên mỗi bỏ ra tộc một kỳ mục đi dò thám khu đất Ca-na-an.

a đúng

b sai

 a / Ds 13,2

87. Ông Mô-sê cùng ông A-ha-ron không hề dẫn con cháu Ít-ra-en vào đất hứa.

a đúng

b sai

 a / Ds 20,12

88. Vào sa mạc, những người dân than trách ông Mô-sê bị con gì cắn chết?

a chó sói

b muỗi

c rắn độc

d bọ cạp

 c / Ds 21,6

89. Ai đó đã thay cụ ông Mô-sê lãnh đạo dân chúng?

a ông Giô-suê

b ông Ê-lê-a-da

c ông Ghi-lê-át

d ông Ben-gia-min

 a / Ds 27,12-23

90. Theo sách Đệ nhị luật, tín đồ ta ko được rạch mình cùng cạo tóc phía bên trên trán nhưng mà để tang một tín đồ chết.

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,1

91. Theo sách Đệ nhị luật, các loài sống dưới nước bị coi là ô uế là loài …………

a gồm vây và bao gồm vảy

b không tồn tại vảy

c không có vây và không có vảy

? c / Đnl 14,9-10

92. Theo sách Đệ nhị luật, các loài chim nào bị xem là ô uế?

a đại bàng, ó biển, diều mướp, kên kên và mọi thứ diều hâu

b đà điểu, cú, mòng biển, mọi thứ nhân tình cắt, cú vọ, cú mèo với chim lợn

c tình nhân nông, ó, cốc, cò, diệc, chim đầu rìu, dơi và số đông thứ quạ

d toàn bộ những bé trên

? d / Đnl 14,12-18

93. Theo sách Đệ nhị luật, “Mọi côn trùng có cánh, đồng đội phải xem như là loài ô uế, bằng hữu không được ăn.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 14,19

94. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em ko được đem sữa ……… người mẹ mà thổi nấu thịt ……… con.

a bò

b lừa

c chiên

d dê

? d / Đnl 14,21

95. Theo sách Đệ nhị luật, “Anh em không được tế Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, bò hay chiên dê bao gồm tật hoặc tỳ vệt nào, vị đó là điều ghê tởm so với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh ý em.”

a đúng

b sai

? a / Đnl 17,1

96. Theo sách Đệ nhị luật, “Từ thân anh em, trong những các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh ý em, vẫn cho mở ra một ngôn sứ như tôi để giúp đỡ anh em, anh em ………… vị ấy.”

a hãy trông chờ

b nguyện cầu cho

c hãy nghe

? c / Đnl 18,15

97. Theo sách Đệ nhị luật, “Khi bạn bè thấy trườn hay rán dê của người bạn bè mình đi lạc, thì đừng bỏ mặc làm ngơ, nhưng lại …………”

a được phép mang đến làm của mình

b phải dẫn chúng về cho người anh em

c đề xuất báo mang lại vị tứ tế

? b / Đnl 22,1

98. Theo sách Đệ nhị luật, nếu như khách hàng không bỏ trái nho như thế nào vào trang bị đựng của chính bản thân mình thì các bạn được phép nạp năng lượng nho của phòng hàng xóm. Cũng vậy, luật được cho phép bẻ gié lúa của người khác nếu như bạn thao tác đó bằng tay.

a đúng

b sai

? a / Đnl 23,24-25

99. Ông Mô-sê từ trần trên núi Nơ-vô, trong đất Mô-áp. Ông không còn sửa soạn để chết vì chưng Thiên Chúa không báo trước đến ông.

a đúng

b sai

? b / Đnl 32,48-52

100. Thiên Chúa đã chôn ông Mô-sê ngơi nghỉ thung lũng miền Mô-áp.

*

a đúng

b sai

? a / Đnl 34,5-6

101. Truyền văn như thế nào không được dùng trong Ngũ kinh?

a Gia-vít

b bốn tế

c Ê-lô-hít

d Khải huyền

 d /

102. Bên trên sông Gio-đan, Thiên Chúa đã làm một phép lạ tương tự như phép lạ rẽ nước ở biển khơi Đỏ.

a đúng

b sai

 a / Gs 1,15-17

103. Các tư tế đã với theo vật gì khi dân Ít-ra-en lâm chiến?

a cờ

b dao kiếm

c cỗ ván bia giao ước

 c / Gs 3,3-5

104. Ông Giô-suê vẫn xin mang đến mặt trời đứng yên trên khung trời để thuận lợi tiêu diệt quân địch.

a đúng

b sai

 a / Gs 6,8

105. Giờ kèn và tiếng tù và bằng sừng chiên đã nổi lên ngay trước khi thành Giê-ri-khô sụp đổ.

a đúng

b sai

 b / Gs 6,20

106. Dân Ga-ba-ôn đã được thoát nhờ nạp năng lượng vận quần áo cũ, mang giầy rách và dùng thứ bánh mì khô mốc.

a đúng

b sai

 a / Gs 9,5.12

107. Vào thời của phần thứ nhất sách ngôn sứ I-sai-a, thế lực nào trổi vượt?

a Ba-by-lon

b Át-sua

c Ai-cập

d không tồn tại câu làm sao cả

 b / Gs 10,5-11

108. Khi ông Giô-suê đánh giặc ở Ca-na-an, mặt trời sẽ đứng nguyên trên bầu trời suốt tư mươi ngày đêm.

a đúng

b sai

 b / Gs 10,13

109. Theo lệnh của Giô-suê, binh lính Ít-ra-en không bao giờ lấy chiến lợi phẩm của không ít thành mà họ chiếm được.

Xem thêm: Những Vật Hấp Thu Âm Tốt Là Những Vật A, Những Vật Nào Sau Đây Hấp Thụ Âm Tốt

a đúng

b sai

 b / Gs 11,12-14

110. Ai là thủ lãnh thứ nhất của Ít-ra-en?

a Mô-sê

b Ghít-on

c Ót-ni-ên

d Giô-suê

 c / Tl 3,9-10

111. Ông Sam-son là tín đồ rất cường tráng.

a đúng

b sai

 a / Tl 14 – 16

112. Đa-li-la đã giảm tóc ông Sam-son.

a đúng

b sai

 b / Tl 16,19

113. Bà Rút đã tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en.

a đúng

b sai

 a / R 1,16

114. Theo sách Sa-mu-en, bà An-na mong xin Thiên Chúa ban mang lại điều gì?

a được sinh sống lâu

b được một đứa con trai

c được bình an

 b / 1 Sm 1,9-11

115. “Bà hãy trở về bình an. Xin Thiên Chúa của Ít-ra-en ban mang lại bà điều bà đã xin Người”. Thầy tứ tế Ê-li nói cùng với bà

a Ê-li-sa-bét

b An-na

c Ra-khen

 b / 1 Sm 1,15-17

116. Bà An-na nói: “Chẳng có Đấng thánh làm sao như Đức Chúa, chẳng một ai khác kế bên Ngài, chẳng tất cả Núi Đá nào”

a cao bởi núi Xi-on

b sánh được cùng với núi Các-men

c như Thiên Chúa chúng ta

 c / 1 Sm 2,2

117. Khi dân bệt Se-mét quan sát vào áo quan Bia Thiên Chúa, 70 người đã trở nên đánh phạt cần chết?

a đúng

b sai

 a / 1 Sm 6,19

 118. “Bây giờ, đây là vua đứng vị trí số 1 anh em. Phần tôi, tôi sẽ già nua tóc bạc,…” Ai nói câu này ?

a Ngôn sứ I-sai-a

b Ngôn sứ Sa-mu-en

c Ngôn sứ Đa-ni-en

d Ngôn sứ Kha-ba-cúc

 b / 1 Sm 12,2

119. Cậu bé xíu Đa-vít đi mang đến trại gần địa điểm quân Ít-ra-en với quân Phi-li-tinh đánh nhau để gia công gì?

a với thức nạp năng lượng cho tía người anh trai là lính và coi họ đánh giặc ra sao

b để xem phần lớn xác chết

c để dụ những người dân lính Phi-li-tinh đầu hàng

d có thơ của thân phụ đến cho các anh trai vẫn đi lính

 a / 1 Sm 17,17-20

120. “Than ôi ! nhân vật nay ngã gục !” tướng mạo Đa-vít nói đến ai?

a vua Sa-un và nam nhi ông là Gio-na-than

b Áp-sa-lôm

c ông Sam-son

 a / 2 Sm 1,17.19.25.27

121. Ông Giu-se không hẳn là nhân vật dụng duy tuyệt nhất trong Thánh kinh mặc áo dài nhiều màu. Các con gái còn trinh của vua Sa-lô-môn cũng mang áo như vậy.

a đúng

b sai

 a / 2 Sm 13,18

122. “Phải chi phụ vương chết thay bé !” Vua Đa-vít nói với vua Sa-lô-môn.

a đúng

b sai

 b / 2 Sm 19,1

123. Sau khi vua Đa-vít qua đời, ai đã lên kế vị?

a Sa-lô-mon

b Gio-áp

c Áp-sa-lôm

 a / 1 V 2,12

124. Vua Sa-lô-môn nói: “Phân đứa trẻ em còn sinh sống ra làm cho hai, và cho mỗi người một phần hai !”

a đúng

b sai

 a / 1 V 3,25

125. Vua Sa-lô-môn là một vị vua rất khù khờ.

a đúng

b sai

 b / 1 V 3 – 11

126. Vua Sa-lô-mon vẫn dùng vật liệu gì nhằm xây Đền Thờ?

a gỗ từ núi Li-băng

b đông đảo cây cột bởi bạc

c phần đa viên gạch bởi vàng

 a / 1 V 5,20

127. Ai làm thịt vua Ê-la cùng lên có tác dụng vua, tuy vậy ông chỉ thống trị được bảy ngày?

a Đơ-vô-ra

b Dim-ri

c A-suê-rô

 b / 1 V 16,9-10.15

128. Vua A-kháp làm vua Ít-ra-en trước vua Om-ri.

a đúng

b sai

 b / 1 V 16,16.29

129. Theo lời ngôn sứ Ê-li-a, tại sao vua A-kha-di-a, con trai vua A-kháp, cấp thiết khỏe lại sau thời điểm bị té?

a bởi ông bị té ngã từ bên trên núi cao xuống

b bởi vì ông ko kêu ước Thiên Chúa và lại kêu ước thần Ba-an

c do ông bị đập đầu vào một trong những tảng đá

 b / 2 V 1,15-16

130. Ông Ê-li-a đang cỡi một con lừa color vàng mà lại lên trời.

a đúng

b sai

 b / 2 V 2,11

131. Dân như thế nào bắt dân Ít-ra-en đi lưu lại đày những năm?

a dân Sa-ma-ri-a

b dân Ba-by-lon

c dân Rô-ma

 b / 2 V 24,10-17

132. Vua Đa-vít bảo vua Sa-lô-môn xây một đền rồng thờ như ông đã có lần mong muốn, tuy vậy vua Sa-lô-môn ko nghe theo mà xây thường thờ dạng hình khác.

a đúng

b sai

 b / 1 Sb 22,6-7 ; 28,10-20

133. Đền cúng vua Sa-lô-môn lớn đến cả người ta đang tả là nó to hơn cả nhỏ tàu của ông Nô-ê.

a đúng

b sai

 b / 2 Sb 3,3 ; St 6,15

134. Thành Ba-by-lon trở thành một phần của đế quốc nào?

a Ai-cập

b Ba-tư

c Rô-ma

 b / Et 1,1-4

135. Bởi ông Ma-đô-kê ko cúi lạy ông Ha-man nên ông Ha-man tức giận, quyết định hủy hoại người Do-thái.

a đúng

b sai

 a / Et 3,2.5-6

136. “Thật chẳng tất cả ai bên trên cõi khu đất này giống hệt như nó : một con bạn vẹn toàn với ngay thẳng, kính hại Thiên Chúa và lánh xa điều ác !” Chúa nói cùng với quỷ Xa-tan về ai?

a ông Gióp

b ông Mô-sê

c ông Áp-ra-ham

d ông Lót

 a / G 1,8

137. Con trai đàn bà ông Gióp đang làm cái gi khi bọn họ bị giết?

a âu yếm đàn gia súc

b đi tham quan

c nạp năng lượng tiệc cùng uống rượu tận nơi anh cả của họ

d cấy xung quanh ruộng

 c / G 1,18

138. “Đức Chúa đã ban cho, Đức Chúa lại đem đi : xin chúc tụng Đức Chúa !” Ai nói?

a ông Tô-bi-a

b vua Đa-vít

c vua Sa-lô-môn

d ông Gióp

 d / G 1,21

139. Thử thách thứ hai của ông Gióp là gì?

a mờ mắt

b bị đói khát hành hạ

c bị ung nhọt khắp cả người

d tất cả đều sai

 c / G 2,4-8

140. Ê-li-phát, các bạn của ông Gióp bảo rằng nỗi bất hạnh xảy ra …………

a chính vì con fan sinh ra nhằm mà chịu khổ

b cũng chính vì Thiên Chúa làm cho chúng xảy đến

c chính vì định mệnh mang lại như vậy

 a / G 5,6-7

141. Sau cuối Đức Chúa đáp lại lời mong xin của ông Gióp nạm nào?

a Đức Chúa giận dữ với ông

b Đức Chúa đang tăng gấp rất nhiều lần những gì ông gồm trước kia

c Đức Chúa thích hợp về ông

 b / G 42,10

142. Một thời hạn ngắn sau khoản thời gian phải chịu đựng những thử thách và nhức khổ, ông Gióp đã chết.

a đúng

b sai

 b / G 42,16

143. Theo Thánh Vịnh, niềm hạnh phúc cho đầy đủ ai không tuân theo đường lối của ………….

a phường ác nhân

b kẻ nghèo hèn

c kẻ hiếu chiến

 a / Tv 1,1

144. Theo lời Thánh vịnh, Thiên Chúa không khi nào bỏ rơi hầu hết ai tìm kiếm Người.

a đúng

b sai

 a / Tv 9,11

145. “Chúa là nguồn sáng cùng ơn cứu độ của tôi, …… ?”

a ai đang nghe giờ đồng hồ tôi reo hò

b tôi còn sợ người nào ?

c ai sẽ tạo cho tôi lạc mặt đường được

 b / Tv 27,1

146. Theo Thánh vịnh 27, Đức Chúa được trình bày thế nào?

a vị vua tuyệt đối của tôi

b vị mục tử xuất sắc lành

c là nguồn sáng với là ơn cứu vớt độ của tôi

d là đá tảng và là rừng núi bảo đảm an toàn tôi

 c / Tv 27,1

147. “Lạy Chúa, bé xin tâng bốc Ngài, bởi vì ………… không để quân thù đắc chí nhạo mỉm cười con”

a sẽ thương cứu giúp vớt

b dường như không bỏ rơi con

c đã tha thứ đến con

 a / Tv 30,2

148. Theo Thánh vịnh 31, “núi đá và ………… đảm bảo an toàn con, đó là Chúa”.

a thành luỹ

b vinh quang

c khiên mộc

 a / Tv 31,4

149. Đức Giê-su thốt ra lời ở đầu cuối bằng một câu trong Thánh vịnh 31, đó là câu nào?

a “Trong tay Ngài, con xin giao phó hồn con”

b “Xin tha cho họ, bởi vì họ không biết việc họ làm”

c “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi bé ?”

 a / Tv 31,6

150. Theo Thánh vịnh 33, thái độ thích hợp trước nhan Chúa là gì?

a lòng kính sợ

b lòng dũng cảm

c run sợ

d ước xin

 a / Tv 33

151. Vào Thánh vịnh 36, fan tội lỗi sinh sống trong mộng ảo nên không hề có day dứt.

a đúng

b sai

 a / Tv 36,2-3

 152. Theo Thánh vịnh 37, đồ vật gi dành sẵn cho người ở trong sự bình yên với Thiên Chúa?

a niềm vui

b tất cả những gì họ cần

c nhỏ dòng cháu giống

d không hại gì cả

 c / Tv 37,37

153. Theo Thánh vịnh 41, điều xấu số nào có thể tấn công bất thình lình?

a nghèo nàn

b đụng đất

c bệnh dịch tật

d hạn hán

 c / Tv 41,1-13

154. Theo Thánh vịnh 44, dân Ít-ra-en được miêu tả như rứa nào?

a như một dân tộc hùng mạnh

b như đội binh của Thiên Chúa

c như bạn bè cừu bị sát sinh

d như một fan ngoại tình

 c / Tv 44,23

155. “Lòng trào dâng số đông lời cẩm tú, miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, lưỡi tôi ví tựa …………”

a ngà ngọc châu báu

b cung lũ réo rắt

c tay fan phóng bút

 c / Tv 45,2

156. Theo Thánh vịnh 48, thành của Đức Đại Vương sinh sống đâu?

a núi Xi-on

b Sa-ma-ri-a

c Ni-ni-vê

d Rô-ma

 a / Tv 48,3

157. Thánh vịnh 51, được điện thoại tư vấn là lời cầu nguyện của lòng thống ân hận ăn năn, được xúc cảm bởi trở nên cố như thế nào trong cuộc sống vua Đa-vít?

a contact của vua Đa-vít với bà Bát-sê-va

b tử vong của Áp-sa-lôm

c vua Đa-vít làm cho hỏng chiến lược của vua Sa-un

d giết chết Gô-li-át

 a / Tv 51,2

158. “Cả trái đất, hãy …………”

a hoan hô Thiên Chúa

b thần phục vị vua của bọn chúng ta

c dưng lời tạ ơn lên trước nhan Chúa

 a / Tv 66,1

159. Theo Thánh vịnh 80, ai là mục tử của Ít-ra-en?

a Mô-sê

b Sa-lô-mon

c Thiên Chúa

d Đa-vít

 c / Tv 80,2-4

160. “Kể mang lại muôn dân biết …………, cho đầy đủ nước hay những kỳ công của Người”

a người thật là vinh hiển

b fan thật là công chính

c ngày hoàn hảo của Đức Chúa

 a / Tv 96,3

161. “Toàn cõi khu đất này vẫn xem thấy …………”

a vương quyền của Thiên Chúa

b ơn cứu vãn độ của Thiên Chúa chúng ta

c thế lực của Thiên Chúa

 b / Tv 98,3

162. “Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài, danh bụ bẫm khả tôn khả úy, ………… !”

a danh thánh thiện nhường nhịn bao

b danh rạng rỡ vinh quang

c danh đáng yêu trọng muôn đời

 a / Tv 99,3

163. Vào 150 Thánh vịnh, Thánh vịnh nào ngắn nhất?

a 117

b 140

c 100

d 20

 a / Tv 117

164. Thánh vịnh nào nhiều năm nhất ?

a 18

b 117

c 115

d 119

 d / Tv 119

165. Thánh vịnh 122 ước cho thành như thế nào được thái bình?

a Giê-ru-sa-lem

b Ni-ni-vê

c Xơ-đôm

 a / Tv 122

166. Theo Thánh vịnh 136, đồ vật gi tồn tại trường thọ ?

a tình thương của Thiên Chúa

b trời đất

c Lề Luật

 a / Tv 136

167. Trong Thánh Kinh, sách Thánh vịnh được để trước sách Châm Ngôn.

a đúng

b sai

 a /

168. Ai được call là người sáng tác của sách Châm ngôn?

a vua Đa-vít

b ngôn sứ Hô-sê

c ông Mô-sê

d vua Salô-môn

 d / công nhân 1,1

169. Theo sách Châm ngôn, “Lòng kính sợ Thiên Chúa là mở đầu của tri thức”.

a đúng

b sai

 a / công nhân 1,7

170. Theo sách Châm ngôn, cái gì mà bạn ta cần yếu cậy dựa vào?

a mong muốn cho tương lai

b lời răn dạy của fan khác

c hiểu biết của chính mình

d tin yêu vào hầu hết gì không thấy được

 c / công nhân 3,5

171. Theo sách Châm ngôn, điều gì khiến cho thủ lãnh xiêu lòng lòng ?

a hăm dọa

b kiên nhẫn

c qui định hợp lý

d quân đội

 b / cn 5,15

172. Theo sách Châm ngôn, bao gồm bảy điều có tác dụng Đức Chúa tởm tởm, bố điều đầu là : mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay ngã xuống người vô tội.

a đúng

b sai

 a / cn 6,16

173. Theo sách Châm ngôn, “phụ con gái đẹp người mà không đẹp mắt nết khác chi khuyên quà đem xỏ mũi heo”.

a đúng

b sai

 a / công nhân 11,22

174. Theo sách Châm Ngôn, điều tự nhiên và thoải mái và tốt đẹp là ghét lời sửa dạy.

a đúng

b sai

 b / công nhân 12,1

175. Theo sách Chân ngôn, “Lời thật thà lưu tồn mãi mãi, lưỡi dối gian chỉ tất cả một thời.”

a đúng

b sai

 a / cn 12,19

176. Theo sách Châm ngôn, miệng kẻ dại tất cả …………, môi người khôn bảo vệ người khôn.

a nọc độc bị tiêu diệt người

b mầm kiêu ngạo

c lưỡi như gươm sắc

 b / cn 14,3

177. Theo sách Châm ngôn, tiếng nói khiêu khích có tác dụng ………

a nổi cơn thịnh nộ

b fan ta hành động

c mang lại dốt nát

d tạo thêm uy tín

 a / cn 15,1

178. Theo sách Châm ngôn, vật gì làm hoan hỉ nét khía cạnh ?

a giàu có

b một cây nến

c nói sự thật

d lòng mừng vui

 d / công nhân 15,13

179. Theo sách Châm ngôn, mái đầu bạc tình là …………

a lốt hiệu của sự việc suy tàn

b dấu hiệu của sự việc lo lắng

c triều thiên vinh hiển

d vết hiệu của sự việc thông minh

 c / công nhân 16,31

180. Theo sách Châm ngôn, cái gì là cạm bả của người ngu?

a môi mồm nó

b sự dại dột dốt của nó

c lời hứa của nó

 a / cn 18,7

181. Trong sách Châm ngôn chúng ta thấy : “Nhiệt tình nhưng thiếu quan tâm đến nào có lợi chi, ………… ắt gồm khi lầm lỡ”

a hành động kiên quyết

b hành vi đúng đắn

c bước thong thả

d bước vội vàng

 d / công nhân 19,2

182. Theo sách Châm Ngôn, fan ta sẽ cố gắng báo thù.

a đúng

b sai

 b / công nhân 20,22

183. Theo sách Châm ngôn, chiếc gì là điểm chung của người giàu và người nghèo?

a khía cạnh đất

b học thức

c Lề luật

d chúng ta được Thiên Chúa chế tạo dựng

 d / công nhân 22,2

184. Theo sách Châm ngôn, “Ai kêu : ‘Than ôi !’ ? Ai kêu : ‘Khổ thừa !’ ? Ai cứ gây gổ ? Ai phải thở than ? Ai chịu hầu hết vết yêu mến vô lý ? Ai có hai con mắt đỏ ngầu ? Đó là người nấn ná mãi …………”.

a bên những người bạn xấu

b ở địa điểm chợ búa, không chịu làm những gì cả

c xòng bạc

d bên ly rượu, là tín đồ đi nếm đủ trang bị rượu ngon

 d / cn 23,29-30

185. Theo sách Châm ngôn, cái gì “như rắn cắn, như nọc độc hổ mang”?

a rượu

b hiếu chiến

c giận dữ

d sự chết

 a / công nhân 23,31-32

186. Theo sách Châm ngôn, “Kẻ lừa đảo bạn bè, rồi bảo : …………, thì tương tự như người giả vờ điên phóng lửa, phun tên gây chết chóc”.

a “Xin lỗi !”

b “Đùa đấy thôi !”

c “Không biết đâu !”

 b / công nhân 26,18-19

187. Theo sách Châm ngôn, “Thà nghèo mà ăn ở chu toàn còn hơn ………… cơ mà sống xung quanh co.”

a khỏe mạnh mạnh

b vận chuyển dễ dàng

c giàu

 c / công nhân 28,6

188. Theo sách Châm ngôn, công lý của mỗi người đều đến từ Lề Luật.

a đúng

b sai

 b / công nhân 29,26

189. Theo sách Châm ngôn, “Kẻ nào giương mắt chế nhạo cha, và khinh thường chuyện vâng lời mẹ, có khả năng sẽ bị …………”

a fan đời coi thường dể

b con cháu đối xử lại như vậy

c quạ làm việc lũng sâu móc mắt, và bị chủng loại diều hâu rỉa thịt

d toàn bộ đều sai

 c / công nhân 30,17

190. Quyển sách nào trong bộ Thánh ghê nói về sự phù vân, nhưng mà thật ra là về quý hiếm của cuộc sống con người ?

a Gióp

b Giảng viên

c Huấn ca

d Khôn ngoan

 b /

191. Theo sách Giảng viên, không có gì giỏi hơn là ………

a ngồi phía sau còn chỉ trích

b siêu thị và hưởng mọi thành quảdo công huân khó nhọc mình có tác dụng ra

c đi khỏi quê hương

d gật đầu cuộc sống bất công

 b / Gv 2,24

192. Theo sách Giảng viên, “một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, 1 thời để …………”

a múa nhảy

b reo hò

c ca hát

 a / Gv 3,4

193. Theo sách Giảng viên, “một thời để xé rách, 1 thời để vá khâu, một thời để làm thinh, 1 thời để …………”

a gào thét

b chửi rủa

c lên tiếng

 c / Gv 3,7

194. Theo sách Giảng viên, “một thời nhằm yêu thương, 1 thời để thù ghét, 1 thời để khiến chiến, một thời để ………”

a giết mổ chết

b có tác dụng hòa

c ôm hôn

d trị lành

 b / Gv 3,8

195. Theo sách Giảng viên, “Mọi sự phần đa đi về một nơi, phần đa sự đều đến từ bụi đất, rất nhiều sự đầy đủ trở về …………”

a cùng Thiên Chúa

b những vết bụi đất

c hỏng vô

 b / Gv 3,20

196. Theo sách Giảng viên, người ta sẽ tới gần nhà đất của Đức Chúa cùng với …………

a thuế thập phân

b lòng dũng cảm

c lòng vâng phục

d lòng không ngại lắng

 c / Gv 4,17

197. Theo sách Giảng viên, “………… thì rộng dầu quý, cùng ngày bị tiêu diệt hơn ngày sinh.”

a lao động

b tiếng xuất sắc danh thơm

c domain authority sạm nắng

d bè bạn

 b / Gv 7,1

198. Theo sách Giảng viên, sự khôn ngoan hiểu biết thì có lợi hơn, bởi nó làm cho những người khôn được …………

a sống

b hạnh phúc

c có ý tưởng hay

d giàu có

 a / Gv 7,12

199. Theo sách Giảng viên, “Cơm bánh của bạn, hãy thả cùng bề mặt nước, về lâu về dài, …………”

a bạn sẽ được tin vui hoan

b bạn sẽ tìm lại được

c bạn sẽ được Đức Chúa ban các gấp bảy

 b / Gv 11,1

200. Theo sách Giảng viên, “Giữa tuổi thanh xuân, chúng ta hãy tưởng nhớ Đấng đã hình thành mình. Đừng đợi cho tai ương ập tới, …………”

a đừng đợi cho năm tháng qua đi

b cơ hội đó chúng ta trở tay không kịp

c và bạn sẽ không né khỏi

 a / Gv 12,1

201. Sách Giảng viên tất cả nói : “Sức bạo dạn là niềm tự hào của giới thanh niên, ………… là vinh diệu của sản phẩm bô lão.”

a ghê nghiệm

b mái tóc bạc

c tí hon đau

 b / Gv 20,29

202. Theo sách Khôn ngoan, Thiên Chúa không làm nên …

a dịch tật

b cồn đất

c loại chết

d sóng thần

 c / Kn 1,13

203. Theo sách Khôn ngoan, không còn có ai về bên từ cõi chết.

a đúng

b sai

 a / Kn 2,1

204. Theo sách Khôn Ngoan, do đâu nhưng sự chết thốt nhiên nhập vào thay gian?

a sự ngu dốt

b rủi ro

c sự ganh tỵ của quỷ dữ

d một chiến lược chu đáo

 c / Kn 2,24

205.  Hình hình ảnh nào mà lại sách sáng suốt đã dùng để chứng minh một trung khu hồn được tinh luyện?

a gặt lúa trên cánh đồng

b gọt giũa viên kim cương

c đất sét nung của tín đồ thợ gốm

d đá quý trong lò lửa

 d / Kn 3,6

206. Theo sách Khôn ngoan, chết yểu là dấu hiệu mắc nhiều tội ác.

a đúng

b sai

 b / Kn 4,7-8

207. Bước đầu tiên để đạt tới mức sự thận trọng là gì?

a kiên tâm cầu nguyện

b chân thành ham ước ao học hỏi

c thao tác làm việc tốt

d chăm chỉ rèn luyện

 b / Kn 6,17

208. Theo sách Khôn ngoan, điều gì làm cho người ta chiếm hữu được sự khôn ngoan?

a trở nên đồng minh với Thiên Chúa

b vương vãi quyền

c kính trọng tín đồ khác

d sinh sống lâu

 a / Kn 7,14

209. “Từ thời trai trẻ, tôi đã thương yêu và tra cứu kiếm ………, tôi tìm phương pháp cưới ……… làm bạn đời tri kỷ ; và vẻ đẹp nhất của ……… làm cho tôi say đắm.”

a Nàng

b đoá hoa đẹp

c Đức Khôn Ngoan

 c / Kn 8,2

210. Theo sách Khôn ngoan, “Ý định tạo sự các tượng thần là dắt mối của tội bất trung. Sáng chế ra tượng thần là tạo cho cuộc đời …………”

a tăng lên cạm bẫy

b lỗi hỏng

c tàn tạ

d thêm rối ren

 b / Kn 14,12

211. Theo sách Huấn ca, nếu như khách hàng mộ mến khôn ngoan, các bạn sẽ làm gì ?

a đảm bảo môi sinh

b sống tốt

c sống hợp lý với đầy đủ người

d tuân giữ những giới răn

 d / Hc 1,26

212. Sách Huấn ca trái quyết mạnh mẽ rằng kẻ làm nhỏ phải luôn luôn luôn …………

a làm việc thoải mái

b giao hàng các bậc sinh thành

c ăn uống những thức ăn uống bổ dưỡng

 b / Hc 3,7

213. Theo sách Huấn ca, họ không bao gồm bổn phận phải giúp đỡ những người bần cùng và bí thiếu.

a đúng

b sai

 b / Hc 4,3-5

214. Theo sách Huấn ca, đồ vật gi làm tăng thêm tình bạn?

a đề phòng nhau

b gọi biết nhau

c ăn uống nói vơi dàng

d tha thứ

 c / Hc 6,5

215. Sách Huấn ca vẫn khuyên chúng ta đón dấn điều gì tức thì từ độ thanh xuân?

a thú nhồi bông

b thật nhiều bạn bè

c lời giáo huấn

d hồ hết thời xung khắc vui vẻ

 c / Hc 6,18

216. Theo sách Huấn ca, không được khước từ điều gì tức thì cả đối với người đang chết?

a làm ơn

b âm nhạc

c khoan dung

d đồ ăn và thức uống

 a / Hc 7,33

217. Theo sách Huấn ca, đầu mối của tội vạ là gì ?

a niềm tin khép kín

b giàu sang

c kiêu căng

d niềm tin trống rỗng

 c / Hc 10,13

218. Theo sách Huấn ca, “đừng khen một người bầy ông vì người ấy đẹp và đừng kinh ghét ai bởi vì …………”

a họ nhiều sang

b vẻ bên ngoài

c lời nói

d bọn họ thông minh

 b / Hc 11,2

219. Sách Huấn ca nói rằng lốt hiệu nhận biết cái xuất sắc cái xấu là gì ?

a việc giúp đỡ

b lời nhận xét

c bí quyết cho đi

d dung nhan mặt cố kỉnh đổi

 d / Hc 13,25

220. Theo sách Huấn ca, của nả không cần cho ai?

a bạn nghèo

b kẻ đái nhân

c tín đồ giàu

d fan già cả

 b / Hc 14,3

221. Theo Sách Huấn Ca, quy pháp luật muôn đời là gì ?

a dậäy sớm sẽ phạm phải bệnh giun

b yêu người thân cận

c mọi bạn đều nên chết

d mắt thường mắt

 c / Hc 14,17

222. Theo sách Huấn ca, mọi cá nhân sẽ lãnh thừa nhận điều mà lại mình …………

a ước ao muốn

b coi là mục đích

c đang làm

d nên thiết

 c / Hc 16,14

223. Theo sách Huấn ca, vật gì là nhỏ ngươi đôi mắt Chúa ?

a ơn huệ của bọn chúng ta

b năng lực của bọn chúng ta

c nhân phương pháp của chúng ta

d dáng vẻ của bọn chúng ta

 a / Hc 17,22

224. Sách Huấn ca nói rằng chúng ta có thể nhận quan tâm một người qua …………

a lời nói

b dáng vẻ

c tài năng

d thế giá gia đình

 b / Hc 19,29

225. Theo sách Huấn ca, làm chũm nào mà người ta có thể gây được thiện cảm?

a nói về kỹ năng của tín đồ mình đối thoại

b nói ít

c nói thẳng

d thao tác làm việc chăm chỉ

 b / Hc 20,13

226. Theo sách Huấn ca, lời mong khẩn của ai được nhận lời ngay mau chóng ?

a fan nghèo

b đơn vị vua

c bốn tế

d tín đồ giàu

 a / Hc 21,5

227. Theo sách Huấn ca, lời khôn ngoan ở trong ………… con người.

a tư tưởng

b đầu óc

c sách vở

d hành động

 b / Hc 21,26

228. Theo sách Huấn ca, người đã thân quen ………… thì suốt đời không một ai sửa dạy dỗ nổi.

a tấn công nhau

b phá phách

c nói đều lời nhục mạ

d rượu chè

 c / Hc 23,15

229. Đức Chúa lấy làm cho vui ưng ý khi …………

a vợ ông chồng ý hợp trọng điểm đầu

b láng giềng thân thiết

c anh em hòa thuận

d toàn bộ những điều trên

 d / Hc 25,1

230. Theo sách Châm ngôn, dòng gì y hệt như quả táo khuyết vàng trên đĩa bội bạc chạm trổ?

a kệ sách

b lời nói ra đúng vào lúc đúng thời

c trái cấm

d hoa tai

 b / Hc 25,11

231. Theo sách Huấn ca, loại gì chúng ta cũng có thể đạt tới nếu bạn nỗ lực theo xua nó?

a sức mạnh

b danh tiếng

c sự công chính

d giàu sang

 c / Hc 27,8

232. Sách Huấn ca nói rằng đáng nguyền rủa cố kỉnh ……… gây phân tách rẽ giữa bao người đang hòa thuận.

a kẻ nói xấu, nói hành, kẻ nói lời nhị ý

b kẻ tội lỗi

c kẻ hiếu chiến

 a / Hc 28,13

233. Theo sách Huấn ca, dòng gì mang đến cho con tín đồ thêm sức sống giả dụ biết điều độ ?

a công việc

b của cải

c rượu

d lời ca tụng

 c / Hc 31,27

234. Theo sách Huấn ca, cái gì làm cho người ta thêm thông minh tháo vát?

a lề thói hằng ngày

b thực phẩm

c bôn ba

d rượu

 c / Hc 34,10

235. Theo sách Huấn ca, ai là tín đồ hiểu biết nông cạn?

a người chưa từng trải

b bạn không khi nào du lịch

c người không còn đọc sách báo

d người dân có ít các bạn bè

 a / Hc 34,10

236. Theo sách Huấn ca, ai không lúc nào sợ hãi?

a bạn mạnh mẽ

b người dân có quyền sở hữu

c tín đồ kính hại Đức Chúa

d người giàu có

 c / Hc 34,14

237. Theo sách Huấn ca, ai là tín đồ dâng lễ đền tội thực sự?

a fan thinh yên ổn rút lui

b tín đồ xa kiêng bất công

c người tạo ra sự tượng thần

 b / Hc 35,3

238. Theo sách Huấn ca, Thiên Chúa đang trả lại cho việc quảng đại của chúng ta gấp bao nhiêu lần?

a nhì lần

b bảy lần

c tư lần

d tía lần

 b / Hc 35,10

239. Theo sách Huấn ca, công việc và nghề nghiệp nào làm tăng lên sự khôn ngoan?

a phu khuân vác

b gớm sư

c nông dân

d thợ chạm trổ

 b / Hc 38,24

240. Thiên Chúa nói với ngôn sứ I-sai-a : “Hãy mang lại đây, ……”

a ta bên nhau tranh luận

b ta cùng cả nhà dự tiệc

c ta thuộc lên núi Chúa

 a / Is 1,18

241. “Đức Chúa phán : vì các đàn bà Xi-on kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vênh vác mặt, liếc mắt, chúng bước đi nhún nhảy, khua kiềng đeo chân, nên chúa thượng sẽ làm cho cho phụ nữ Xi-on ghẻ chốc đầy đầu, …”, được viết trong sách nào?

a Na-khum

b Gia-ca-ri-a

c Giê-rê-mi-a

d I-sai-a

 d / Is 3,16-17

242. I-sai-a đã báo trước rằng thành ………… vẫn thành một gò đổ nát.

a Đa-mát

b Ni-ni-vê

c Ba-by-lon

 a / Is 17,1

243. Làm cầm cố nào Thiên Chúa để lời của tín đồ vào miệng ngôn sứ Giê-rê-mi-a?

a đưa tay va vào miệng ông

b đưa mang lại ông một cuộn sách để ăn

c đặt viên than cháy đỏ vào miệng ông

 a / Gr 1,9

244. Ngôn sứ là ai?

a là người lý giải các ngôi sao

b là vạc ngôn viên của Thiên Chúa

c là bạn tiên đoán tương lai

 b / Gr 1,9 ; Xh 4,15-16 ; 7,1

245. Sứ điệp chủ công của toàn bộ các ngôn sứ là gì?

a sự phá hủy và kết án

b sự ca tụng và vui mừng

c sự ân hận hối cải

d toàn bộ đều sai

 c /

246. Một vị ngôn sứ đích danh cần từ vứt …………

a ý riêng

b sự ghen tuông đua với các ngôn sứ khác

c sự nhiều có

d toàn bộ những điều trên

 a /

247. Phần lớn ai tất cả liên quan đặc biệt quan trọng tới những ngôn sứ?

a vua chúa

b các tư tế và những ngôn sứ khác

c phần đa người khổ sở và bị ruồng bỏ

d toàn bộ những câu trên

 c /

248. Sách ngôn sứ nào ngắn độc nhất vô nhị trong Thánh gớm Cựu Ước?

a Giô-en

b A-mốt

c Ô-va-đi-a

d Giô-na

 c /

249. Mọi lời của một ngôn sứ chỉ có ý nghĩa vào thời nhưng ngôn sứù kia sống.

a đúng

b sai

 b /

 250. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a ước xin Chúa : “Lạy Đức Chúa, xin trị lành con, để bé được chữa lành ; xin cứu vãn thoát con, để nhỏ …………”

a còn hoàn toàn có thể tuyên sấm mang đến dân

b còn mở miệng ca tụng Ngài

c được cứu vãn thoát

d nhằm quân thù khỏi khinh hay danh Chúa

 c / Gr 17,14

251. Giê-rê-mi-a đề cập lại lời Thiên Chúa hứa rằng Giê-ru-sa-lem sẽ bị một nước giai cấp trong bảy năm, tiếp đến nước này sẽ bị tiêu diệt. Đó là nước làm sao ?

a Át-sua

b Ba-by-lon

c Ai-cập

 b / Gr 25,9-12

252. Sách Ê-dê-ki-en khởi đầu nói về vị ngôn sứ bị giữ đày vào xứ Kan-đu, bên sông ………..

a Nin

b Tic-ri

c Cơ-va

 c / Ed 1,1

253. Thiên Chúa đang hỏi ngôn sứ Ê-dê-ki-en về những bộ khung khô trong thung lũng : “Hỡi con người, liệu các bộ xương này ………… ?”

a tất cả còn mãi sau mãi không

b có hồi phục được không

c tất cả còn phân biệt xương của người nào không

 b / Ed 27,3

254. Thiên Chúa bảo ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói tiên tri phòng lại đều kẻ chăn dắt Ít-ra-en do họ chỉ lo cho bạn dạng thân mà không phải lo ngại cho dân.

a đúng

b sai

 a / Ed 34,1-5

255. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo mơ thấy hình một chiếc đầu bởi vàng, hai tay bằng bạc tình và bụng bằng đồng.

a đúng

b sai

? a / Đn 2,28-32

256. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo vẫn ném Sát-rác, Mê-sác và A-vết Nơ-gô vào lò đã cháy rừng rực vì họ lắc đầu không cúi lạy cúng phượng một ngẫu tượng, tuy nhiên lửa đang không làm hại được họ.

a đúng

b sai

? a / Đn 3,14-30

257. Những người bạn của Đa-ni-en bị nhà vua giết.

a đúng

b sai

? b / Đn 3,26-27 (93-94)

258. Ngôn sứ Đa-ni-en vẫn thuần phục được sư tử.

a đúng

b sai

? a / Đn 6

259. Khó tính vì câu hỏi ngôn sứ Đa-ni-en cầu nguyện với Thiên Chúa, vua Đa-ri-ô, người cai trị Ba-by-lon, đã chỉ định ném ngôn sứ Đa-ni-en vào đun lâu cho mềm sư tử.

a đúng

b sai

? b / Đn 6,12-16

260. Vì tại sao nào ngôn sứ Đa-ni-en bị bỏ vô hầm sư tử ?

a ông kháng đối công ty vua

b ông giết bé rắn béo mà dân Ba-by-lon sùng bái

c ông trốn về quê hương

? b / Đn 14,23-32

 261. Ngôn sứ Đa-ni-en đang ở trong hầm sư tử thì Thiên sứ của Đức Chúa không đúng một tín đồ đem thức ăn đến cho ông. Fan ấy là ai ?

a Kha-na-nia

b A-da-ri-a

c Kha-ba-cúc

d Mi-sa-en

? c / Đn 14,33-39

262. Sau bảy ngày, công ty vua mang đến hầm sư tử để khóc Đa-ni-en, dẫu vậy nhà vua thấy ông sẽ ngồi đó, công ty vua liền ca tụng Thiên Chúa của Đa-ni-en.

a đúng

b sai

? a / Đn 14,40-41

263. Ngôn sứ Hô-sê đã dùng hình ảnh nào để diễn đạt mối quan hệ tình dục giữa Thiên Chúa với dân Ít-ra-en ?

a người chúng ta thân

b người mục tử và bọn chiên

c hôn nhân

d hợp đồng kinh doanh

 c /

264. Bi kịch nào ảnh hưởng mạnh mẽ cho đời ngôn sứ của ngôn sứ Hô-sê ?

a chết choc của bé trai

b bệnh phong cùi

c triệu chứng nghiện rượu

d bị vợ phản bội

 d /

265. Ngôn sứ Hô-sê vẫn cưới ai làm bà xã ?

a Rút

b Gô-me

c Giu-đi-tha

 b / Hs 1,2-3

266. Theo sách ngôn sứ Hô-sê, các tư tế đã không lo ngại hướng dẫn dân chúng mà còn đi vào con mặt đường truỵ lạc.

Xem thêm: 6 Cặp Phạm Trù Triết Học Là Gì? 6 Cặp Phạm Trù Triết Học Của Triết Học Mác

a đúng

b sai

 a / Hs 4,4-19

267. Ngôn sứ Hô-sê đã nguyền rủa các tư tế bởi câu nói : “Vì thiếu thốn ………… mà lại dân Ta bị tiêu vong.”

a hy sinh

b thực phẩm

c phúc lành

d đọc biết

 d / Hs 4,6

268. Ngôn sứ Hô-sê đã nhắm vào ai lúc ông nói : “Chúng bao gồm ăn, dựa vào dân Ta phạm tội, bọn chúng thích thú, lúc dân Ta tội trạng !”

a hàng tứ tế

b dân Ca-na-an nước ngoài đạo

c các nhà thiết yếu trị

 a / Hs 4,8

269. Ngôn sứ Hô-sê cảnh cáo : “Chúng gieo gió thì buộc phải gặt …………”

a những lợi ích

b bão

c được vụ mùa bội thu

d hoa trái

 b / Hs 8,7

270. Theo sách ngôn sứ Hô-sê, Đức Chúa sẽ báo oán thù cho tình cảm bị Ít-ra-en phủ nhận : “Gươm đao đã lại hoành hành trong số thành của nó, ………… với ngốn sạch con cái nó, vì chưng chúng gồm có ý trang bị xấu xa.”

a sẽ làm cỏ

b sẽ thiêu hủy

c đang đập nát

d đang cày xới

 a / Hs 11,6

271. Ngôn sứ Hô-sê tuyên tía rằng đứa ngoại tình Ít-ra-en sẽ ảnh hưởng hủy diệt.

a đúng

b sai

 b / Hs 11,8-9

272. Theo sách ngôn sứ Giô-en, “Ngày của Đức Chúa” như vậy nào?

a ngày thinh lặng với thanh thản

b ngày buổi tối tăm u ám và sầm uất và mây mù về tối đen

c ngày đầy hoan hỉ

 b / Ge 2,1-2

273. Qua ngôn sứ Giô-en, Thiên Chúa sẽ hứa rằng : “Con trai đàn bà các ngươi sẽ đổi mới ngôn sứ, người già được báo mộng, tuổi teen …………

a vẫn tuyên sấm ngay giữa hội đường

b thấy thị kiến

c sẽ thuộc vui ca

 b / Ge 3,1

274. Theo sách ngôn sứ Giô-en, cánh đồng Giê-hô-sa-phát có ý nghĩa gì ?

a địa điểm xét xử cuối cùng

b khu vực dành cho tất cả những người phong cùi

c khu vực đày ải

d địa điểm an nghỉ

 a / Ge 4,2

275. Ngôn sứ A-mốt gọi phần lớn người bầy bà phong phú ở Ít-ra-en là gì ?

a mụ trườn cái xứ Ba-san

b mụ phù thủy

c mụ chằn tinh

d sư tử cái

 a / Am 4,1

 276. Theo ngôn sứ A-mốt, ngày của Đức Chúa sẽ xẩy ra thế nào cho dân Ít-ra-en?

a một ngày đầy hy vọng

b một ngày buổi tối tăm

c một ngày đầy xuất xắc vọng

d một ngày tràn ngập ánh sáng

 b / Am 5,18

277. Ngôn sứ A-mốt quở quang trách phần nhiều nhà nắm quyền là gì?

a tụi nạp năng lượng không ngồi rồi

b bè phái quân phè phỡn

c ngồi mát ăn uống bát vàng

 b / Am 6,7

278. Tứ tế thường thờ bết Ên đang đuổi ngôn sứ A-mốt. Bốn tế ấy thương hiệu là gì?

a Men-ki-sê-đê

b Ê-dê-ki-en

c Da-ca-ri-a

d A-mát-gia

 d / Am 7,12-13

279. Ngôn sứ A-mốt báo trước hình phạt vào trong ngày của Chúa: “Ngày ấy, ………… sẽ vị khát mà ngất xỉu xỉu.”

a vậy ông thay bà

b nam đàn bà tú

c những trẻ