Đốt Cháy Hoàn Toàn M Gam Hỗn Hợp X Gồm 2 Ancol Đơn Chức Cùng Dãy Đồng Đẳng

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đối chọi chức, cùng dãy đồng đẳng, nhận được 15,68 lít khí C O 2 (đktc) cùng 17,1 gam nước. Phương diện khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết năng suất phản ứng este hóa của nhị ancol đều bởi 60%. Cực hiếm của a là

A.

Bạn đang xem: đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

15,48

B. 25,79

C. 24,80.

D. 14,88.


*

Chọn D

*


Đốt cháy hỗn hợp X gồm 2 ancol đối kháng chức, thuộc cùng dãy đồng đẳng chiếm được 15,68 lít CO2, với 17,1 gam H2O. Mặt khác tiến hành phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic nhận được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng của cả 2 ancol là 60%. Giá trị của a là:

A. 25,79.

B. 15,48.

C. 24,80.

D. 14,88.


Hỗn đúng theo X bao gồm một axit cacboxylic no, solo chức, mạch hở và một ancol đối kháng chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí C O 2 (đktc) với 18,9 gam H 2 O . Triển khai phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, nhận được m gam este. Cực hiếm của m là

A. 15,30

B. 12,24

C. 10,80

D.

Xem thêm: Tập Hợp Các Số Nguyên Là Gì, Khái Niệm & Các Tập Hợp Số Cơ Bản Khác

9,18


Đốt cháy trọn vẹn 10,24 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả một axit no đối chọi chức mạch hở và một ancol no solo chức mạch hở chiếm được 9,408 lít CO2 (đktc) và 9,36 gam nước. Nếu mang 5,12 gam A sinh sống trên triển khai phản ứng este hóa với năng suất 75% thì chiếm được m gam este. Cực hiếm gần đúng tuyệt nhất của m là ?

A. 6,5.

B. 3,82.

C. 3,05.

D. 3,85


Hỗn đúng theo E gồm axit cacboxylic đối chọi chức X, axit cacboxylic nhị chức Y (X cùng Y phần nhiều mạch hở, gồm cùng số links π) với hai ancol đối kháng chức Z, T thuộc cùng dãy đồng đẳng, thường xuyên (MZ T). Đốt cháy hoàn toàn m gam E, chiếm được 1,3 mol CO2 cùng 1,5 mol H2O. Phương diện khác, triển khai phản ứng este hóa m gam E (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%), chiếm được 33,6 gam thành phầm hữu cơ chỉ đựng este. Phần trăm cân nặng của T trong tất cả hổn hợp E gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 12%.

B. 10%.

C. 21%.

D. 26%.


Hỗn đúng theo X bao gồm một ancol với một axit cacboxylic đầy đủ no đơn chức với mạch hở bao gồm cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 13,6 gam X nhận được lít khí CO2 11,2 lít (đktc). Đun lạnh 13,6 gam X với xúc tác H2SO4 sệt thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Quý giá của m sát nhất với cái giá trị như thế nào sau đây:

A. 13,2

B. 8,8

C. 5,28

D. 7,92


Hỗn hòa hợp Z tất cả ancol X no, mạch hở cùng axit cacboxylic Y no, đối kháng chức, mạch hở (X và Y gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z yêu cầu 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu đun cho nóng 0,4 mol Z với H2SO4 sệt để tiến hành phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Quý hiếm của m là

A. 10,4

B. 36,72 gam

C. 10,32 gam

D. 12,34 gam


Hỗn thích hợp Z có ancol X no, mạch hở với axit cacboxylic Y no, 1-1 chức, mạch hở (X với Y tất cả cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z buộc phải 31,36 lít (đktc) khí O2, chiếm được 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Mặt khác, nếu đun nóng 0,4 mol Z cùng với H2SO4 sệt để tiến hành phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì chiếm được m gam este. Cực hiếm của m là

A. 36,72 gam

B. 10,32 gam

C. 10,4 gam

D. 12,34 gam


Cho tất cả hổn hợp A bao gồm một este nhì chức, mạch hở cùng 2 ancol đối kháng chức, mạch hở, tiếp đến trong hàng đồng đẳng. Đun nóng 18,48 gam A với dung dịch NaOH dư, chiếm được 5,36 gam một muối hạt hữu cơ độc nhất vô nhị và hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn cục B cùng với H2SO4 quánh ở 140° thu được m gam tất cả hổn hợp ete. Biết hiệu suất phản ứng ete hóa của 2 ancol trong B số đông là 80%. Biết rắng đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol A bắt buộc dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), thu được 7,48 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá chỉ trị sớm nhất của m là

A. 9

B. 4

C. 10

D. 11


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Cho hỗn hợp A bao gồm một este nhì chức, mạch hở với 2 ancol đơn chức, mạch hở, tiếp đến trong dãy đồng đẳng. Đun rét 18,48 gam A với dung dịch NaOH dư, chiếm được 5,36 gam một muối bột hữu cơ tuyệt nhất và hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn bộ B cùng với H2SO4 đặc làm việc 140° chiếm được m gam hỗn hợp ete. Biết hiệu suất phản ứng ete hóa của 2 ancol vào B các là 80%. Biết rắng đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol A bắt buộc dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), thu được 7,48 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá chỉ trị gần nhất của m là

A. 9

B. 4

C.

Xem thêm: Đề Bài 2 Trang 159 Sgk Địa Lí 7, Bài Tập 2 Trang 159 Sgk Địa Lý 7

 10

D. 11


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)