ESTE ETYL FOMAT CÓ CÔNG THỨC CẤU TẠO LÀ

     

Đáp án và giải thích chính xác câu hỏi trắc nghiệm: “Etyl fomat bao gồm công thức là?” cùng rất kiến thức lý thuyết liên quan lại là tài liệu có ích môn hóa học 12 vày Top giải mã biên soạn dành cho các bạn học sinh cùng thầy cô giáo tham khảo.

Bạn đang xem: Este etyl fomat có công thức cấu tạo là

Trắc nghiệm: Etyl fomat bao gồm công thức là?

A. CH3COOCH3

B. HCOOC2H5

C. HCOOCH=CH2

D. HCOOCH3

Trả lời:

Đáp án đúng: B. HCOOC2H5

Giải thích:

Etyl: CH3CH2 –

Fomat: HCOO–

→ Este etyl fomat có công thức là HCOOC2H5

Bổ sung thêm kiến thức cùng Top lời giải thông qua bài mở rộng về Etyl fomat nhé!

Kiến thức xem thêm về Etyl fomat

1. Khái niệm Etyl fomat

Etyl format là este được sinh ra khi ethanol (rượu) làm phản ứng với axit formic (axit carboxylic). Nó bao gồm công thức là C3H6O2, trọng lượng phân tử là 74,08 g/mol, tỷ lệ 917 kg/m³ và ánh nắng mặt trời sôi là 54,3 °C.

- bí quyết phân tử: C3H6O2

- bí quyết cấu tạo: HCOOC2H5

*
Etyl fomat có công thức là?" width="513">

- tên gọi:

+ Tên nơi bắt đầu chức: Etyl fomat

+ Danh pháp quốc tế: Etyl metanonat

II. Tính chất vật lí và nhận thấy Etyl fomat

- Etyl fomat là 1 chất lỏng ko màu, bám mùi thơm, rất dễ cháy cùng hòa chảy trong nước.

III. đặc điểm hóa học Etyl fomat

1. Bội nghịch ứng thủy phân trong những trường axit

HCOOC2H5 + H-OH ⇄ HCOOH + C2H5OH

2. Phản ứng thủy phân trong mỗi trường kiềm

HCOOC2H5 + NaOH →​ HCOONa + C2H5OH (ĐK: H2O, t0)

3. Phản ứng đốt cháy: phản nghịch ứng oxi hóa trọn vẹn tạo CO2 và H2O

HCOOC2H5 + 7/2 O2 →​ 3CO2 + 3H2O (ĐK: t0)

4. Phản ứng đặc trưng của este fomic:

+ thâm nhập phản ứng tráng bạc:

HCOOC2H5 + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → NH4OCOOC2H5 + 2Ag↓ + 2NH4NO3 (ĐK: t0)

+ chức năng với Cu(OH)2/OH-, ánh nắng mặt trời tạo kết tủa đỏ gạch

HCOOC2H5 + 2Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + C2H5OH + Cu2O↓đỏ gạch + 3H2O

(ĐK: t0)

IV. Điều chế

Etyl fomat rất có thể được điều chế bằng cách đun sôi hỗn hợp etanol cùng axit fomic bao gồm axit H2SO4 đặc làm xúc tác:

HCOOH + C2H5OH ⇄ HCOOC2H5 + H2O (ĐK:H2SO4, t0)

- trong công nghiệp Metyl fomat thường được sản xuất vì sự phối hợp của methanol với carbon monoxit cùng với sự xuất hiện của một bazơ mạnh

V. Ứng dụng của Etyl fomat

- vào công nghiệp, nó được sử dụng làm dung môi mang đến xenlulozo nitrat, xenlulozo axetat, dầu và mỡ.

- Nó hoàn toàn có thể được sử dụng để triển khai chất thay thế cho axeton

- Nó được thực hiện làm hóa học tạo hương vị.

VI. Phân biệt Etyl fomat

- dung dịch thử: hỗn hợp AgNO3/NH3 hoặc dung dịch Cu(OH)2/OH-

- hiện tại tượng: chế tác kết tủa đỏ gạch ốp với dung dịch Cu(OH)2/OH-; hoặc trường hợp dung dung dịch AgNO3/NH3 thì tạo nên kết tủa white bạc.

- PTHH:

*
Etyl fomat tất cả công thức là? (ảnh 2)" width="429">

VII. Bài tập

Câu 1: Hỗn hòa hợp X chứa etylamin, etyl fomat và alanin. Đốt cháy trọn vẹn 0,24 mol X bắt buộc dùng 0,875 mol O2, thu được CO2, H­2O cùng x mol N2. Quý hiếm của x là

A. 0,07. B. 0,05. C. 0,06. D. 0,03.

Trả lời:

*
Etyl fomat bao gồm công thức là? (ảnh 3)" width="663">

Câu 2: Cho các este : etyl fomat (1) , vinyl axetat (2) , triolein (3) , metyl acrylate (4) , phenyl axetat (5). Dãy gồm những este phần đông phản ứng được với dung dịch NaOH (đun lạnh ) hình thành ancol là

A (3),(4),(5)

B (1),(3),(4)

C (2),(3),(5)

D (1),(2),(3)

Trả lời:

Đáp án đúng: B

Các bội nghịch ứng xảy xa khi đun cho nóng este với hỗn hợp NaOH như sau:

(1) etyl fomat: HCOOCH3 + NaOH → HCOONa + CH3OH.

(2) vinyl axetat CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO.

(3) triolein: (C17H33COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H33COONa + C3H5(OH)3.

(4) metyl acrylat: CH2=CHCOOCH3 + NaOH → CH2=CHCOONa + CH3OH.

(5) phenyl axetat: CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa.

Xem thêm: Soạn Anh Lớp 7 Unit 6 A Closer Look 2, Unit 6 Lớp 7: A Closer Look 2

⇒ bao gồm 3 trường hòa hợp sau bội nghịch ứng thu được ancol là (1), (3), (4) 

Câu 3: Thủy phân trọn vẹn hỗn phù hợp metyl fomat và etyl fomat trong dung dịch NaOH thu được thành phầm gồm

A. 1 muối cùng 1 ancol.

B. 2 muối cùng 1 ancol

C. 2 muối cùng 2 ancol.

D. 1 muối cùng 2 ancol.

Trả lời:

Đáp án đúng: D. 1 muối và 2 ancol

Câu 4: Cho những este sau: etyl axetat, propyl fomat, metyl propionat, metyl metacrylat. Bao gồm bao nhiêu este bao gồm phản ứng tráng tệ bạc ?

A. 4.

B. 3.

C. 2.

D. 1.

Trả lời:

Đáp án đúng: D.1

Câu 5: Phân biệt etyl fomat , vynylaxetat , axit fomic với axit axetic dùng bởi thuốc thử nào ?

Trả lời:

- mang đến quỳ tím vào thì axit fomic với axit axetic hóa đỏ 2 chất còn lại không

- mang lại 2 hóa học không hóa đỏ quỳ tím vào dd Br2 chất nào làm đổi màu Br2 là vynyl axetat còn sót lại là etylfomat

- mang lại 2 hóa học hóa đỏ quỳ tím vào dung dịch AgCl tất cả xúc tác hóa học nào gồm phản ứng tráng gương là axit fomic chất sót lại là axit axetic

Câu 6: Etyl fomat là hóa học mùi thơm, ko độc, được sử dụng làm hóa học tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm. Nó bao gồm phân tử khối là

A 74.

B 60.

C 88.

Xem thêm: Biểu Hiện Nào Dưới Đây Không Phải Là Phát Triển ? Biểu Hiện Nào Dưới Đây Không Phải Là Cung

D 68.

Trả lời:

Đáp án đúng: A

Câu 7: Đun nóng 0,2 mol hon thích hợp X cất etyl fomat và etyl axetat với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư) nhận được 17,28 gam Ag. Nếu như thủy phân hoàn toàn 28,84 gam X với dung dịch KOH vừa đủ, chiếm được m gam muối. Giá trị của m là