Giải Anh 10 Unit 1 Listening

     

Phần listening phía dẫn bí quyết làm bài nghe với chủ thể một ngày trong cuộc sống thường ngày của.... Bài viết cung cấp những từ vựng, cấu tạo cần xem xét cũng như gợi ý giải bài xích tập phần listening vào sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Trường đoản cú vựng

District: QuậnPassenger: hành kháchCyclo: Xích lô

II. Kết cấu cần lưu lại ý:

III. Chỉ dẫn giải bài xích tập:

1. Before you listen:

Work in pairs. Ask & answer the following questions. (Làm việc từng đôi. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)

Have you ever travelled by cyclo?

Yes,! have.

Bạn đang xem: Giải anh 10 unit 1 listening

When was it?

It was when I went shopping with my sister last month.

Is it interesting lớn travel by cyclo?

No. I think it isn’t interesting at all. Instead, I think it’s hard work for cyclo drivers. They must sell their labor for money.

Which do you prefer, going by bicycle or by cyclo? Give reason(s).

I prefer going by bicycle, because I can enjoy my time. Và moreover, it’s good exercise for health.

2. While you listen:

Tapescript: Dưới đấy là nội dung bài nghe:

Hello everyone, my name"s Lam. I"m a cyclo driver in Ho chi Minh City. I usually have a busy working day. I get up at five thirty in the morning. I start work at six. My first passenger is usually an old man. I take him from District 5 khổng lồ District 1. After I drop him at a coffe near Ho đưa ra Minh Teachers" Training College. I pedal khổng lồ Thai Binh Market My next passenger is a lady who does shopping there every two days. I help her put all her purchases into the cyclo & then take her khổng lồ her siêu thị in Tran Hung Dao Street. At about ten thirty, I ride off toward Nguven Thi minh khai School. There I park my cyclo. Chill with some of my fellows and wait for my third passengers. They are two school pupils, a girl và a boy. I take them home. At twelve. I have lunch at a food stall near Ben Thanh Market. After lunch, I park my cyclo under a tree,take a short rest và then continue my afternoon’s work.

Task 1: You will hear Mr Lam, a cyclo driver, talk about his morning activities. Listen to his talk & number the pictures in their correct order.

(Em đang nghe, Ông Lam một bạn đạp xích lộ, nói tới những vận động buổi sáng sủa của mình. Nghe bài nói siêng của ông và đánh số các hình đúng đồ vật tự.).

Xem thêm: Ưu Điểm Của Phần Mềm Trình Chiếu, Ưu Điểm, Ứng Dụng Của Phần Mềm Trình Chiếu

Picture 1 : 3, Picture 2 : 5, Picture 3 : 4 Picture 4 : 6, Picture 5 : 1, Picture 6 : 2

Task 2: Listen again. Decide whether ihe statements are true (T) or false (F). (Nghe lại. Quvết định các câu nói này đúng (T) tốt sai(F)

1. Mr. Lam lives in District 1 (Ông Lam sống sinh sống Quận 1)

F

2. Mr. Lam usually gets up early (Ông Lam thường xuyên dậy sớm)

T

3. After Mr. Lam gets up, he rides his cyclo from District 5 lớn District 1 (Sau lúc ngủ dậy, ông Lam đánh đấm xích lô trường đoản cú Quận 5 mang lại Quận 1)

F

4. Mr. Lam’s first passengers are two people (Khách số 1 tiên của ông Lam là nhì người)

F

5. Mr. Lam has lunch at trang chủ with his family (Ông Lam ăn uống trưa ở nhà cùng gia đình)

F

6. After lunch Mr. Lam immediately goes back to work (Sau khi ăn trưa ông Lam lập tức trở về làm việc)

F

 

3. After you listen:

Work in pairs. Take turns to ask và answer question about Mr. Lam’s activities, using the cues below. The retell his story khổng lồ the class.

Gợi ý:

What’s his name?

His name’s Lam.

What’s his occupation? (What"s his job?)

He’s a cyclo driver.

What time does he start work?

He starts work at six a.m.

What time does he have lunch?

He has lunch at twelve o’clock noon.

Where does he have lunch? At home?

No. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market.Who are his passengers?His first passenger is usually an old man who goes from District 5 to lớn District 1. The second passenger is a lady from Tran Hung Dao Street, who goes shopping at bầu Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils, a girl & a boy at Nsuyen Thi đường minh khai School.

Does he take a rest?

Yes. He takes a short rest after lunch.

Xem thêm: 10 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Gdcd 9 Bài 4 Bảo Vệ Hòa Bình, Trắc Nghiệm Công Dân 9 Bài 4: Bảo Vệ Hòa Bình

Does he take a rest at home?

No. He lakes a rest on his cyclo under a tree.

Gợi ý nhắc lại câu chuyện của ông Lam:

His name’s Lam. He’s a cyclo driver. He starts work at six o’clock His first passenger is usually an old man who goes from Districtto District 1. & his sccond passenscr is a lady who does shopping at bầu Binh Market every two days. And his third passengers are two school pupils (whom) he takes from Nguyen Thi phố minh khai School lớn their house. He has lunch at a food stall near Ben Thanh Market. Alter lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest