GIẢI BÀI 17 TRANG 51 SGK TOÁN 9 TẬP 1

     

a) Vẽ đồ dùng thị của những hàm số (y = x + 1) cùng (y = -x + 3) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

Bạn đang xem: Giải bài 17 trang 51 sgk toán 9 tập 1

b) hai đường thẳng (y = x + 1) với ( y = -x + 3) cắt nhau trên (C) và giảm trục (Ox) theo thiết bị tự trên (A) cùng (B). Tra cứu tọa độ của những điểm (A, B, C). 

c) Tính chu vi và mặc tích của tam giác (ABC) (đơn vị đo trên những trục tọa độ là xentimét)


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


a) bí quyết vẽ thiết bị thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là mặt đường thẳng:

+) cắt trục hoành tại điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung trên điểm (B(0;b).) 

Xác định tọa độ hai điểm (A) và (B) sau đó kẻ đường thẳng trải qua hai đặc điểm đó ta được đồ vật thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0).)

b) +) Đồ thị hàm số (y=ax) cùng (y=a"x+b") cắt nhau tại (A) thì hoành độ điểm (A) là nghiệm của phương trình: (ax=a"x+b".) Giải phương trình kiếm tìm (x), rồi thay vào trong 1 trong hai phương pháp hàm số trên kiếm được tung độ điểm (A).

c) +) Chu vi tam giác (ABC) là: (C_DeltaABC=AB+BC+AC).

+) diện tích tam giác (ABC) là: (S_DeltaABC=dfrac12.h.a)

trong đó: (h) là độ dài mặt đường cao, (a) là độ nhiều năm cạnh ứng với đường cao.

+) Định lí Py-ta-go trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông trên (A) khi đó:

(BC^2=AC^2+AC^2).


Lời giải bỏ ra tiết

a) xem hình bên dưới đây:

+) Hàm số (y=x+1):

Cho (x=0 Rightarrow y=0+1=1 Rightarrow M(0; 1))

Cho (y=0 Rightarrow 0=x+1 Rightarrow x=-1 Rightarrow P(-1; 0))

Đồ thị hàm số (y=x+1) là đường thẳng trải qua hai điểm (P(-1; 0)) và (M(0;1)).

Xem thêm: Khí Hidro Là Đơn Chất Hay Hợp Chất, Giải Sách Bài Tập Hóa Học 8

+) Hàm số (y=-x+3)

Cho (x=0 Rightarrow y=0+3 =3 Rightarrow N(0; 3))

Cho (y=0 Rightarrow 0=-x+3 Rightarrow x=3 Rightarrow Q(3; 0))

Đồ thị hàm số (y=-x+3) là mặt đường thẳng trải qua hai điểm (Q(3; 0)) với (N(0; 3)). 

Ta gồm hình vẽ sau:

*

b)

+) (C) là giao điểm của (y=x+1) cùng (y=-x+3) đề nghị hoành độ của (C) là nghiệm của phương trình:

(x+1=-x+3)

(Leftrightarrow x+x=3-1)

(Leftrightarrow 2x=2)

(Leftrightarrow x=1).

Tung độ của (C) là: (y=1+1=2).

Vậy (C(1; 2)).

+) (A) là giao điểm của (y=x+1) cùng trục hoành (Ox: y=0) yêu cầu hoành độ của (A) là:

(x+1=0)

(Leftrightarrow x=-1)

Vậy (A(-1; 0) equiv P).

Xem thêm: Giải Bài Tập 26 Trang 115 Sgk Toán 9 Tập 1, Bài 26 Trang 115 Toán 9 Tập 1

+) (B) là giao điểm của (y=-x+3) với trục hoành (Ox: y=0) buộc phải hoành độ điểm (B) là:

(-x+3=0)

(Leftrightarrow -x+3=0)

(Leftrightarrow x=3)

Vậy ( B(3; 0) equiv Q.)

c)

Ta có: (AB=4,)

+) Áp dụng định lí Py- ta-go, ta dễ ợt tính được:

(AC=sqrt2^2+2^2=sqrt4+4=sqrt 8 =2sqrt 2)

(BC=sqrt2^2+2^2=sqrt4+4=sqrt 8 =2sqrt 2)

Do đó chu vi của tam giác (ABC) là:

(AB+BC+AC=4+2sqrt2+2sqrt2=4+4sqrt2(cm))

+) Đường cao của tam giác (ABC) là: (2).

+) diện tích của tam giác (ABC) là:

(S=dfrac12.AB.2=dfrac12.4.2=4(cm^2)) 


Mẹo tra cứu đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + thehetrethanhhoa.com.vn"Ví dụ: "Bài 17 trang 51 SGK Toán 9 tập 1 thehetrethanhhoa.com.vn"