Giải Bài 4 Trang 10 Sgk Toán 12

     

Chứng minh rằng hàm số (y=sqrt2x-x^2) đồng phát triển thành trên khoảng tầm (left( 0; 1 ight)) với nghịch đổi mới trên khoảng tầm (left( 1; 2 ight).)
Bạn đang xem: Giải bài 4 trang 10 sgk toán 12

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) tìm kiếm tập xác định của hàm số.

+) Tính đạo hàm của hàm số. Tìm các điểm xi (I =1,2,3,…,n) cơ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định

+) Xét dấu đạo hàm và kết luận khoảng đồng đổi mới nghịch biến.


Lời giải chi tiết

ĐK: (2x-x^2ge 0) (Leftrightarrow xleft( x-2 ight)le 0) (Leftrightarrow 0le xle 2.)

Tập xác định: (D=left< 0; 2 ight>.)

Có (y"=dfrac2-2x2sqrt2x-x^2) (=dfrac1-xsqrt2x-x^2,forall xin left( 0; 2 ight))

(Rightarrow y"=0Leftrightarrow 1-x=0Leftrightarrow x=1.)

+) (y" > 0 Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 1) nên hàm số nghịch biến trên khoảng tầm (left( 1; 2 ight).)

thehetrethanhhoa.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Câu 1, 2, 3, 4 Trang 7 Vở Bài Tập (Sbt) Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 7 Sgk Toán 4

Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp thehetrethanhhoa.com.vn
Xem thêm: Ở Điều Kiện Thường Chất Ở Trạng Thái Lỏng Ở Điều Kiện Thường Là :

Cảm ơn bạn đã sử dụng thehetrethanhhoa.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép thehetrethanhhoa.com.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải mã hay tương tự như tài liệu miễn phí.