Giải bài tập 4 toán 12 trang 10

     

Chứng minh rằng hàm số(y=sqrt2x-x^2 ) đồng biến chuyển trên khoảng((0;,1))và nghịch vươn lên là trên khoảng((1;,2)).

Bạn đang xem: Giải bài tập 4 toán 12 trang 10


Tập xác định:(D=<0;,2>).

Xem thêm: Top 13 Mẫu Phân Tích Khổ 1234 Bài Sóng Hay Nhất, Top 13 Mẫu Phân Tích Sóng Đầy Đủ Và Chọn Lọc

(y"=dfrac2-2x2sqrt2x-x^2=dfrac1-xsqrt2x-x^2;,y"=0Leftrightarrow 1-x=0Leftrightarrow x=1)

Bảng trở thành thiên:

*

Vậy hàm sốđồng trở thành trên khoảng((0;,1))và nghịch trở nên trên khoảng((1;,2)).

Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài 15 Tin Học 10 Bài 15: Làm Quen Với Microsoft Word

Ghi nhớ: luật lệ xét tính đơn điệu của hàm số1. Tra cứu tập xác định2.Tính đạo hàm(f"(x)). Tìm những điểm(x_i,(i=1,2,...,n))mà tại kia đạo hàm bởi 0 hoặc ko xác đinh.3. Sắp xếp các điểm(x_i)theo đồ vật tự tăng vọt và lập bảng biến thiên.4. Nêu kết luận về những khoảng đồng biến, nghịch biến chuyển của hàm số.

 

 


Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 1: Sự đồng biến, nghịch trở thành của hàm số khác • Giải bài bác 1 trang 9 – SGK môn Giải tích lớp 12 Xét sự đồng biến,... • Giải bài bác 2 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm những khoảng đơn... • Giải bài xích 3 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 minh chứng rằng hàm... • Giải bài 4 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh rằng hàm... • Giải bài xích 5 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 chứng minh các bất...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ thứ thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học tập 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, phương diện trụ, mặt mong - Hình học tập 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và vận dụng - Giải tích 12 •Chương 3: cách thức tọa độ trong không khí - Hình học tập 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
bài xích trước bài xích sau
Giải bài bác tập SGK Toán 12
Bài 1: Sự đồng biến, nghịch trở nên của hàm số
• Giải bài bác 1 trang 9 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 2 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 3 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 4 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 5 trang 10 – SGK môn Giải tích lớp 12
Giải bài xích tập SGK Toán 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ thứ thị của hàm số Chương 1: Khối nhiều diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit Chương 2: khía cạnh nón, mặt trụ, mặt cầu Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng Chương 3: phương thức tọa độ trong không gian Chương 4: Số phức
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn trang bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12