GIẢI BÀI TẬP CÔNG NGHỆ LỚP 8

     

Câu hỏi: Em cho biết những dụng cụ và vật liệu cần cho bài thực hành này?

Trả lời: Để làm bài thực hành này em cần chuẩn bị các dụng cụ và vật liệu:

- Dụng cụ: Eke, bút chì, tẩy, dao (để gọt bút chì).

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ lớp 8

Bảng 5.1

Vật thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

2

3

4

- Vật liệu: Giấy vẽ khổ 11 (A4). Giấy nháp, giấy ráp mịn (để mài đầu bút chì).

- SGK. Vở bài tập.

Xem thêm: Cách Đánh M2 Trong Word 2016, Cách Đánh Mét Vuông Trong Word 2016

Câu hỏi: Em có cần chuẩn bị thước và compa như SGK hướng dẫn không?

Trả lời: Để vẽ các hình trong bài này em chỉ cần eke là đủ, không cần gì đến thước (có lẽ SGK nói thước dẹt), compa lại càng không cần vì không phải vẽ đường tròn hay đường trung trục hoặc phân giác.

Câu hỏi: Đọc các bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 (hình 5.1 SGK) và đối chiếu với các vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) bằng cách đánh dấu 'x' vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vẽ và các vật thể.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài 16 Lịch Sử 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16

Trả lời: Đối chiếu các bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3,. 4 (hình 5.1 SGK) với các vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) em có thể đánh dấu ‘x’ vào bảng 5.1 để chỉ rõ sự tương ứng giữa các bản vè và các vật thể.

Câu hỏi: Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của vật thể A, B, C, D?

Bảng 5.1

Vật thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

x

2

x

4

x

4

x

Trả lời: Bản vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của vật thể A, B, C, D được thể hiện ở hình 19

*