Giải bài tập công nghệ lớp 8

     

Câu hỏi: Em cho thấy những phép tắc và vật tư cần mang đến bài thực hành này?

Trả lời: Để có tác dụng bài thực hành thực tế này em cần sẵn sàng các hiện tượng và đồ gia dụng liệu:

- Dụng cụ: Eke, bút chì, tẩy, dao (để gọt cây bút chì).

Bạn đang xem: Giải bài tập công nghệ lớp 8

Bảng 5.1

vật thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

2

3

4

- đồ liệu: Giấy vẽ khổ 11 (A4). Giấy nháp, giấy ráp mịn (để mài đầu bút chì).

- SGK. Vở bài tập.

Xem thêm: Cách Đánh M2 Trong Word 2016, Cách Đánh Mét Vuông Trong Word 2016

Câu hỏi: Em tất cả cần sẵn sàng thước với compa như SGK gợi ý không?

Trả lời: Để vẽ những hình trong bài bác này em chỉ việc eke là đủ, không nên gì mang đến thước (có lẽ SGK nói thước dẹt), compa lại càng không phải vì chưa phải vẽ đường tròn hay mặt đường trung trục hoặc phân giác.

Câu hỏi: Đọc các bản vẽ hình chiếu 1,2,3,4 (hình 5.1 SGK) và so sánh với những vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) bằng phương pháp đánh lốt 'x' vào bảng 5.1 để chứng thật sự tương xứng giữa các bạn dạng vẽ và những vật thể.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Bài 16 Lịch Sử 12, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử 12 Bài 16

Trả lời: Đối chiếu các phiên bản vẽ hình chiếu 1, 2, 3,. 4 (hình 5.1 SGK) với các vật thể A, B, C, D (hình 5.2 SGK) em có thể đánh vết ‘x’ vào bảng 5.1 để chứng thực sự tương ứng giữa các phiên bản vè và những vật thể.

Câu hỏi: Hãy vẽ các hình chiếu đứng, chiếu bởi và chiếu cạnh của thứ thể A, B, C, D?

Bảng 5.1

thiết bị thể

Bản vẽ

A

B

C

D

1

x

2

x

4

x

4

x

Trả lời: bản vẽ những hình chiếu đứng, chiếu bằng và chiếu cạnh của thứ thể A, B, C, D được miêu tả ở hình 19

*