Giải bài tập hóa 11 bài 22

     

Giải bài bác tập Hóa 11 bài bác 22 cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ thuộc phần: Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ

1. Giải bài bác 1 trang 101 SGK chất hóa học 11

Giải bài bác 1 trang 101 SGK chất hóa học 11:

Phát biểu văn bản cơ bản của thuyết cấu trúc hoá học.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 22

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Xem lại triết lý về cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ tại đây

Lời giải bỏ ra tiết

-Trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo đúng hóa trị với theo một đơn thân tự nhất định. Vật dụng tự liên kết đó gọi là liên kết hóa học. Sự thế dổi sản phẩm công nghệ tự liên kết đó , có nghĩa là thay đổi kết cấu hóa học tập , sẽ ra hợp chất khác.

-Trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon hóa trị 4. Nguyên tử cacbon ko những liên kết cùng với nguyên tử những nguyên tố khác cơ mà còn links nhau tạo thành thành mạch cacbon ( mạch vòng, mạch ko vòng, mạch nhánh , mạch không nhánh)

-Tính chất của các chất phụ thuộc vào nguyên tố phân tử ( bản chất , con số các nguyên tử) và cấu trúc hóa học (thứ từ liên kết những nguyên tử)

2. Giải bài xích 2 trang 101 SGK chất hóa học 11

Giải bài bác 2 trang 101 SGK hóa học 11. So sánh chân thành và ý nghĩa của công thức phân tử và công thức cấu tạo. đến thí dụ minh hoạ.

Đề bàiSo sánh ý nghĩa sâu sắc của phương pháp phân tử và cách làm cấu tạo. Mang lại thí dụ minh hoạ.

Lời giải đưa ra tiết

- Giống: Đều cho thấy thành phần yếu tắc và con số nguyên tử của từng nguyên tố trong phân tử

- Khác: cách làm phân tử không màn biểu diễn thứ từ và phương pháp liên kết giữa các nguyên tử, trong những khi công thức cấu trúc nói lên rõ điều này.

Ví dụ cùng với CTPT: C2H6O ta không biết hợp hóa học này là gì, bao gồm thứ tự sắp tới xếp những nguyên tố như thế nào. Ta chỉ biết phân tử này được tạo cho từ 2 nguyên tử C, 6 nguyên tử H cùng 1 nguyên tử O

Với CTPT C2H6O nếu:

+ bao gồm CTCT là CH3CH2OH thì đây là rượu etylic

+ tất cả CTCT là CH3OCH3 thì đó là ete

2 CTCT này có tính chất hóa học khác trọn vẹn nhau

3. Giải bài bác 3 trang 101 SGK chất hóa học 11

Giải bài 3 trang 101 SGK hóa học 11. Rứa nào là link đơn, liên kết đôi, liên kết ba ?

Đề bàiThế như thế nào là links đơn, links đôi, liên kết ba ?

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Xem lại triết lý về cấu trúc hợp chất hữu cơ

Lời giải bỏ ra tiết

Liên kết đơn: (còn hotline là link σ) được tạo vị một cặp e dùng chung

Thí dụ: H:H

CTCT H-H

Liên kết đôi: tạo bởi vì 2 cặp e sử dụng chung. Trong các số ấy có một liên kết σ bền chắc và một links π linh động, dễ dẫn đến đứt ra khi tham gia phản ứng hoá học.

Thí dụ CH2 :: CH2

CTCT CH2=CH2

Liên kết ba: được toạ bởi bố cặp dùng chung. Trong những số đó có một liên kết σ bền bỉ và hai liên kết π linh động, dễ dẫn đến đứt ra khi thâm nhập phản ứng hoá học.

Thí dụ HC⋮⋮CH

CTCT: HC≡CH

4. Giải bài 4 trang 101 SGK hóa học 11

Giải bài xích 4 trang 101 SGK hóa học 11. Hóa học nào tiếp sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

Đề bàiChất nào dưới đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

A. CH4

B. C2H4

C. C6H6

D. CH3COOH

Lời giải bỏ ra tiết

Chỉ gồm CH4 là vào phân tử chỉ có liên kết đơn. Với những chất còn lại thì vào phân tử bao gồm cả liên kết đơn cùng đôi.

Xem thêm: Cường Độ Dòng Điện Chạy Qua Dây Tóc Bóng Đèn, Là I = 0,5A

Đáp án A

5. Giải bài xích 5 trang 101 SGK hóa học 11

Giải bài xích 5 trang 101 SGK hóa học 11. Phần đông chất làm sao sau đó là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau?

Đề bàiNhững chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau, đồng phân của nhau ?

*

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

Ghi nhớ: Đồng đẳng là các chất gồm phân tử khối hơn yếu nhau 1 hay những nhóm CH2

Đồng phân là những chất tất cả cùng phương pháp phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo.

Lời giải chi tiết

Các chất đồng đẳng của nhau là:

+ a; d; e (là các anken)

+ a; d;g

+ b;d;e

+ b; d; g

+ c; h cùng h; i (là các ankan)

- những chât đồng phân của nhau là:

+ a; b vì đều sở hữu CTPT C4H8

+ e; g vì đều có CTPT C5H10

+ c ; i vì đều phải sở hữu CTPT C5H12

6. Giải bài 6 trang 102 SGK hóa học 11

Giải bài bác 6 trang 102 SGK hóa học 11. Viết công thức kết cấu có thể có của những chất có công thức phân tử như sau:

Đề bàiViết công thức cấu tạo có thể có của các chất tất cả công thức phân tử như sau: C2H6O, C3H6O, C4H10.

Lời giải bỏ ra tiết

Viết CTCT ứng cùng với CTPT:

C2H6O: CH3-CH2-OH; CH3 - O -CH3

C3H6O: CH3-CH2-CHO; CH2 = CH -CH2-OH; CH2 = CH - O - CH3;

*

C4H10: CH3-CH2-CH2-CH3;

*

7. Giải bài 7 trang 102 SGK chất hóa học 11

Giải bài bác 7 trang 102 SGK chất hóa học 11. đông đảo công thức kết cấu nào bên dưới đây biểu thị cùng một hóa học ?

Đề bàiNhững công thức cấu trúc nào dưới đây thể hiện cùng một hóa học ?

*

Lời giải đưa ra tiết

(I); (III) cùng (IV) là cùng một chất. Đều gồm công thức là CH3CH2OH.

(II) và (V) là và một chất, đều sở hữu công thức là CH2Cl2

8. Giải bài xích 8 trang 102 SGK hóa học 11

Giải bài bác 8 trang 102 SGK hóa học 11. Khi mang lại 5,30 gam láo lếu hợp tất cả etanol

Đề bàiKhi cho 5,30 gam láo hợp bao gồm etanol C2H5OH cùng propan-1-ol CH3CH2CH2OH công dụng với natri (dư) nhận được 1,12 lít khí (đktc).

a) Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính nhân tố phần trăm cân nặng của mỗi hóa học trong hỗn hợp.

Xem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 23 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, Giải Bài 1, 2, 3, 4 Trang 23 Sgk Toán 4

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

a)

2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2↑

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2↑

b) gọi x, y theo lần lượt là số mol của C2H5OH và CH3 -CH2 -СН2 - ОН

giải hệ 2 ẩn 2 phương trình

Lời giải đưa ra tiết

nH2=1,1222,4=0,05(mol)">nH2=1,1222,4=0,05(mol)nH2=1,1222,4=0,05(mol)

a)

2C2H5OH + 2Na → 2C2H3ONa + H2↑

x → 0,5x (mol)

2CH3 -CH2 -СН2 - ОН + 2Na → 2CH3 -CH2 -СН2 -ONa + H2↑

y → 0,5y (mol)

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của C2H5OH và CH3 -CH2 -СН2 - ОН

{∑nH2=0,5x+0,5y=0,05∑mhh=46x+60y=5,3=>{x=0,05y=0,05=>%C2H5OH=0,05.465,3.100%=43,4%%C3H7OH=100%−43,4%=56,6%">{∑nH2=0,5x+0,5y=0,05∑mhh=46x+60y=5,3=>{x=0,05y=0,05=>%C2H5OH=0,05.465,3.100%=43,4%%C3H7OH=100%−43,4%=56,6%{∑nH2=0,5x+0,5y=0,05∑mhh=46x+60y=5,3=>{x=0,05y=0,05=>%C2H5OH=0,05.465,3.100%=43,4%%C3H7OH=100%−43,4%=56,6%

Giải bài tập Hóa 11 bài xích 22 cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Hóa 11 bài bác 22 được biên soạn từ khá nhiều thầy cô giáo dạy xuất sắc môn Hóa theo chương trình SGK lớp 11 , thehetrethanhhoa.com.vn gửi đến chúng ta học sinh không hề thiếu các bài soạn hóa 11 và cách Giải Sách bài tập chất hóa học lớp 11 giúp nhằm học tốt Hóa học tập 11.