Giải Bài Tập Hoá Học 10

     

Giải bài tập trang 83 bài xích 17 bội nghịch ứng thoái hóa khử Sách giáo khoa (SGK) chất hóa học 10. Câu 1: cho các phản ứng sau...

Bạn đang xem: Giải bài tập hoá học 10


Bài 1 trang 82 sgk hoá học tập 10

Cho những phản ứng sau :

A. 2HgO ( xrightarrow<>t^0) 2Hg + O2

B. СаСОз ( xrightarrow<>t^0) CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 ( xrightarrow<>t^0) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 ( xrightarrow<>t^0) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng làm sao là bội nghịch ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 10

 Cho những phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở bội nghịch ứng nào NH3 không đóng vai trò chất khử ?

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10

 Trong số những phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng như thế nào là bội nghịch ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Trong những phản ứng trên chi gồm phản ứng C là bội phản ứng oxi hoá - khử vì gồm sự biến đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Trong phản nghịch ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 nhập vai trò gì ?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là hóa học khử.

C. Là chất oxi hoá, nhưng lại đồng thời cũng là hóa học khử.

D. Ko là chất oxi hoá, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

LỜI GIẢI

NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.

Xem thêm: Tiếng Việt Lớp 3 Trang 43 - Luyện Từ Và Câu Lớp 3: So Sánh

Bài 5 trang 83 sgk hoá học tập 10

Phân biệt hóa học oxi hoá và sự oxi hoá, chất khử với sự khử. Rước thí dụ để minh họa.

LỜI GIẢI

Chất oxi hoá là hóa học nhận electron.

Sự oxi hoá một hóa học là tạo cho chất kia nhường electron.

Chất khử là hóa học nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

Thí dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Nguyên tử Fe nhường elcctron, là chất khử. Sự nhường nhịn electron của sắt được gọi là việc oxi hoá nguyên tử sắt.

- Ion đồng thừa nhận electron, là chất oxi hoá. Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Thế nào là phản ứng oxi hoá - khử ? Lấy ba thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là phản nghịch ứng hoá học trong số đó có sự gửi electron giữa những chất phản ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7 trang 83 sgk hoá học tập 10

Lập phương trình bội nghịch ứng oxi hoá - khử sau đây theo cách thức thăng bằng electron :

a) mang đến MnO2 tính năng với hỗn hợp axit HCl đặc, nhận được MnCl2, Cl2 với H2O.

b) mang lại Cu tính năng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 cùng H2O.

Xem thêm: Giải Toán 8 Tập 1 Tứ Giác - Giải Bài Tập Sgk Toán 8 Bài 1: Tứ Giác

c) mang lại Mg công dụng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, s với H2O.

Lời giải

Các phương trình phán ứng oxi hoá - khử :

*

 

Bài 8 trang 83 sgk hoá học 10

Cần bao nhiêu gam đồng để khử trọn vẹn lượng ion bạc đãi có trong 85 ml dung dịch AgNO3 0,15M ?