Giải Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 140

     

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 5 bài bác 140 : Ôn tập về phân số với lời giải chi tiết và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết phân số chỉ phần đang tô đậm của từng hình vẽ sau đây vào vị trí chấm :

*

Phương pháp giải:

Quan gần kề hình vẽ để viết phân số tương xứng của mỗi hình. 

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 2

Viết lếu láo số chỉ phần đang tô đậm của mỗi nhóm hình vẽ sau đây vào nơi chấm : 

*

Phương pháp giải:

Quan ngay cạnh hình vẽ để viết hỗn số khớp ứng của từng hình.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 3

Rút gọn gàng phân số (theo mẫu) :

(displaystyle a);4 over 8 = 4:4 over 8:4 = 1 over 2) (displaystyle b);12 over 18 )

(displaystyle c);15 over 35) (displaystyle d);9 over 12) 

Phương pháp giải:

Khi rút gọn phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và chủng loại số cùng phân chia hết mang đến số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn 1.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán lớp 5 bài 140

- phân chia tử số và chủng loại số mang lại số đó.

Cứ làm cho như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chèn Ảnh Vào Zing Mp3 Trên Samsung, Hướng Dẫn Cách Chèn Ảnh Vào Zingmp3

Lời giải bỏ ra tiết:

(a);displaystyle4 over 8 = 4:4 over 8:4 = 1 over 2) (b);displaystyle12 over 18 = 12:6 over 18:6 = 2 over 3) 

(c);displaystyle15 over 35 = 15:5 over 35:5 = 3 over 7) (d);displaystyle9 over 12 = 9:3 over 12:3 = 3 over 4) 


Bài 4

Quy đồng mẫu số các phân số :

a) (displaystyle2 over 3) và (displaystyle4 over 5) MSC : 3 ⨯ 5 = 15

b) (displaystyle3 over 4) và (displaystyle2 over 7) 

c) (displaystyle7 over 10) và (displaystyle17 over 20) 

d) (displaystyle2 over 3;5 over 4) và (displaystyle7 over 12) 

Lưu ý : MSC là chữ viết tắt của “mẫu số chung”.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số hai phân số có thể làm như sau:

Lấy tử số và chủng loại số của phân số trước tiên nhân với mẫu mã số của phân số vật dụng hai.

Xem thêm: Nghệ Thuật Quân Sự Nào Sau Đây Không Được, Quân Dân Nhà Trần Sử Dụng

Lấy tử số và chủng loại số của phân số máy hai nhân với mẫu mã số của phân số sản phẩm nhất.

Lời giải chi tiết:

a)

(displaystyleeqalign& 2 over 3,và,4 over 5,,quad quad MSC:,3 imes 5 = 15 cr & 2 over 3 = 2 imes 5 over 3 imes 5 = 10 over 15 cr & 4 over 5 = 4 imes 3 over 5 imes 3 = 12 over 15 cr )

b) 

(displaystyleeqalign& 3 over 4,và,2 over 7,,quad quad MSC:,4 imes 7 = 28 cr & 3 over 4 = 3 imes 7 over 4 imes 7 = 21 over 28 cr & 2 over 7 = 2 imes 4 over 7 imes 4 = 8 over 28 cr )

c)

(displaystyleeqalign& 7 over 10,và,17 over 20,,quad quad MSC:,20 cr & 7 over 10 = 7 imes 2 over 10 imes 2 = 14 over 20 )

Giữ nguyên phân số (dfrac1720.)

d)

(displaystyleeqalign& 2 over 3;5 over 4,và,7 over 12,,quad quad MSC:4 imes 3 = 12 cr & 2 over 3 = 2 imes 4 over 3 imes 4 = 8 over 12 cr & 5 over 4 = 5 imes 3 over 4 imes 3 = 15 over 12 )

Giữ nguyên phân số (dfrac712.)


Bài 5

Điền dấu “ > ; ,9 over 14)

 (displaystyle8 over 12,=,2 over 3) (vì (displaystyle8 over 12= 8:4 over 12:4=2 over 3))


Bài 6

Viết phân số tương thích vào địa điểm chấm :

*

Phương pháp giải:

Ta thấy: từ vạch (displaystyle0) đến vạch (displaystyle1) được chia thành (displaystyle8) phần bằng nhau. Ta hoàn toàn có thể quy đồng nhị phân số (displaystyle dfrac 14) và (displaystyle frac 24) với chủng loại số phổ biến là (displaystyle8) rồi tra cứu phân số ở giữa hai phân số đó. 

Lời giải bỏ ra tiết:

(displaystyle dfrac 14 = dfrac 28) ; (displaystyle dfrac 24 = dfrac 48.)