Giải bài toán một mảnh vườn hình chữ nhật

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng lớn bằng (dfrac35) chiều lâu năm . Nếu như chiều nhiều năm bớt đi 14m , chiều rộng chế tạo 6m thì miếng vườn trở thành hình vuông vắn . Tính diện tích mảnh vườn đó .

Bạn đang xem: Giải bài toán một mảnh vườn hình chữ nhật

giúp mik cùng với nha . NẾU BÀI NÀY MÀ VẼ SƠ ĐỒ THÌ VẼ NHÁ . GIẢI RÕ RÀNG CHO MIK VÀ Đ + bỏ ra TIẾT NHA . đ sẽ like


*

Hiệu của chiều rộng và chiều dài là ; 14 + 6 = 20 m hiệu số phần đều bằng nhau là ; 5-3 = 2 phần chiều lâu năm mảnh vườn là ; trăng tròn ; 2 x 5 = 50 m chiều rộng miếng vườn là ; 50 - đôi mươi = 30 m diện tích mảnh vườn là ; 50 x 30 = 1500 < mét vuông > đ/s .......


*

1 ) Một mảnh vườn đất hình chữ nhật gồm chu vi là 80m.Nếu tăng chiều lâu năm thêm 3m và chiều rộng thêm 5m thì diện tích s mảnh đất tăng thêm 195m^2 .Tính chiều dài cùng chiều rộng mảnh dất ( GIẢ BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH)

2 ) Một thửa ruộng hình chữ nhật ,nếu tăng chiều dài thêm 2m cùng chiều rộng 3m thì diện tích tăng thêm 100m^2.Nếu cùng giảm cả chiều dài cùng chiều rộng đi 2m thì diện tích s giảm 68m^2.Tính diện tích s của thửa ruông,(GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH)


gọi chiều lâu năm thửa ruộng là x(m) chiều rộng là y(m) ( x,y>o)

diện tích thửa ruộng là x.y (m2)

nếu tăng chiều dài thêm 2 và tăng chiều rộng thêm 3 thì diện tích thửa ruộng từ bây giờ là (x+2)(y+3)=100+xy

nếu cùng giảm cả chiều dài cùng chiều rộng là 2m thì diện tích bây giờ là (x-2)(y-2)=68-xy 

từ đó ta tìm kiếm được diện tích là 308m2


Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoăc hệ phương trình:Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi là $124 m$. Trường hợp tăng chiều lâu năm thêm $5 m$ và chiều rộng thêm $3 m$ thì diện tích s mảnh vườn tạo thêm $255 m^2$. Tính chiều dài với chiều rộng của mảnh vườn ban đầu?


gọi AB,BC sản phẩm công nghệ tự là chiều dài và chiều rộng của hcn

diện tích hcn là:AB.BC

vì sau lúc tăng chiều nhiều năm 5m, chiều rộng lớn 3m thì S tăng lên 255 m2 nên ta có phương trình

(AB+5).(BC+3)-AB.BC=255

AB.BC+3.AB+5.BC+15-AB.BC=255

3.AB+5.BC=240(1)

mà AB+BC=62=>3.AB+3.BC=186(2)

trừ cả 2 vế của (1) cùng (2) ta được

3.AB+5.BC-3.AB-3.BC=240-186

2.BC=54BC=27(m)

=>AB=35(m)

Vậy AB=35m,BC=27m


Giải toán bằng cách lập phương trình:

 Một miếng vương hình chữ nhật gồm chu vi là 124m vuông. Nếu như tăng chiều nhiều năm 5m; chiều rộng 3m thì diện tích mảnh khu đất tăng 255m vuông. Tính chiều dài, chiều rộng lớn của mảnh vườn.


Nửa cv hcn là 124:2=62(m)

Gọi cd hcn là x(m)( ightarrow)cr hcn là 62-x(m)

Diện tích hcn lúc đầu là x(62-x)

Sau khi vậy đổi:cd bắt đầu là x+5(m)

cr bắt đầu là 65-x(m)

Diện tích sau chuyển đổi là (x+5)(65-x)

Theo đề bài,ta gồm phương trình: 

(xleft(62-x ight)+225=left(x+5 ight)left(65-x ight))

(Leftrightarrow) (62x-x^2+225=65x-x^2+325-5x)

(Leftrightarrow) (62x-x^2-65x+x^2+5x=325-225)

(Leftrightarrow) (2x=100)

(Leftrightarrow) (x=50)

Chiều nhiều năm là 50m

Chiều rộng lớn là 62-50=12(m)


gọi AB,BC sản phẩm công nghệ tự là chiều dài và chiều rộng của hcndiện tích hcn là:AB.BCvì sau khoản thời gian tăng chiều lâu năm 5m, chiều rộng 3m thì S tăng thêm 255 m2 nên ta gồm :AB.BC+3.AB+5.BC+15-AB.BC=2553.AB+5.BC=240(1)mà AB+BC=62=>3.AB+3.BC=186(2)trừ cả hai vế của (1) cùng (2) ta được3.AB+5.BC-3.AB-3.BC=240-1862.BC=54BC=27(m)=>AB=35(m)Vậy AB=35m,BC=27m


Một mảnh vườn hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi đám đất hình vuông cạnh 80m .Tính diện tích s mảnh sân vườn biết nếu bớt chiều dài của mảnh vườn đi 30m cùng tăng chiều rộng lên 10m thì mảnh vườn trở thành hình vuông ?

Dạng toán này phương pháp làm ra làm sao ạ ?


Nửa chu vi mảnh vườn là : 80 x 4 :2 = 160 (m)

Chiều dài mảnh sân vườn là : 160 + ( 30 + 10 ) : 2 = 100 ( m )

 Chiều rộng miếng vườn là : 160 - 100 = 60 ( m )

Diện tích miếng vườn là : 100 x 60 = 6000 ( m2 )

 

 


Nửa chu vi là:

80x4:2=160

CD là:

160+(30+10):2=100(m)

CR là:

160-100=60(m)

DT là:

100x60=6000(cm2)

D/S: 6000cm2


Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chu vi bởi chu vi của hình vuông có cạnh bằng 80m. Biết nếu sút chiều nhiều năm xuống 30m cùng tăng chiều rộng lên 10m thì miếng vườn hình chữ nhật này sẽ trở thành những hình vuông. Tính diện tích s mảnh sân vườn hình chữ nhật đó.


Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là

(80.4=320left(m ight))

Chiều dài hơn chiều rộng lớn là

(30+10=40left(m ight))

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là

(320:2=160left(m ight))

Chiều nhiều năm mảnh vườn hình chữ nhật là

(left(160+40 ight):2=100left(m ight))

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là

(160-100=60left(m ight))

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là

(60.100=6000left(m^2 ight))


Tại sao lấy 5+5 là hiệu của cd - cr trong câu hỏi : Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi 92 m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì mảnh vườn sẽ vươn lên là hình vuông. Tính diện tích thuở đầu của mảnh vườn.


vì nếu sút chiều dài đi 5cm cùng tăng chiều rộng thêm 5cm 

thì ta tất cả sơ thứ như sau

cd trừ 5 = cr cộng 5 

ví dụ cd là 50 cùng cr là 40 thì theo sơ vật dụng trên ta vẫn trừ đi cd là 5 còn 45 với tăng cr 5 thì cd cùng cr bởi nhau

vì thế cho nên ta đem 5 cộng 5 ra hiệu


Bg

Khi miếng vườn trở thành hình vuông vắn thì chiều dài cùng chiều rộng đều nhau (hình vuông là ba của hình chữ nhật)

=> Chiều dài - 5 = chiều rộng + 5

=> Chiều dài - 5 - 5 = chiều rộng

=> Chiều lâu năm - 10 = chiều rộng lớn (câu trả lời cho "Tại sao đem 5 + 5 là hiệu của chiều dài - chiều rộng trong bài bác toán"

Bonus:

Nửa chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là: (nghĩa là chiều lâu năm + chiều rộng)

92 : 2 = 46 (m)

Vì khi tăng chiều rộng lớn thêm 5 m và giảm chiều dài đi cũng 5 m thì chiều lâu năm + chiều rộng vẫn không nỗ lực đổi.

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Về Cấu Tạo Của Tiếng Trang 12 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 1

Chiều dài của miếng vườn hình chữ nhật là:

(46 + 10) : 2 = 28 (m)

Chiều rộng lớn của miếng vườn hình chữ nhật là:

46 - 28 = 18 (m) (hoặc mang 28 - 10 = 18 (m) )

Diện tích ban đầu của mảnh vườn hình chữ nhật là:

28 x 18 = 504 (m2)

Đáp số: 504 m2


Đúng 0
comment (0)

1 Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình 

Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chu vi là 56m chiều rộng bởi 2/5 chiều dài.Tính diện tích đất miếng vườn đó. 


Lớp 8 Toán
2
0
Gửi hủy

chiều lâu năm là 5 phần

chiều rong là 2 phần

tổng số phần là 7 phầnchiều lâu năm mỗi phần: 56:7=8

Chiều rộng:8.2=16

Chiều dài: 8.5=40

Diện tích: 40.16=640 


Đúng 0

comment (0)

Nửa chu vi miếng vườn hình chữ nhật đó là :

(56div2=28left(m ight))

Gọi chiều lâu năm mảnh sân vườn là a (left(0( m )

Do chiều rộng bằng (frac25)chiều dài đề xuất chiều rộng lớn là (frac25aleft(m ight))

Ta có phương trình sau :

(a+frac25a=28)

(Leftrightarrowfrac75a=28)

(Leftrightarrow a=20left(tm ight))

Vậy chiều nhiều năm mảnh sân vườn là đôi mươi m

Chiều rộng mảnh vườn là (20 imesfrac25=8left(m ight))

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật chính là :

(20 imes8=160left(m^2 ight))

Vậy ...


Đúng 0
comment (0)

1)một mảnh đất hình chữ nhật gồm chu vi bởi chu vi ao cá hình vuông cạnh là 105m. Tính chiều dài với chiều rộng lớn của miếng đất? biết chiều nhiều năm gấp 6 lần chiều rộng lớn ?

2) một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 64m ,chiều rộng ngắn thêm chiều dài 4m.Tính diện tích s mảnh vườn?

3) một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi đám đất hình vuông có cạnh là 80m. Tính diện tích s mảnh vườn hiểu được nếu giảm chiều nhiều năm ddi 30m và tăng chiều rộng thêm 10 m thì miếng vườn biến đổi hình vuông.

m.n giải hộ mk nhé mk đang đề nghị gấp lắm:>


Lớp 6 Toán
95
2
Gửi diệt

Nửa chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là : (64:2=32left(m ight))

Chiều rộng miếng vườn hình chữ nhật là : (left(32-4 ight):2=14left(m ight))

Chiều nhiều năm mảnh vườn cửa hình chữ nhật là : (32-14=18left(m ight))

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là : (14 imes18=252left(m^2 ight))

Đáp số : (252m^2)


Đúng 0

comment (0)

Bài 1:

Chu vi hình chữ nhật là: 105 x 4 = 420 (m)

Tổng kích thước chiều dài và chiều rộng là: 420 : 2 = 210 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 210 : (6 + 1) x 6 = 180 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 210 - 180 = 30 (m)

Đáp số: Chiều dài: 180 m

Chiều rộng: 30 m

Bài 2:

Tổng form size chiều dài với chiều rộng là: 64 : 2 = 32 (m)

Chiều lâu năm mảnh sân vườn là: (32 + 4) : 2 = 18 (m)

Chiều rộng miếng vườn là: 18 - 4 = 14 (m)

Diện tích miếng vườn là: 18 x 14 = 252 (m2)

Đáp số: 252 m2

Bài 3:

Chu vi miếng vườn là: 80 x 4 = 320 (m)

Tổng kích thước chiều dài và chiều rộng là: 320 : 2 = 160 (m)

Nếu giảm chiều lâu năm đi 30m và tăng chiều rộng thêm 10m thì mảnh vườn trở thành hình vuông vắn vậy hiệu giữa chiều dài cùng chiều rộng là:

30 + 10 = 40 (m)

Chiều dài mảnh vườn cửa là: (160 + 40) : 2 = 100 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là: 100 - 40 = 60 (m)

Diện tích miếng vườn là: 100 x 60 = 6000 (m2)

Đáp số: 6000 m2


Đúng 0
phản hồi (0)

1) Chiều dài hình chữ nhật là

105: (6+1)x 6= 90( m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

90:6 = 15(m)

ĐS.......

2)Nửa chu vi miếng vườn là 

64:2 = 32(m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

(32-4) :2 = 14( m )

Chiều dài hình chữ nhật là

32-14= 18(m)

Diện tích hình chữ nhật là

14x18=252((m^2))

ĐS............

3)Cạnh hình vuông vắn là

80:4=20(m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là

20-10=10(m)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là

20+30=50(m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là

10x50=500(left(m^2 ight))

ĐS.............

Xem thêm: Tải Mẫu 02-Hd Kđ.Đg 2021 - Bản Kiểm Điểm Cá Nhân Đảng Viên


Đúng 0
bình luận (0)

1)một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi ao cá hình vuông cạnh là 105m. Tính chiều dài và chiều rộng lớn của mảnh đất? biết chiều dài gấp 6 lần chiều rộng lớn ?

2) một miếng vườn hình chữ nhật có chu vi 64m ,chiều rộng ngắn lại hơn chiều dài 4m.Tính diện tích mảnh vườn?

3) một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi đám đất hình vuông vắn có cạnh là 80m. Tính diện tích s mảnh vườn biết rằng nếu bớt chiều lâu năm ddi 30m cùng tăng chiều rộng thêm 10 m thì miếng vườn vươn lên là hình vuông.

m.n giải hộ mk nhé


Lớp 6 Toán
3
0
Gửi bỏ

Bài 1:

Chu vi hình chữ nhật là: 105 x 4 = 420 (m)

Tổng size chiều dài cùng chiều rộng là: 420 : 2 = 210 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là: 210 : (6 + 1) x 6 = 180 (m)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 210 - 180 = 30 (m)

Đáp số: Chiều dài: 180 m

Chiều rộng: 30 m

Bài 2:

Tổng form size chiều dài với chiều rộng là: 64 : 2 = 32 (m)

Chiều dài mảnh sân vườn là: (32 + 4) : 2 = 18 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là: 18 - 4 = 14 (m)

Diện tích mảnh vườn là: 18 x 14 = 252 (m2)

Đáp số: 252 m2

Bài 3:

Chu vi miếng vườn là: 80 x 4 = 320 (m)

Tổng form size chiều dài cùng chiều rộng lớn là: 320 : 2 = 160 (m)

Nếu bớt chiều dài đi 30m cùng tăng chiều rộng thêm 10m thì mảnh vườn trở thành hình vuông vậy hiệu thân chiều dài cùng chiều rộng lớn là:

30 + 10 = 40 (m)

Chiều nhiều năm mảnh vườn là: (160 + 40) : 2 = 100 (m)

Chiều rộng miếng vườn là: 100 - 40 = 60 (m)

Diện tích miếng vườn là: 100 x 60 = 6000 (m2)

Đáp số: 6000 m2


Đúng 0

bình luận (0)

1)

Chu vi hình chữ nhật là:

105 x 4 = 420 (m)

Tổng form size chiều dài với chiều rộng là

 420 : 2 = 210 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

210 : (6 + 1) x 6 = 180 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

210 - 180 = 30 (m)

Đáp số: Chiều dài: 180 m

Chiều rộng: 30 m

2)

Tổng size chiều dài với chiều rộng là:

64 : 2 = 32 (m)

Chiều lâu năm mảnh vườn là:

(32 + 4) : 2 = 18 (m)

Chiều rộng miếng vườn là:

18 - 4 = 14 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

18 x 14 = 252 (m2)

Đáp số: 252 m2

3)

Chu vi miếng vườn là:

80 x 4 = 320 (m)

Tổng kích cỡ chiều dài với chiều rộng là:

320 : 2 = 160 (m)

Nếu bớt chiều dài đi 30m cùng tăng chiều rộng lớn thêm 10m thì mảnh vườn trở thành hình vuông vậy hiệu thân chiều dài với chiều rộng lớn là:

30 + 10 = 40 (m)

Chiều lâu năm mảnh sân vườn là:

(160 + 40) : 2 = 100 (m)

Chiều rộng miếng vườn là:

100 - 40 = 60 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

100 x 60 = 6000 (m2)

Đáp số: 6000 m2

HT


Đúng 0
comment (0)

( ext1.Chu vi hình chữ nhật kia là:)

(105x4=420left(m ight))

( ext Tổng độ nhiều năm chiều dài cùng chiều rộng cùng lại là:)

(420:2=210left(m ight))

( extChiều lâu năm hình chữ nhật đó là:)

(210:left(6+10 ight)x6=180left(m ight))

( extChiều rộng lớn hình chữ nhật kia là:)

(210-180=30left(m ight))

( extĐáp số:Dài:180m;rộng:30m)

( ext2.Tổng độ lâu năm chiều dài cùng chiều rộng cùng lại là:)

(64:2=32left(m ight))

( extChiều nhiều năm mảnh vườn hình chữ nhật đó là: )

(left(32+4 ight):2=18left(m ight))

( extChiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật kia là:)

(32-18=14left(m ight))

( extDiện tích miếng vườn hình chữ nhật đó là:)

(18x14=252left(m^2 ight))

( extĐáp số:252m^2)

(3. extChu vi miếng vườn là:)

(80x4=320left(m ight))

( extTổng độ lâu năm chiều dài với chiều rộng cộng lại là:)

(320:2=160left(m ight))

( extHiệu giữa chiều dài cùng chiều rộng lớn nếu giảm chiều lâu năm đi 30m với thêm chiều rộng là 10m là:)