GIẢI HÓA 9 BÀI 8 TRANG 30

     

– Đáp án bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Hóa lớp 9: một vài Bazơ quan tiền trọng ( canxi hiđroxit -Ca(OH)2).

Bạn đang xem: Giải hóa 9 bài 8 trang 30

1. đặc điểm dung dịch can xi hiđroxit

Để gồm dung dịch can xi hiđroxit (hay nước vôi trong), ta phối hợp một ít vôi tôi Ca(OH)2 vào nước được vôi nước (hay vôi sữa). Thanh lọc vôi nước, chất lỏng chiếm được là hỗn hợp Ca(OH)2.

2. Tính chất hóa học

Dung dịch can xi hiđroxit: Ca(OH)2 có những tính chất của một bazơ tan.

a) Làm đổi màu qùy tím thành xanh, hỗn hợp phenolphatalein không màu thành color đỏ.

b) công dụng với axit, tạo ra thành muối với nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O

Ca(OH)2 + H2SO4 → CaSO4 + H2O

c) công dụng với axit tạo ra thành muối và nước (phản ứng trung hòa)

Thí dụ: Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3↓ + H2O

Ca(OH)2 + SO2 → Ca2SO3 + H2O

d) chức năng với hỗn hợp muối.

Xem thêm: Bài Tập Kiểu Mảng 1 Chiều Trong Pascal (1), Bài Tập Về Mảng 1 Chiều Trong Pascal (1)


Quảng cáo


Thí dụ: Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaOH

3.Ứng dụng

Canxi hiđroxit được dùng:

– Làm vật tư trong xây dựng.

– Khử chua đất trồng trọt.

– Khử độc những chất thải công nghiệp, khử trùng chất thải sinh hoạt cùng xác bị tiêu diệt động vật…

Thang PH biểu thị độ axit hoặc bazơ của dung dịch

PH = 7: dung dịch trung tính (nước cất có PH = 7)


Quảng cáo


PH 7: Dung dịch có tính bazơ, PH càng to độ axit càng lớn

Hướng dẫn làm bài xích tập với trả lời thắc mắc Sách giáo khoa trang 30 – một vài bazơ đặc biệt quan trọng – canxi hiđroxit Ca(OH)2

Bài 1: Viết các phương trình hóa học triển khai những chuyển đổi hóa hoặc sau: 

Hướng dẫn :(1) CaCO3 t0 → CaO + CO2

(2) CaO + H2O → CaO(OH)2

(3) Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

(4) CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O

(5) Ca(OH)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O

Bài 2. Có cha lọ ko nhãn, từng lọ đựng 1 trong các ba hóa học rắn màu trắng sau: CaCO3, CaO, Ca(OH)2. Hãy nhận biết chất đựng trong những lọ bằng cách thức hóa học. Viết các phương pháp hóa hoc.

Hướng dẫn:Dùng H2O, quỳ tím cùng dd HCl để nhận biết được mỗi chất theo sơ đồ nhận thấy sau đây:

*

Bài 3. (Trang 30 hóa 9): Hãy viết các phương trình hóa học của làm phản ứng khi mang lại dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra:

a) muối natri hiđrosunfat. B) muối bột natrisunfat.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Tin Học 11 Bài Tập Trắc Nghiệm Kiểu Xâu Tin Học 11 Bài 12: Kiểu Xâu

Giải bài 3:

a) H2SO4 + NạOH → H2O + NaHSO4

b) H2SO4 + 2NaOH → 2H2O + Na2SO4

Bài 4: Một dung dịch bão trung khí CO2 vào nước có pH = 4. Hãy phân tích và lý giải và viết phương trình hóa học của CO2 cùng với nước.

Hướng dẫn giải: Dung dịch bão hòa CO2 gồm pH = 4, tức thị dung dịch bao gồm tính axit yếu. Vày khí CO2 công dụng với nước tạo ra thành axit cacbonic, là một trong axit vô cùng yếu: